Standardien ja patenttien haku

Standardit

Standardit ovat julkaisuja, joissa määritellään kohteen, esimerkiksi tuote tai palvelu, ominaisuudet ja vaatimukset tai, erityisesti järjestelmiä tai menetelmiä standardoitaessa, niiden toimintatapa. Myös luonnontieteellisiä suureita ja yksiköitä määritellään standardeissa. Standardit ovat määrämuotoisia ja tiiviitä kuvauksia kohteestaan.


Standardien rakenne on seuraava:

 • johdanto
 • sovellusala
 • liittyvät standardit
 • termit ja määritelmät
 • (kohteen) vaatimukset
 • ohjeita

Standardointi voidaan tehdä maa- tai esimerkiksi maanosakohtaisesti sekä kansainvälisesti. Käytännössä kuitenkin esim. Suomessa voimassa olevista SFS-standardeista 97% on kansainvälistä alkuperää. Eurooppalaisen standardointiorganisaation CEN:in jäsenmaat (myös Suomi) ovat velvollisia vahvistamaan kaikki eurooppalaiset EN-standardit. EN-standardeista 30% perustuu kansainvälisiin ISO- tai muihin standardeihin. (SFS/ Stadardointi Suomessa ja maailmalla) (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Siksi tietoja standardeista voi hakea eri paikoista, mutta tiedot ovat osittain myös päällekkäisiä. Alla on esitetty tärkeimpiä standardien luetteloita, joissa voi selata standardeja aiheittain tai tehdä yksinkertaisia hakuja.

Kotimaiset standardit

SFS Online

SFS: Online sisältää tietoja SFS-, ISO- ja IEC-standardeista sekä muutamista muista ulkomaisista standardeista: ASTM, IEEE, SAE ja ASME. Tietokannan koko sisältö on haettavissa ja selattavissa, mutta standardin kokotekstin saa auki vain yliopistolle tilatuista standardeista. Kaikkiaan SFS-standardien aihealueita on 99, UEFilla on tilaus niistä 22:een.

SFS Online (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Hakuohjeet:

 • voi tehda haun yhdellä tai useammalla sanalla
 • sanojen välillä on AND, sitä ei kirjoiteta näkyviin
 • katkaisumerkki * toimii
 • lainausmerkkejä eli fraasihakua ei voi käyttää
 • suomeksi hakien löytyy myös englanninkielisiä standardeja
Kuvakaappaus SFS Online hakusivulta. Hakulause kirjoitetaan oikealle kohtaan 'Standardi- ja julkaisuhaku’. Hakulause: kaasumai* polttoain*. Tuloksia vasemmalla 9 kpl. Huomautus: Oletusarvoisesti näkyvät vain tilatut standardit. Ylävalikossa kohdan SFS tarkennus: selaus aihealueittain täältä.
Haku SFS Onlinesta: kaasumai* polttoain*.

PSK standardit

PSK standardit ovat kotimaisten teollisuusyritysten yhteistyönä laatimia standardeja. Mukana standardien kehittämisessä on yli 250 yritystä. Standardit ovat verkossa vain jäsenyritysten käytössä, mutta muut voivat saada standardeja painettuina.

PSK-standardien selaus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Eurooppalaisia standardeja

CEN ja CENELEC

CEN eli European Committee for Standardization on riipumaton järjestö, jonka tehtävä on edistää eurooppalaista standardisointia. CEN:iin kuuluvat jäseninä lähes kaikkien Euroopan maiden standardisointijärjestöt.
CEN:in vastuulle kuuluvat kaikkien alojen standardit lukuunottamatta elektoniikkaa, josta vastaa CENELEC, ja tietotekniikkaa, josta vastaa ETSI (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

CEN- ja CENELEC-standardien haku (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Haussa on mahdollista tarkastella myös valmisteluvaiheessa olevia standardeja.

Hakuohjeet:

 • sanojen välillä on OR-operaattori automaattisesti
 • hakusanan voi katkaista, mutta katkaisumerkkiä ei käytetä
 • lainausmerkkejä eli fraasia voi käyttää

Kansainvälisiä standardeja

ISO

ISO on tunnetuin kansainvälinen standardoimisjärjestö, jonka standardeja käytetään laajasti. ISO kattaa kaikki alat lukuunottamatta sähkötekniikkaa, josta huolehtii IEC. ISO:n jäseniä ovat kansalliset standardoimisjärjestöt, kuten SFS Suomesta.

