Opiskelun tueksi

Opiskelun aloittaminen aikuisena on yleensä aika pitkäkestoinen prosessi. Ennen varsinaista opiskelupäätöstä tulee yleensä mietittyä monenlaisia erilaisia asioita ja vaihtoehtoja. Erityisesti jos on työelämässä. Opiskelenko nykyistä työtäni tukevia opintoja vai haluaisinko kenties vaihtaa alaa? Vai tuulettaa aivojani ihan uusilla koulutusaloilla? Haluanko tietää, miten ravitsemus tai liikunta vaikuttavat minuun ja hyvinvointiini? Vai olisiko haaveena perustaa oma yritys ja pitäisikö opiskella hieman kauppatieteellisiä opintoja?

Yksi miettimisen aihe on myös se, että miten rahoitan opintoni? Mitä mahdollisuuksia on opiskella työn ohella? Onko minulla varaa opintoihin? Voisinko jäädä opintovapaalle?

Ohjausta jo ennen opintojen aloitusta

Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita voi miettiä yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Yhdessä voimme kartoittaa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Voit tulla joko paikan päälle tai voimme tavata verkon välityksellä tai vaikka sopia puhelinajan. Toki kannattaa tutustua etukäteen meidän www-sivuihin, erilaisiin oppaisiin, seurata meitä somessa ja osallistua mahdollisesti tarjolla oleviin opintoinfoihin.

Siinä vaiheessa, kun jo tiedät, mitä haluat opiskella ja haluat tietää tarkemmin opintosisällöistä, kannattaa olla yhteydessä koulutusalan tai oppiaineen suunnittelijaan. Hän tuntee tarkimmin opetusohjelman, koulutuksen rakenteen ja erilaiset suoritustavat.

Opinnot alkavat yleensä ns. alkuohjauksella, joka voi tapahtua joko paikan päällä tai verkon välityksellä. Tällöin käydään läpi seikkaperäisesti koulutuksen ja opintokokonaisuuden sisällöt, suoritustavat, opintojen ohjaukseen liittyvät asiat sekä kannustetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) tekoon aikatauluineen. Tässä vaiheessa saa tukea suunnittelijoilta, koulutussihteereiltä ja tuutoreilta.

Verkossa ja verkostoissa

Kun opinnot ovat lähteneet käyntiin, on tärkeä verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Kannattaa vaihtaa ajatuksia joko verkko-oppimisympäristössä, facebookissa tai kasvotusten, mikäli opintoihin tai koulutukseen liittyy lähitapaamisia. Kannattaa myös olla aktiivinen opettajien, kouluttajien ja tuutoreiden suuntaan. He ovat sinun oppimisen kannalta merkittäviä henkilöitä. Koulutuksen aikana on hyvä antaa palautetta opinnoista sekä arvioida omaa edistymistä. Mikäli opinnot eivät suju suunnitelmien mukaisesti tai aikataulutuksessa tai opiskelutaidoissa ja –tekniikoissa on petrattavaa, kannattaa ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin. Tällöin et jää opiskelutahdista jälkeen ja saat neuvoja, ohjausta ja tukea opintojen edistämiseen.

Kun opinnot/koulutus on loppuvaiheessa, on hyvä suunnata katsetta jo tulevaisuuteen. Onko tarjolla jotain uutta? Onko oppiaineessa tarjolla perusopintojen jälkeisiä aineopintoja? Löytyykö jokin sopiva täydennyskoulutus? Pitäisikö tähdätä johonkin tutkintoon?

Opintojen jälkeen on hyvä pitää yllä koulutuksen tuomia verkostoja ja osallistua mahdolliseen alumnitoimintaan esimerkiksi pysymällä edelleen koulutusalakohtaisissa facebook –ryhmissä. Opintojen tuomaa tietoa ja osaamista on syytä arvostaa ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. On tärkeää löytää teoreettisen tiedon sovellettavuus käytännön työelämässä. Sinä olet se, joka muuttaa ja kehittää itseään ja sitä kautta työyhteisöä uuden oppimisen myötä.

Alla kuvattuna opinto-ohjauksen prosessi opiskelijan näkökulmasta.

aducate_ohjauksen_portaat

Saramäki Leila aducateKirjoittaja Leila Saramäki (@LeilaSaramki)on Itä-Suomen avoimen yliopiston opinto-ohjaaja, joka on kovin innostunut opinto-ohjaajan työstään sekä ohjauksen kehittämisestä ja haluaa kannustaa kaikkia opiskelun polulle.Mottona: koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa aikuisopiskelua