Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • saapuvista painetuista lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Finnaan: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Finnassa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • e-lehdistä
 • vapaakappaleista
 • Varastokirjaston kirjoista ja lehdistä

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta luvusta Saatavuus

HAKULAUSEET KIRJASTOTIETOKANNOISSA

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

KIRJOJA KANNATTAA USEIN HAKEA MYÖS OMAA AIHETTA LAAJEMMIN

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Esimerkki:

Tietokonetomografia on osa tomografiaa, joka liittyy osana (lääketieteelliseen) kuvantamiseen. Tietoa tietokonetomografiasta löytyy siten mm. kirjasta:

The essential physics of medical imaging.

Vertaa hakutulosten määrää:

 

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Finnassa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • vaikka ohjelma tunnistaakin suomen kielen sanamuotoja, katkaisumerkin käyttö kannattaa muistaa mm. johdannaisia ajatellen
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat
 • tietueissa voi näkyä luokituskoodeja, jotka ovat linkkejä: klikkaamalla voit löytää samankaltaisia julkaisuja

Esimerkkejä:

Pikahaku

parilla sanalla. Tässä haetaan rakenteiden mekaniikkaa. Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (kun kyseessä on ”harvinainen” termi).

FYSfinnayksinkert

Monipuolisempi haku:

FYSfinnamonip

Tarkennettu haku

Aiheena on numeeriset (menetelmät) akustiikassa, tekijänä Jensen:

FYSfinnatarkennettu

Tietyn kirjan hakeminen:

FYSfinnakirjahaku

 


Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallinen Finnaa Finna.fi, suomalaisten kirjastojen yhteistä hakupalvelua, voi myös käyttää kirjojen hakuun. Haku siellä on samanlainen kuin UEF-Finnassa

Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin!

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Finnaan ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihausta on hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

E-kirjatietokannat:

Google Books

Google Books‘in avulla voit myös kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin. Valikoima Google Books’issa on hyvin laaja, mutta kaikkia kirjoja ei pääse lukemaan tekijänoikeussyistä. Yleensä voit kuitenkin lukea osia kirjasta ja jos tarvitset koko kirjan, voit tarkistaa onko kirjastossa sitä saatavilla.