Miksi urheiluravitsemusta?

Kiinnostus ravitsemusta kohtaan on tällä hetkellä todennäköisesti suurempaa kuin koskaan aiemmin. Ihmisiä kiinnostavat oma terveys ja painonhallinta, joissa ruokavalion merkitys on ratkaisevan tärkeä. Liikunta on jälleen nostanut suosiotaan, ja samalla ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia ruokavalion merkityksestä liikunnan tukena. Tämä suosion lisääntyminen näkyy käytännössä niin kasvaneiden proteiinipatukoiden kuin ravitsemusvalmennuksen suosion kasvuna.

Liikunnan harrastajien, valmentajien, ravitsemusalan ammattilaisten ja muiden liikunnan parissa toimivien tarve saada lisätietoa liikunta- ja urheiluravitsemuksesta on suuri.

”Treeni, lepo ja ravinto on urheilijan pyhä kolminaisuus. Näistä ravintoon liittyy eniten uskomuksia ja villityksiä. Urheilijana haluan rakentaa ravintokäsitykseni tutkitun tiedon pohjalle, jotta pystyn arvioimaan ravintoon liittyvässä keskustelussa kokonaisuutta tosiasioiden pohjalta. Huippu-urheilijat, jotka haluavat viilata viimeisetkin marginaalit suorituksestaan pois, ovat tunnetusti otollista maaperää erilaisille puoskareille. Suosittelen urheiluravitsemusopintoja, jotta pystyt keskittymään ravitsemuksessa oikeisiin asioihin.”

Hannu Airila, Maajoukkuesuunnistaja, Yrittäjä, Kuntokeskus Huippu

Tietoa ravitsemuksen merkityksestä liikunnassa on sen sijaan tarjolla vain rajatusti, lähinnä yksittäisten artikkeleiden, kirjojen ja kurssien muodossa. Kattavampaa koulutusta liikunta- ja urheiluravitsemuksesta ei ole tähän asti ollut tarjolla.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa. Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa on syksyllä 2016 alkamassa urheiluravitsemuksen opintokokonaisuus, joka vastaa juuri kentällä olevaan tarpeeseen. Opintokokonaisuus tulee olemaan 25-30 opintopistettä ja näissä opinnoissa keskitytään pelkästään urheiluravitsemukseen.

”Urheilijan arjen peruspilareita ovat harjoittelun ja levon lisäksi ravitsemus. Oikein toteutettuina ne mahdollistavat terveitä ja tehokkaita treenipäiviä ja sitä kautta urheilumenestystä. Haluamme omalta osaltamme lisätä urheilijoiden ja valmentajien ymmärrystä oikeasta ruokavaliosta, arkiruokailusta ja sen rytmityksestä sekä niiden merkityksestä urheilijana kehittymiselle. Itä-Suomen Avoimen yliopiston tarjoama uusi Urheiluravitsemus -opintokokonaisuus tuo lisää hyviä mahdollisuuksia oman osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämiselle.”

Johanna Tikkanen, huippu-urheilukoordinaattori, Pohjois-Savon urheiluakatemia

Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen pohjautuen tutkimustietoon, mukaan lukien viimeisimmät tutkimushavainnot. Opinnoissa tullaan käymään mm. perusteellisesti läpi eri lajien asettamia ravitsemusfysiologisia vaatimuksia, suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointia. Teoriatiedon syventämisen lisäksi näissä opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä ja tullaan harjoittelemaan käytännön ohjausta.

”Työssäni liikunta-alalla ajan hermolla pysyminen on tärkeää. Tästä syystä opiskelen itse jatkuvasti lisää ja täydennän omaa osaamistani. Ensimmäistä kertaa Suomessa alkava urheiluravitsemuksen opintokokonaisuus on laadukas ja kattava paketti teoriaa, jossa syvennytään liikuntaravitsemukseen käytännönläheisesti. Tästä syystä olen itsekin mukana täydentämässä osaamistani 2016 alkavassa opintokokonaisuudessa!”

Antti Rossi (Personal trainer, yrittäjä, Kuopio)

Selkeä toive kentältä on ollut se, että näissä opinnoissa oikeasti mentäisiin syvemmälle ja otettaisiin mahdollisimman kattavasti kaikki eri näkökulmat huomioon, käytännönläheisyyttä ja työelämää unohtamatta. Tämä on alusta lähtien ollut myös meidän tavoitteemme. Näillä urheiluravitsemuksen opinnoilla haluamme vastata juuri siihen kysyntään ja tarpeeseen, joka liikunnan ja ravitsemuksen parissa toimivilla kentällä on. Näitä toiveita/tarpeita voi muuten edelleen laittaa meille tulemaan oheisen kyselylomakkeen kautta.

Myös Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen tutkinto-opiskelijat saavat tutkintorakenteeseensa lisävahvistusta kun urheiluravitsemuksen opinnot tulevat jatkossa sisältymään sinne kaikille yhteisenä sivuaineopintokokonaisuutena.

”Kehityksen pyhä kolminaisuus; lepo, ravinto ja liikunta, vahvistaa tulevaisuudessa myös liikuntalääketieteen opintokokonaisuutta antaen myös tutkinto-opiskelijoille kattavan kattauksen urheiluravitsemusta.”

Mika Venojärvi, yliopistolehtori, liikuntalääketiede

Urheiluravitsemuksen opintoja saadaan hetki vielä odotella, mutta sillä aikaa tietoja ja omaa osaamista voi kartuttaa heti loppiaisen jälkeen alkavalla Ravitsemus ja liikunta 3 op opintojaksolla.  Opintojakso järjestetään kokonaan verkko-opintoina 7.1.-29.2.2016. Opintojaksoa (tai vastaavia tietoja/osaamista) myös suositellaan uusien urheiluravitsemuksen opintojen edeltäviksi opinnoiksi.

marjaliisaniemi

Marja-Liisa Niemi, suunnittelija, Itä-Suomen Avoin yliopisto

 

 

 

jaakko_mursu

Jaakko Mursu, Itä-Suomen yliopiston ravitsemusepidemiologian dosentti, tutkija, opettaja ja ravitsemusvalmentaja