OPS 2016 tuo kielikasvatuksen ja kielitietoisuuden osaksi koulun toimintakulttuuria

Uudistuva opetussuunnitelma edellyttää oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta. Kielikasvatus ja kielitietoisuus on yksi isoista muutoksista joka koskee koko koulua. Kieli toimii kaiken oppimisen tukena, joten kieli liittyy erottamattomasti kaikkiin oppiaineisiin. Uuden opetussuunnitelman mukaan jokainen opettaja on kielen opettaja, joten jokaisen opettajan tulisi sisäistää mitä kielikasvatus on, ja miten se näkyy omassa opetuksessa. Jokaisen opettajan tulee myös olla kielitietoinen. Opettajan tulisi pohtia millaista sanastoa hän itse käyttää, millaista on hänen oman alansa kieli ja miten hänen puheensa on esimerkiksi maahanmuuttaja oppilaan ymmärrettävissä.

Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä. Opetus tukee oppilaan monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaan vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti.

Aducate_kieleopetus

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi koko elämän. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa Kielikasvatus ja kielitietoisuus koulussa kehitetään perusopetuksen henkilöstön lisäksi varhaiskasvattajien, ja ohjaus ja avustustyössä toimivien kielitietoisuutta ja käsitystä kielikasvatuksesta. Koulutuksissa edistetään oppiainerajat ylittävää opetusta, yhteisopettajuutta, kielen opetuksen integrointia muihin oppiaineisiin ja löydetään keinoja ajatella kielten opettamista ja oppimista uudella tavalla.

Kaikille kasvatus- ja opetusalalla toimiville suunnattu hankkeen aloitusseminaari pidetään Joensuussa 2.10.2015. Lisätietoa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/2-10-2015-kielitietoinen-oppimisymparisto-varhaiskasvatuksesta-perusopetukseen-seminaari-joensuu

Karhapää AnneKirjoittaja Anne Karhapää on Aducaten suunnittelija.