Terveystaloustiedettä verkko-opintoina

Talouden kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat ajankohtaisia tämän hetken Suomessa.  Nyt jos koskaan sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa kipeästi taloudellista osaamista, toteaa terveystaloustieteen yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Esimerkiksi on tärkeää tietää millaisilla kustannuksilla hoitoja ja palveluita tuotetaan.

Terveystaloustieteessä arvioidaan laajasti koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja toimivuutta taloustieteen näkökulmasta. Alan mielenkiinto kohdistuu koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, esim. yksityisiin ja julkisiin palveluihin, lääketoimialaan ja terveydenhuollon menetelmiin ja teknologiaan. Terveystaloustieteellisessä ajattelussa etiikalla ja oikeudenmukaisuudella on tärkeä asema.

Syksystä 2016 alkaen voi aloittaa terveystaloustieteen perusopintojen opiskelun joustavasti Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa, sillä perusopinnot (25 op) tulevat tuolloin tarjolle verkko-opintoina. Opiskelu onnistuu eri puolilta Suomea verkossa ja luennot voi kuunnella kotoa käsin mihin vuorokauden aikaan tahansa. Myös keskustelut käydään verkkoympäristössä, joten sekään ei vaadi matkustamista paikanpäälle Kuopioon, toteaa yliopistonlehtori Eila Kankaanpää.

Perusopinnot vahvistavat talouden näkökulmaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opinnoissa keskitytään terveystaloustieteen keskeisten elementtien kuten tehokkuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden, oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen organisoinnin kysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa, unohtamatta lääkepolitiikkaa. Lisäksi tutustutaan muutamien, sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kannalta keskeisten rekisteritietokantojen käyttöön.

Terveystaloustiede ei ole uusi oppiaine Itä-Suomen yliopistossa, vaan opetusta on järjestetty Kuopion kampuksella jo 1970-luvulta saakka. Pääaineena terveystaloustiede on ollut vuodesta 1997. Terveystaloustieteellisen asiantuntemuksen kysyntä työmarkkinoilla on lisääntynyt viime vuosina. Tutkintoon johtava koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista johto-, tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Monet terveystaloustieteilijät työskentelevätkin asiantuntijoina sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, järjestöissä, lääkeyrityksissä, ministeriöissä ja tutkimuslaitoksissa.

Aloittamalla terveystaloustieteen perusopintojen opiskelun Avoimessa yliopistossa, vahvistat osaamistasi ja kehität alan asiantuntijuuttasi. Nyt jos koskaan tälle osaamiselle on kysyntää! Lisätietoa syksyllä 2016 alkavista opinnoista osoitteessa http://uef.fi/avoinyliopisto

Kekäläinen%20Ulla-10x15Kirjoittaja Ulla Kekäläinen toimii terveystieteiden opintojen suunnittelijana Avoimessa yliopistossa

Eila Kankaanpää toimii terveystaloustieteen yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella