Luokitukset

Julkaisun sisältöä voidaan kuvata paitsi sanallisesti, myös erilaisin luokituskoodein. Tästä seuraa, että hakusana voi olla myös koodi.

Luokituksen idea on, että kuvailtavat ilmiöt on järjestetty hierarkioiksi. Ylemmän tason ilmiöt kattavat halutun alueen kokonaisuudessa ja kunkin aiheen alle luodaan oma, aina vain tarkempiin aiheisiin menevä alaluokitus.

Kukin aihe ilmaistaan koodilla, jossa voi olla numeroita tai kirjaimia tai molempia. Välissä voi olla pisteitä tai muita välimerkkejä. Esim. aihe: interferenssi:

  • 260.3160 (OCIS-koodi)
  • 42.25Hz (PACS-koodi)
  • 535.41 (UDK-koodi)

Mitä tarkempi aihe, sen pidempi on koodi: usein alemmat tasot luodaan lisäämällä ylemmän koodin perään tarkenteita.

Luokitus voi olla universaali

Universaali luokitus kattaa kaikki tiedonalat. Tällainen on UDC (Universal decimal classification (linkki aukeaa uuteen ikkunaan), vain ylemmät tasot nähtävillä) sekä sen suomenkielinen sovellus UDK, jota on kansallisessa Finnassa joskus näkyvillä.
UDK ja UDC eivät ole aivan yhteneväiset, vaikka päätasot ovatkin samat. UDK-luokituksesta ei ole olemassa verkkoversiota.

Tekstiä. 5 (matematiikka, luonnontieteet; 53 fysiikka; 530.1 fysiikan peruslait; 530.14 säilymisen ja muuttumisen perusteiden synteesi, yleinen atomiteoria; 530.145 kvanttiteoria.
Fysiikan udk-lukuja.

Luokitukset olivat aiemmin (ennen vuotta 2000) kirjastotietokantojen ja muidenkin kirjallisuustietokantojen pääasiallinen sisällönkuvausmenetelmä. Edelleenkin luokituksia käytetään tekniikan ja matematiikan aloilla.

Myös kampuskirjastojen hyllyluokitus perustuu UDK-luokituskaavaan, sieltä ovat peräisin osin omituiseltakin vaikuttavat hyllytunnukset (P 159.9 = psykologia).

Fysiikan alalla on ollut käytössä omia luokituksia

  • PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme)

PACS-koodeja on käytetty APS Journals -tietokannassa, IEEE:ssä (vain osassa tietueita) ja monissa yksittäisissä lehdissä, esim. Institute of Physics’n (IOP) julkaisemissa lehdissä.

Viimeinen versio on vuodelta 2010, eikä luokitusta päivitetä enää. Ylläpitäjä AIP (American Institute of Physics) päätti siirtyä käyttämään sen sijaan omaa asiasanastoa, PhySH Physics subject headings (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Vanhaa PACS-koodistoa ei ole enää edes nähtävillä AIP:N sivuilla.

  • OCIS (Optics Classification and Indexing Scheme)

OCIS-koodeja (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) on käytetty Optica (=OpticsInfobase) -tietokannassa, samoin kuin yksittäisissä lehdissä. Sittemmin koodeista on luovuttu ja niiden sijaan käytetään asiasanastoa Optics and Photonics Topic (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Luokitushaut tietokannoissa

Esimerkki kansallisesta Finnasta:

Kuvakaappaus tietokannan viitteestä. Näkyvillä tietueeseen tallennettuja kenttiä. Luokitus-kentässä lukee: udk 532/533. Seliteteksti: Luokitustieto on linkki, jolla voi tehdä suoran haun.
Kuvakaappaus Finnasta. Esillä on tarkennettu haku. Hakuriville on kirjoitettu hakusanaksi: 532/533. Hakurivin perästä on valittu kohde: Luokitus.

Seuraava sivu: Hakusanojen yhdistäminen