Tuloksellista tietotyötä

Mitä ihmettä täällä tapahtuu?

Tiistaina 1.3. klo 13:00-16:00 tietotyön iltapäivä Kuopiossa (Itä-Suomen yliopisto, Medistudia MS302, Kuopio). Ilmoittaudu maksuttomaan tapahtumaan tästä.

Me suomalaiset olemme kovia tekemään töitä. Kuitenkin lähes 60% ihmisistä kärsii jatkuvasti tunteesta, ettei ehdi tehdä työpäivän aikana kaikkea sitä mitä pitäisi. Kiirettä, hoppua, aikaansaamattomuuden tunnetta, keskittymiskyvyn puutetta, keskeytyksiä sekä turhia palavereita ja kokouksia. Päivän jälkeen olo on rättipoikkiväsynyt, mutta mieleen ei tule yhtäkään asiaa mitä päivän aikana tuli tehtyä. Tekee mieli kysyä, mitä ihmettä täällä työelämässä tapahtuu?

Tietotyöläisen keskeinen tehtävä on ajatella.

Tietotyöläisen tuloksellisuus perustuu siihen, kuinka hyvin hän pystyy ja kykenee hyödyntämään ajatteluaan. Ajatustyötä hankaloittavat kuitenkin mm. rasittavat keskeytykset, informaatiotulva, stressi, useat samanaikaiset työtehtävät, tekemättömät työt, aikapaine sekä unen ja levon puute. Ajattelun tehokkuuteen vaikuttaa myös työtavat ja erityisesti ajattelun tavat. Näin ollen voidaan yleistäen tiivistää, että tietotyöläisen tehokkuuteen vaikuttavat sekä ajattelutapa että toiminta- ja elintavat laadukkaan ajatteluprosessin mahdollistamiseksi.

tuloksellinen-tietotyö-arttu-on-the-ledge-

Muutosvauhti kiihtyy. Lipsuuko ote, pysytkö mukana?

 

Tulevaisuuden työlle on leimallista toimintaympäristön muutosvauhdin kiihtyminen ja kognitiivisen ei-rutiininomaisen työn lisääntyminen. Tämä edellyttää tietotyöläisen työtapojen kehittämistä ja muuttamista sekä erityisesti jatkuvaa oppimista. Jos tietotyötä tehdään tulevaisuudessa samalla tavalla kuin nyt, niin saadaan samoja (60% ihmisistä kärsii jatkuvasti tunteesta, ettei ehdi tehdä työpäivän aikana kaikkea sitä mitä pitäisi ) tai huonompia tuloksia. Tämän takia unohdimme ”Näin on aina tehty” ajattelutavan ja kokeilimme erilaisia tapoja tehdä tietotyötä.

Uusia kokeiluja.

Työtavat ovat toimintatapoja, automaattisia toimintatapoja. Jopa 90% toiminnastamme perustuu automaattisiin toimintatapoihin. Tämän takia me ihmiset olemme äärimmäisen tehokkaita. Mutta nyt voi olla, että muutosvauhti ajaa omaksumiemme toimintatapojen yli ja ohi. Omaksumamme tavat tehdä tietotyötä eivät yksinkertaisesti enää riitä. Tästä syntyy riittämättömyyden tunne, ja se ahdistaa. Tarvitsemme uusia tapoja tehdä tietotyötä.

Saimme rahoituksen Tuloksellista tietotyötä –hankkeeseen Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Valmensimme hankkeeseen osallistujia kokeilemaan uusia työtapoja.

Tarkoituksenamme oli ottaa käyttöön työtapoja, jotka vastaisivat vielä paremmin nykyistä työelämää. Tavoitteenamme oli sanoa ei kiireelle, taklata yllättävät tilanteet ja keskeytykset, keskittymiskyvyn parantaminen sekä töiden suunnittelu siten, että ne kaikista tärkeimmät asiat tulisi tehdyksi. Tarkoituksena oli lisätä kokemusta mielekkäästä työn tekemisestä ja aikaansaamisesta.

Osallistu, kuule tarinamme ja vie mukanasi Kokeilukirja!

Tervetuloa kuuntelemaan mitä nykytyöelämässä oikein tapahtuu tiistaina 1.3. klo 13:00-16:00 tietotyön iltapäivän Kuopiossa (Itä-Suomen yliopisto, Medistudia MS302, Kuopio)

Miksi? Koska sinun keskeisin tehtäväsi on ajatella. Siksi.
Lisäksi tilaisuus on maksuton ja osallistujat saavat omakseen hankkeen parhaista käytännöistä kootun Tietotyöläisen kokeilukirjan.

Ilmoittaudu tästä.

Iltapäivän ohjelma:
13:00-13:30 Eniten muuttuikin työ – Petteri Kallio, UEF / Aducate
13:30- 15:00 Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? – Petri Rajaniemi, Future Works
15:00-15:30 Mitä me opimme tietotyöstä? – Arttu Puhakka, UEF / Aducate
15:30-16:00 Keskustelua tulevaisuuden työtavoista

Arttu Puhakka // arttu.puhakka@uef.fi

Petteri Kallio // petteri.kallio@uef.fi