Asiasanastot

Asiasanastot (englanniksi usein Thesaurus) ovat luetteloita käytettävistä asiasanoista. Asiasanastoissa myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Asiasanastot auttavat hakusanojen valinnassa

Asiasanastoista:

 • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
 • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seurata tietokannoissa asiasanakenttää. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Kuvakaappaus kirjan asiasanoista eli aiheista. Sanat ovat: climatic changes, environmental aspects, hydrologic cycle, global temperature changes, atmospheric chemistry.
Esimerkiksi ”climate change” -termille löytyy asiasanavastine ”climatic changes” UEF-Primossa.

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO), linkki aukeaa uuteen ikkunaan on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Fysiikan ja muiden luonnontieteiden kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

Kuvakaappaus YSOsta. Oikealla ylhäällä on hakuruutu. Sivun vasen laita esittää sanan paikan käsitehierarkiassa. Sivun oikea laita kertoo tiedot haetusta termistä, joka kuvassa on dynamiikka.
YSOsta voit hakea yksittäistä sanaa (oikealla ylhäällä).

Asiasanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vihjeitä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista.

YSOn käyttöohje

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle. OHJAUSTERMIT (kuvassa kinetiikka) kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa tietokantaan asiasanaksi (aihe), mutta sitä voi hyvin käyttää vapaasanahaussa.

Fysiikkaan liittyviä sanoja voi selata klikkaamalla YSO:n etusivulla ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa “07 Fysiikka”.

Asiasanastot elävät jatkuvasti: tapa asiasanoittaa tietty asia on voinut muuttua vuosien kuluessa, esimerkiksi:

 • nanoelektroniikka’ tuli asiasanaksi vasta vuonna 2013;
 • sitä ennen asiasanoitus saattoi olla esim:
  elektroniikka – nanotekniikka’

Library of Congress :Subject Headings

Kongressin kirjaston asiasanasto on laajalti käytetty englanninkielinen kaikkien alojen sanasto. Näitä asiasanoja tallennetaan myös UEF-Primoon.

 • Wave-motion, Theory of  

  UF (used for) : Undulatory theory
  BT (broader term) : Mechanics
  NT (narrower term) : Coupled mode theory; Elastic wave propagation; Interference (Light); Nonlinear waves; Polarization (Light); Radio wave propagation; Solitons; Sound; Spectrum analysis; Wave equation; Wave theory of light

Fysiikan alan omat asiasanastot

PhySH Physics subject headings (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) / AIP American Institute of Physics

OSA Optics and Photonics Topics (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) / OSA Publishing, The Optical Society

Näitä käytetään yksittäisissä lehdissä ja niistä koostuvissa lehtitietokannoissa (esim. Scitation ja Optics IB))

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.

Aina kuitenkin pätee, että millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Asiasanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vihjeitä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista.

Eri tietokannoissa erilainen asiasanapolitiikka. Esimerkiksi IEEE-tietokannassa käytetään omia IEEE termejä sekä INSCPEC-sanaston termejä. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa.

Seuraava sivu: Luokitukset