Brain Fried – optimaalista toimintakykyä?

Oy Suomi Ab:lla on mennyt sotien jälkeen lujaa

Suuria arvojamme ovat olleet työn kunnioittaminen, vastuullisuus, luotettavuus, osaaminen ja varsinkin insinööritaitoihin nojaaminen. Näillä arvoilla olemme nousseet maailman rikkaimpien maiden joukkoon. Sitten tapahtui jotain. Yhdysvaltojen asuntokupla puhkesi, Lehman Brothers kaatui ja maailma syöksyi taloudelliseen limboon. On monia teorioita miksi näin kävi, mutta tosiasia on se, että nyt ollaan tässä ja lähitulevaisuuden talousnäkymät vaikuttavat synkiltä.

Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä seuraava huono huoltosuhde vaikuttaa työssäkäyvien talouteen vuosi vuodelta enemmän. Teollisuus siirtyy itään ja vie perinteisiä työpaikkoja, puhumattakaan ruplan kurssista ja Ukrainan tilanteesta. Hurjaa vauhtia kiihtyvä digitalisaatio ajaa alas kokonaisia teollisuudenaloja. Perinteiseen 1900-lukulaiseen johtamiseen perustuva talousajattelu on näiden murrosten ääressä ajautumassa kriisiin. Mielialat ovat perin synkät, joka näkyy myös työelämässä.

tt15pBrain Fried

When your brain feels so overloaded with work/stress/homework that you can’t think straight and temporarily don’t feel like doing anything that takes too much thinking. -Urban Dictionary

Yli puolet suomalaisista kärsii tunteesta, etteivät ehdi tehdä työpäivänsä aikana kaikkea sitä mitä pitäisi. Työn sisältö on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti ja työmme vaatii parempaa psyykkistä toimintakykyä. Tarvitsemme myös aikaisempaa parempaa henkistä kykyä käsitellä stressiä, jatkuvia katkoksia työn tekemisessä, informaatioähkyä, aikapainetta ja tulostavoitteisiin liittyviä ahdistavia tunnetiloja. Lisäksi tietotyöläisen on vaikea keskeyttää työntekoaan kotiin saavuttuaan. Välillä voi tuntua kuin aivoja käristettäisiin pannulla (krooninen stressi kun tuhoaa aivokudosta).

Samalla kun työelämä elää omaa murrostaan myös asiantuntijatyön luonne on muuttunut. Asiantuntijatyö asettaa tekijälleen erilaisia vaatimuksia kuin suorittava teollisuus- tai palvelutyö. Se edellyttää itsenäistä suhtautumista ja otetta työhön sekä kokonaisuuksien hallintaa. Asiantuntijan ammattitaito syntyy koulutuksesta ja käytännön työkokemuksesta. Asiantuntijan on hankittava ja arvioitava tietoa, kehitettävä ratkaisuvaihtoehtoja ja tehtävä päätöksiä. Ratkaisut ovat usein kauaskantoisia ja kohdistuvat toisiin ihmisiin kuten oppilaisiin, potilaisiin, asiakkaisiin ja omiin alaisiin. Suorittavasta työstä on siirrytty palvelu- ja asiantuntijatyöhön, jossa työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ovat nousseet yhä merkittävämmiksi uhkiksi ihmisen toimintakyvylle. Onko mahdollista, että koko yhteiskunta on ylistressaantunut pystyäkseen luomaan uusia hyviä ideoita?

tt8pMaailmalla näihin ongelmiin etsitään jo ratkaisuja. Tutkimuksissa on todistettu, että onnelliset ja innostuneet ihmiset ovat keskimäärin kolme kertaa luovempia ja 31 prosenttia tuottavampia kuin me tavalliset tallaajat. Positiivisten tunteiden myötä huomaamme enemmän vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseen, ratkaisemme enemmän ongelmia, meillä on parempaa yhteistyötä muiden kanssa ja suorituskykymme korkeampi. Viime vuosina yhä useampi tutkimus on osoittanut, että innostus ja muut positiiviset tunteet sekä intohimo lisäävät merkittävästi myös koettua hyvinvointia että terveyttä.

Kansantalouden kannalta ongelmassa on pohjimmiltaan kysymys tuottavuudesta. Kun työkykyinen väestö vähenee, jäljelle jäävien pitää pystyä saamaan enemmän aikaan vähemmällä ajalla ja vaivalla. Pelkkä työmäärän lisääminen ei johda tuottavuuden lisääntymiseen. Päinvastoin, viimeisen sadan vuoden aikana suuria tuottavuusnousuja on saatu usein nimenomaan työaikaa lyhentämällä. Pitää siis työskennellä fiksummin. Eli ajatella fiksummin. Ja myönteiset tunteet – kuten innostus – auttavat ajatustyötä.

Tarvitsemme työpaikoillemme sellaisia menetelmiä, joilla voimme tukea työntekijän kokemusta mielekkäästä työstä ja palauttaa aito innostus työn tekemiseen. Me tarvitsemme innostusta ja muita positiivisia tunteita työelämään, jotta voisimme ajatella fiksummin ja siten kukoistaa. Tavoittelemme kukoistusta, ja positiiviset tunteet tarjoavat siihen väylän.

Lisäksi tarvitsemme menetelmiä ottaa vastaan työhön liittyviä negatiivisia tunteita. Parhaimmillaan negatiiviset tunteet pieninä määrinä työntävät meidät tekemään. Pahimmillaan suurina määrinä ne kaventavat ajattelumme neulan silmän kokoiseksi. Tämän takia tarvitsemme taitoa ottaa negatiiviset tunteet vastaan tavalla, joka tukee toimintakykyämme.

Tarvitsemme siis optimaalisten toimintakyvyn menetelmien kokeilemista, jotta saisimme riittävät taidot positiivisten ja negatiivisten tunnecocktailin hyödyntämiseen.

Team Puhakka&Kallio

Aducate toteutti keväällä 2016 valmennusohjelman, johon osallistuvat työpaikat kokeilivat erilaisia optimaalisen toiminnan menetelmiä positiivisten tunteiden lisäämiseksi ja vahvistamiseksi. Tarkoituksena oli tukea tietotyöläisen ajattelua. Osallistuneiden henkilöiden positiivisuusaste nousi merkittävästi valmennuksen myötä.

Tekstiä päivitetty 26.8.2016