Fysiikan kokoelmat kirjastossa

hyllyKirjaston fysiikan alan kokoelmat koostuvat kirjoista ja lehdistä. Kausijulkaisuista sarjat luetaan kirjoihin kuuluviksi, samoin kokousjulkaisut useimmiten. Julkaisut voivat olla painettuja tai sähköisiä.

KIRJAT

Sekä Joensuun että Kuopion kampuskirjastoissa on fysiikan alan kirjakokoelma painettuna. Kokoelma ei ole suuren suuri, vain vajaat 200 nimekettä Kuopiossa ja reilut 800 Joensuussa.
Fysiikan (luonnontieteiden) didaktiikkaan liittyvät kirjat ovat upotettuina eri aihekokonaisuuksiin (fysiikka, kasvatustiede, matematiikan ja fysiikan opetus).

Toisella kampuksella sijaitsevan kirjan saa kätevästi käyttöönsä UEF-Finnan Varaus/Hyllystänoutopyyntö-toiminnolla.

Kirjakokoelmassa on:

 • alan klassikoita
             Collected papers of Albert Einstein
              Feynman lectures on physics
 • perusteoksia, jotka kattavat tietyn kokonaisuuden tai teorian
              Johdatus kvanttimekaniikkaan
              Fundamentals of acoustics
              Classical electromagnetic theory
 • erityisalojen fysiikkaa
             Measuring colour
              Radiation physics with applications in medicine and biology
 • oppikirjoja ja popularisoituja tiedekirjoja
             Delta : tekniikan fysiikka ja kemia
              Kvarkkitarha – alkeishiukkasten maailma
 • fysiikan historiaa ja filosofiaa
              Averroes’ physics – a turning point in medieval natural philosophy
              Marie Curie – elämä
              Science, order and creativity
 • käsikirjoja ja hakuteoksia
             Cambridge handbook of physics formulas
              Encyclopedia of physics

Väitöskirjoja, varsinkin vanhempia, on painettuina, mutta uusimmat ovat saatavilla verkosta.

UEF-Finnassa näkyy myös laitoskokoelmien kirjoja (sijaintipaikat FYSIIKAN LAITOSKIRJASTO (Kuopio) ja FYS (Joensuu)). Nämä kirjat eivät ole lainattavissa.

E-KIRJAT

UEF-Finnan kautta pääsee käsiksi myös e-kirjakokoelman kirjoihin. Haku onnistuu vain englanninkielisillä sanoilla! E-kirjakokoelma ei ole pysyvä, vaan aika ajoin sinne tulee uusia kirjoja ja toisia poistuu.

E-kirjat löytyvät “paketteina” myös UEF-Finnan tietokannoista: tärkeimmät ovat EbookCentral sekä Ebsco ebook collection.


LEHDET

Tieteelliset lehdet ovat nykyisin tarjolla digitaalisena. Verkossa on lehtiä yleisimmin 90-luvulta alkaen, mutta myös vanhempia arkistoja on olemassa. Osa vanhoista lehdistä on saatavilla vain painettuna. Varastokirjasto palvelee erityisesti vanhojen, painettujen aineistojen tarpeessa.

Lehtiä haetaan UEF-Finnasta lehden nimellä tai selaillen E-lehdistä lehden nimen tai aihealueen mukaan.

UFlehdet

Huomaa, että vaikka jotakin lehteä olisikin verkossa jo vanhemmalta ajalta, ei yliopistolle välttämättä ole hankittu käyttöoikeuksia kaikkiin vuosikertoihin.