Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

Hakulauseita:

flow AND optimization
(”real time measurement” OR ”online measurement”) AND (motion OR movement)
”bioelectrical signals” NOT brain
(lens* OR prism*) AND ”optical system*”

flow AND optimization

flow AND optimization

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.) Tämä on riippuvuussuhde.

Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.

”real time measurement” OR ”online measurement”

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista.
Mutta myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä.
OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos. Tämä on rinnasteinen suhde.

”bioelectrical signals” NOT brain

NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

 

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

(lens* OR prism*) AND

(lens* OR prism*) AND ”optical system*”

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta (vasemmalla).

AND-operaattori ei aina tarkoita samaa kuin luonnollisen kielen ja-sana. Haetaan kirjallisuutta linssien (lens) ja prismojen (prism) käytöstä optisessa järjestelmässä (optical system). Nyt ei kuitenkaan tarvita tietoa sekä linsseistä että prismoista, vaan riittää kun tiedetään joko linsseistä tai prismoista, tai molemmista. Tällöin yhdistävä operaattori onkin OR.

Usein AND-operaatio suoritetaan hakukoneissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on kuitenkin hakutuloksen loogisuuden kannalta tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen  oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

lens* OR prism* AND

lens* OR prism* AND ”optical system*”

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa optisten systeemien prismoista (ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa linsseistä. Hakulause ”vuotaa” (oikealla):

 

 

 


Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, pitääkö sanoja katkaista?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä.