Mitä hyötyä on EMBA-opinnoista?

EMBA-opintoja aloittavat hakevat uusia vahvuuksia liiketoimintaosaamisen ja taloushallinnon alueilta. Opinnoissa käsitellään johtamista eri näkökulmista ja johtajana kehittyminen kulkee punaisena lankana kaikissa sisällöissä, käsiteltiinpä taloutta tai vaikka myyntiä. EMBA:ssa työskennellään uuden tutkitun tiedon ääressä, jota sovelletaan käytännön työhön ja johtamiseen. Moni tuleekin ohjelmaan juuri siksi, että siinä yhdistyvät eri asiakokonaisuudet yhdeksi ohjelmaksi.

Johtaja, esimies tai asiantuntija on tilanteessa, jossa työelämä on vienyt mukanaan ja vastuut ovat kasvaneet uran edetessä. Työssä tarvitaan yhä enemmän johtamisosaamista ja esimiestaitoja. Opiskeluajoista on saattanut vierähtää aikaa ja tarvitaan tietojen uudistamista. Uusille työkaluille olisi käyttöä ja niitä EMBA-ohjelma tarjoaa.

Innostavia keskusteluja, tiukkaa asiaa ja verkostoitumista

EMBA:n koulutuspäivissä eri alojen ammattilaiset tuovat ryhmään oman osaamisensa ja ajatuksensa. Koulutuspäivien keskustelut ja kokemusten vaihto ovatkin parasta antia, ajanhermolla olevia sisältöjä ja taitavia kouluttajia unohtamatta. Opitaan ja oivalletaan yhdessä ja yksin, opitut asiat viedään suoraan käytäntöön ja oman työn kehittämiseen.

Executive Master of Business Administration nimikin kertoo, että opinnoissa painotetaan liike-elämässä tarvittavia johtamistaitoja. EMBA ja MBA -ohjelmat ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja johdon ja asiantuntijoiden koulutusohjelmia, joita järjestävät yliopistot ja korkeakoulut. Erona MBA- ja EMBA-ohjelmalla on, että MBA:ssa opiskelu on yleensä päätoimista, kun taas EMBA on jo urallaan edenneiden johtamisammattilaisten ohjelma.

E-kirjain kertoo, että on kysymys executive-tason täydennyskoulutuksesta. EMBA:n osallistujilla on soveltuva pohjakoulutus ja useamman vuoden työkokemus johtamisesta. Opinnoista haetaan uutta tietoa ja välineitä johtamiseen sekä oman itsensä että työn kehittämiseen.  Opintoihin osallistuvat jatkavat työtään normaalisti, sovittavat lähikoulutuspäivät ja etäopiskelun työn ja muun elämän kanssa.  Opinnot kestävät 2 ½ -3 vuotta ja useille se muutaman vuoden puristus on ollut palkitsevaa: työ ja ura ovat lähteneet uuteen nousuun.

Konkreettisia hyötyjä 

Opiskelijoilta saamassamme palautteessa korostuvat konkreetiset hyödyt:

Herättävä ja uusia ajatuksia tuova koulutus. Koulutuksen jälkeen tuntui siltä, että maailma ei enää ole entisensä.”
Palaute Strateginen ajattelu ja johtaminen -jaksosta.

”Hyvä kokonaisuus, esimerkit jälleen erittäin käytännönläheisiä. Hyvin pääsi mukaan vaikkei aikaisempaa kokemusta konkreettisesti ollut.”
Palaute Rahoitus ja investoinnit -jaksosta.

”UEF EMBA-kehittämistyössä käsiteltiin tuottavuutta ja sen kytkemistä talouden ja henkilöstön johtamiseen. Tämän työ oli runkona Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tuottavuusohjelmaan, jolla tehostettiin toimintaa 2 miljoonan euron verran.”
Palaute opintojen aikana tehdystä EMBA-kehittämistyöstä.

Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -ohjelmassa ovat mukana yliopiston vahvat osaamisalat, kauppatieteet ja sosiaali-, terveys- ja lääkealan johtaminen. Opiskelijan aiempia johtamisen opintoja huomioidaan, muun muassa PD-, HHJ- ja JET-/YET- opintojen suorittamisesta saa korvaavuuksia EMBA opintoihin.

Lisätietoja UEF EMBA -opinnoista

Kinnunen Arja-AducateKirjoittaja Arja Kinnunen on UEF EMBA -ohjelmasta vastaava suunnittelija.