Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja kirjojen ja sarjojen hakemiseen

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Sarjoja ja niiden osia haetaan kuten kirjojakin. Erona on vain se, että sekä sarjan nimi että osan nimi voivat olla haun kohteena.

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta luvusta Hakutulokset – Saatavuus .

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

 • Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
 • Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.
 • Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihetta laajemmin

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu (eli asiasanat) ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

 • Tietokonetomografia on osa tomografiaa, joka liittyy osana (lääketieteelliseen) kuvantamiseen. Tietoa tietokonetomografiasta löytyy siten mm. kirjasta:
  The essential physics of medical imaging.
 • Vertaa hakutulosten määrää. Haut on tehty UEF-Primossa 7.9.2020:
  biomechanics AND cartilage, 36 tulosta
  (biomechanics OR mechanics) AND cartilage, 46 tulosta

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista käyttää katkaisumerkkiä taivutusmuotojen löytämiseksi
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

UEF-Primon hakutekniset yksityiskohdat on kerrottu edellisessä luvussa: Aloita UEF-Primosta.

Esimerkkejä UEF-Primosta

Pikahaku parilla sanalla

Tässä haetaan rakenteiden mekaniikkaa. Pikahaku sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (kun kyseessä on ”harvinainen” termi).

Kuvakaappaus UEF Primon peruskausta. Kirjoita esimerkkihakulause sellaisenaan hakuriville: rakenteet mekaniikka. Hakukohteena rivin päässä on Kirjaston kokoelmat.
Sanojen välissä on automaattisesti AND-operaattori, vaikkei sitä kirjoittasikaan näkyviin. Huomaa, että jos lisäisit hakuun katkaisumerkit, rakent* AND mekaniik*, saisit tälläkin haulla jo mukavasti tuloksia.

Tarkennettu haku

Hakua on laajennettu vaihtoehtoisilla sanoilla:

Kuvakaappaus UEF-Primon tarkennetusta hausta. Sijoita hakulauseen sanat kahdelle riville siten, että rivien välille jää AND-operaattori. Hakulause (statiik* OR mekaniik*) AND (rakent* OR rakennus*).Voit vaihtaa hakukentän ennen hakuriviä olevasta alasvetovalikosta. Haun kohteena on Kirjaston kokoelmat, valinta vasemmassa yläkulmassa.
Hakulauseessa on huomioitu vaihtoehtoiset sanat ja käytetty sanankatkaisua.

Tässä esimerkissä haetaan yleisesti akustiikkaa ja kirjan tekijänä tulee olla Jensen:

Kuvakaappaus. UEF-Primon tarkennettu haku. Haun kohteena Kirjaston kokoelmat (valinta vasemmalla ylhäällä). Ensimmäisellä rivillä lukee akusti* OR acoustic*. Toisella rivillä lukee jensen ja hakukentäksi ennen hakusanaa on valittu Tekijä. Rivien välillä on AND-operaattori.

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Primoon ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihausta on hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

E-kirjatietokannat:

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallinen Finna Finna.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen) sisältää suomalaisten kirjastojen kirjastotietokannat sekä ns. kansallisbibliografian, johon on tallennettu tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista 1400-luvulta alkaen. Kansallisbibliografialle on oma käyttöliittymä Kansalliskirjaston Finnassa (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kuvakaappaus Finna.fi -käyttöliittymästä. Valokuva, jonka päällä lukee: Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla. Tekstin alla tyhjä hakurivi.

Finnasta saat siis UEF-Primoa laajemman kuvan erityisesti painetusta kirjallisuudesta. E-kirjojen tietoja kaikki kirjastot eivät ole tallentaneet Finnaan, ei myöskään UEF kirjasto.

Finnan hakuohjeet ovat edellisen luvun taulukossa: Artikkelien hakeminen.

Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin! Muiden kirjastojen kirjoja voit lainata kaukopalvelun kautta (lisää tästä luvussa Saatavuus).

Kuvakaappaus. Kirjan tiedot Finnassa. Näkyvillä kirjan kansikuva ja nimi: Optics. Lisäksi tekijätiedot ja julkaisuvuosi sekä sisällysluettelo. Kirjaa on Aalto yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Metropolia ammattikoulussa. Oikealla alhaalla linkki Kirjaudu sisään varataksesi.

Google Books:

Google Books‘in (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) avulla voit myös kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin. Valikoima Google Books’issa on hyvin laaja, mutta kaikkia kirjoja ei pääse lukemaan tekijänoikeussyistä. Yleensä voit kuitenkin lukea osia kirjasta ja jos tarvitset koko kirjan, voit tarkistaa onko kirjastossa sitä saatavilla.

Seuraava sivu: Sarjojen ja kokousjulkaisujen hakeminen