Avainsana-arkisto: pro gradu

From Master’s Thesis to practical improvements in maritime industry

Within  industries, various sizes and types of companies thrive and fail depending on how well they can respond to current and future customer needs and the challenges of the business environment.

But why do certain companies within an industry perform better than others and what are the so-called best practices they utilise to become successful? Academic research may help practitioners to identify, validate and expand knowledge in such questions. In my Master’s Thesis I focused on the discovering best practices of the Front End of Innovation for the Maritime Industry.

Front end of innovation – where the ideas born

The front end of innovation, also known as fuzzy front-end, is the first part of the innovation process, when a business opportunity is identified, ideas for the opportunity are invented, and a concept for developing the actual solution is defined and planned.

The front end of innovation is still more or less unclear to academics and practitioners. For practitioners, profounder knowledge of a certain industry provides valuable hints to develop their own processes, practices and thinking. That was why, I wanted to study the front end of innovation and especially its opportunity identification and analysis part.

Maritime industry – the combination of old and new

Traditionally, the maritime industry changes slowly and a pressure for transformation comes from environmental and safety regulations as well as from local legislation. However, global megatrends such as globalization, digitalization, automatization and sustainability, have accelerated the transformation cycle of the maritime industry. Therefore, companies can no longer innovate just what buyers, in maritime industry that would be ship yards, explicitly happen to ask for.

The maritime solution providers should think and understand the latent customer needs of direct customers and end users as well. Inspecting how new technologies and business models from the other industries disrupt the business environment is also important.

Results that matter in practice

The case company of my Thesis was interested in to look for theoretically justified ways to deepen their understanding on the Front End of Innovations.

The results indicated that within the maritime industry a directive innovation vision and profound collaboration with all kind of partners are important factors for being successful within the front end of innovation. After working a while for other maritime solution provider, I can indeed say that directive innovation vision and profound collaboration are important in innovating new solutions within the maritime industry.

Joonas Ruuskanen

Master’s Thesis Title: Opportunity Identification and Analysis within the Front End of Innovation: An Instrumental Case Study within the Maritime Industry

Supervisor: Outi-Maaria Palo-oja

Perheyritys – perheenjäsenten uniikki taideteos

Sukupolvenvaihdos on perheyrityksen suurimpia muutoksia koko yrityksen elinkaaren aikana. Tuolloin edeltäjä luopuu ja seuraaja vastaanottaa. Taustalla vaikuttaa usein halu säilyttää yritys perhepiirissä, koska yritys on turvannut perheen toimeentulon ja koska siihen liittyy paljon myös tunteita. Yritys voidaan rinnastaa jopa uniikkiin taideteokseen.

Sosioemotionaalinen hyvinvointi on käsite, joka kuvaa ei-taloudellisia tekijöitä, jotka liittyvät perheyritykseen. Se selittää perheyrityksen merkitystä perheenjäsenille. Gradututkimukseni lähtökohtana toimi tämä käsite ja halusin sen avulla tutkia tätä suurta muutosta, sukupolvenvaihdosta.

Tutkimukseni porautui sukupolvenvaihdoksen aikana koettuihin tunnekokemuksiin ja selitti tunnekokemusten avulla niitä tekijöitä, joita tunteiden taustalla vaikuttavat. Tutkimus käsitteli sekä edeltäjien että seuraajien kokemuksia, koska laaja-alaisempi käsittely auttoi ymmärtämään tunteiden taustoja suuremmassa mittakaavassa.

Miksi?

Vain ymmärtämällä tunteiden taustatekijöitä voimme ymmärtää ilmaantuneita tunteita kattavammin. Tutkimukseni mukaan tunteiden taustalla vaikuttivat muun muassa henkilöiden identiteetin muodostuminen perheyrityksen ympärille, ajatus perheyrityksestä elämäntyönä ja halu säilyttää perhedynastia perhepiirissä. Nämä tekijät vaikuttivat siihen, kuinka eri osapuolet kokivat sukupolvenvaihdoksen. Esimerkiksi edeltäjän ajatus perheyrityksestä elämäntyönä tuo ylpeyden tunnetta seuraajan asettumisesta yrityksen johtotehtäviin, mutta samalla haikeutta, koska edeltäjä on panostanut elämänsä ajan huomattavan paljon yrityksen pyörittämiseen ja tilanne muuttuu, kun vetovastuu vaihtuu.

Tunteet yhtä tärkeitä kuin talous

Tutkimukseni osoittaa, että sukupolvenvaihdokseen liittyy tunteita laidasta laitaan. Tunteiden käsittelyllä ja tunteiden taustatekijöiden ymmärtämisellä voidaan ennaltaehkäistä konfliktien syntymistä. Tutkimukseni osoitti, että perheyrityksen merkitys on erilainen eri sukupolville, minkä ymmärtäminen ja hyväksyminen jo itsessään auttaa työskentelemään kohti yhteistä päämäärää – hyvinvoivaa ja uniikkia perheyritystä.

Tanja Lehto, KTM

Pro gradu: Perheyritys – perheenjäsenten uniikki taideteos. Tutkimus sukupolvenvaihdoksen tunnekokemusten taustatekijöistä
Ohjaaja: Helena Kantanen