Fysiikan kokoelmat kirjastossa

Kirjaston fysiikan alan kokoelmat koostuvat kirjoista ja lehdistä. Kausijulkaisuista sarjat luetaan kirjoihin kuuluviksi, samoin kokousjulkaisut useimmiten.

Julkaisut voivat olla painettuja tai sähköisiä.

Kirjat

Sekä Joensuun että Kuopion kampuskirjastoissa on fysiikan alan kirjakokoelma painettuna. Kokoelma ei ole suuren suuri, vain vajaat 200 nimekettä Kuopiossa ja reilut 800 Joensuussa.

Fysiikan (luonnontieteiden) didaktiikkaan liittyvät kirjat ovat upotettuina eri aihekokonaisuuksiin (fysiikka P 53, kasvatustiede P 37, matematiikan, fysiikan ja kemian opetus P51:37).

Kirjakokoelmassa on:

 • alan klassikoita
             Collected papers of Albert Einstein
              Feynman lectures on physics
 • perusteoksia, jotka kattavat tietyn kokonaisuuden tai teorian
              Johdatus kvanttimekaniikkaan
              Fundamentals of acoustics
              Classical electromagnetic theory
 • erityisalojen fysiikkaa
             Measuring colour
              Radiation physics with applications in medicine and biology
 • oppikirjoja ja popularisoituja tiedekirjoja
             Delta : tekniikan fysiikka ja kemia
              Kvarkkitarha – alkeishiukkasten maailma
 • fysiikan historiaa ja filosofiaa
              Averroes’ physics – a turning point in medieval natural philosophy
              Marie Curie – elämä
              Science, order and creativity
 • käsikirjoja ja hakuteoksia
             Cambridge handbook of physics formulas
              Encyclopedia of physics

Osa kirjoista ns. kokoomateoksia, eli koosteita useammasta itsenäisestä artikkelista, joilla on yleensä eri tekijätkin. Esimerkiksi konferenssijulkaisut ovat tyypillisiä kokoomateoksia.

UEF-Primoon (kirjaston kokoelmat) ei ole välttämättä tallennettu näiden yksittäisten artikkeleiden nimiä, ainoastaan ”emojulkaisun” nimi ja teoksen toimittaja(t). Tarkempia tietoja kirjaan sisältyvistä artikkeleista pitää etsiä viitetietokannoista.

Väitöskirjoja, varsinkin vanhempia, on painettuina, mutta uusimmat ovat saatavilla verkosta.

UEF-Primossa näkyy myös laitoskokoelmien kirjoja (sijaintipaikat FYSIIKAN LAITOSKIRJASTO (Kuopio) ja FYS (Joensuu)). Nämä kirjat eivät ole lainattavissa.

E-kirjat

UEF-Primon kautta pääsee käsiksi myös e-kirjakokoelman kirjoihin. Haku onnistuu vain englanninkielisillä sanoilla! E-kirjakokoelma ei ole pysyvä, vaan aika ajoin sinne tulee uusia kirjoja ja toisia poistuu.

E-kirjat löytyvät “paketteina” myös UEF-Primon tietokannoista: tärkeimmät ovat EbookCentral sekä Ebsco ebook collection.


Lehdet

Tieteelliset lehdet ovat nykyisin tarjolla digitaalisena. Verkossa on lehtiä yleisimmin 90-luvulta alkaen, mutta myös vanhempia arkistoja on olemassa.

Osa vanhoista lehdistä on saatavilla vain painettuna. Varastokirjasto palvelee erityisesti vanhojen, painettujen aineistojen tarpeessa. Lue lisää luvusta Saatavuus (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Lehtiä haetaan UEF-Primosta lehtihaulla lehden nimen mukaan. Lehtiä voi selata aiheittain kohdassa Lehdet kategorioittain.

UEF-Primon Lehtihaussa on haettu lehteä Applied physics. Ohjelma tarjoaa muutamaa hakuun sopivaa tulosta jo valmikksi. Taustalla selausmahdollisuus kategorioittain.

Huomaa, että vaikka jotakin lehteä olisikin verkossa jo vanhemmalta ajalta, ei yliopistolle välttämättä ole hankittu käyttöoikeuksia kaikkiin vuosikertoihin. Esimerkiksi Science- ja Nature-lehtien verkkoversiot ovat yliopistomme käytössä vuosikerrasta 1997 lähtien.

Kirjastoon tulee edelleen myös joitakin painettuja lehtiä. Nämä ovat enimmäkseen kotimaisia ammatti- ja tieteellisten seurojen lehtiä.