ISO-standardien haku (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Hakuohje:

 • sanojen välillä on automaattisesti AND
 • hakusanan voi katkaista, mutta katkaisumerkkiä ei käytetä; hakutulos muuttuukin sitä mukaa kun kirjoitat hakusanaa
 • lainausmerkkejä eli fraasia voi käyttää
Kuvakaappaus ISO-standardien hausta. Hakulause on: medical devices quali, tuloksia 62 kpl. Seliteteksti: Hakutulos näytöllä muuttuu sitä mukaa kun kirjoitat hakusanoja.
Jos täydennät viimeisen hakusanan quality, tuloksia on 52 kpl. 
Jos jatkat sanaa qualify, tuloksia on 12 kpl.

IEEE:n standardit

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), joka on kansainvälinen tekniikan alan järjestö, julkaisee omien lehtien ja tietokannan lisäksi myös standardeja. Standardeja voit hakea IEEE Xploresta (katso hakuohjeet Artikkelien haku -sivulta). Tee haku ja rajaa tulokset vain standardeihin.

Kuvakaappaus IEEE Xplore hakutuloksista. Hakulause Optic* AND sensor*, haettuna otsikoista. Tulokset 6063. Tulosmäärä on esitetty myös aineistotyypeittäin, standardeja 5 kpl. Nämä saa näkyviin klikkamalla valintaruutua.

Standardit kirjaston kokoelmissa

Yksittäisiä standardeja on kirjaston kokoelmissa vain vähän. SFS-standardit löytyvät SFS Online -palvelusta, niitä ei ole lueteltu erillisinä UEF-Primoon.

Patentit

Patenteilla suojataan keksintöjä, joita voidaan hyödyntää kaupallisesti. Ne ovat käytännöllisiä ratkaisuja johonkin tekniseen ongelmaan ja lisäksi niistä voidaan saada tietoja tämänhetkisestä tietämyksestä aiheesta sekä käytännön esimerkkejä.

Patentilla voidaan suojata esimerkiksi laite, tuote, tuotantomenetelmä tai aine, mutta ei mm. teoriaa, matemaattista tai diagnostista menetelmää, tietokoneohjelmaa tai vaikkapa kasvilajiketta.

Patentti sisältää mm. tunnistetiedot: otsikko, hakija (=organisaatio), keksijä (=henkilö); selitystekstin sekä vaatimukset.

Patentteja voidaan hakea erityisestä tietokannasta (Espacenet) tai hakutulosta voidaan rajata vain patentteihin tietyissä tietokannoissa (esim. SciFinder ja Scopus). Osassa patentteja on suora pääsy alkuperäiseen patenttiin, osasta löytyy vain tunnistetiedot.

Espacenet

Espacenetin käyttöliittymä on suomenkielinen, mutta haku tehdään kuitenkin englanniksi. Tietokanta sisältää tiedot n. 140 miljoonasta patentista eri puolilta maailmaa.

Hakuohjeet:

 • hakusanojen välillä on automaattisesti AND tekstikentissä ja OR numerokentissä (esim. päivämäärä)
 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää
 • operaattoreiden suoritusjärjestys on vasemmalta oikealle; sen voi muuttaa suluilla
 • sanankatkaisu *-merkillä toimii, mutta vain sanan lopusta voi katkaista; vain yksi *-merkki / hakulause on sallittu
 • lainausmerkkejä eli fraaseja voi käyttää, sanankatkaisu toimii myös fraasin lopussa
Kuvakaappaus Espacenet-tietokannasta. Hakulause: "light guide*" OR lightguide* AND distribut*. Selitetekstit: Hakulauseen voi kirjoittaa yhdelle riville operaattoreiden avulla. Tarkennetu haku mahdollistaa hakukenttien valinnan.
Hakulause: ”light guide*” OR lightguide* AND distribut*

SciFinder

SciFinder on erityisesti kemian alan kirjallisuusviitetietokanta, joka runsaasti tietoja myös patenteista kemian ja muiden luonnontieteiden sekä tekniikan alalta.

Katso SciFinderin hakuohje Kemian tiedonhaun sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Scopus

Scopuksessa on patenttitietoja neljältä alueelliselta organisaatiolta USA:sta, Japanista, Euroopasta, Iso-Britanniasta sekä yhdestä kansainvälisestä organisaatiosta.

Scopuksessa tehdään haku normaalisti Search Documents -välilehdellä. Katso hakuohje Artikkelien haku -luvusta. Hakutulokseen voi sen jälkeen valita vain patentit:

Kuvakaappaus Scopus tietokannasta. Hakulause: "composite materials" AND resin AND adhesive. Hakutulosten yläreunassa on valikko, jossa vaihtoehdot: Documents, Patents, Secondary documents, Research data. Valittu Patents, joita 198 217 kpl.

Google Patents

Myös Googlella on patenttien hakemiseen erikoistunut sivu:

Google Patents (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Seuraava sivu: Tekoäly tiedonhaun apuna.