Myynnillä on merkitys

Jokaisella meistä on käsitys hyvästä myyjästä, sillä olemme tavanneet hänet vähintään joskus. Onnistunut myyntitilanne on jäänyt mieleemme positiivisena ja toivomme uusintaa, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tätä odotellessa tapaamme toistuvasti myyjistä niitä, joilla olisi vielä parannettavaa tavalla tai toisella. Itse asiassa harva meistä osaa todella määritellä myyjälle välttämättömiä tietoja ja taitoja, vaikka kaikilla on tukuittain maailman kokoisia odotuksia myyntitilanteita kohtaan. Asiakkaana odotuksemme kasvavat sitä mukaa kuin ostettavan tavaran merkitys syvenee, joko työhön tai yksityiselämään liittyen.

Miksi siis ymmärrämme huonoa asiakaspalvelua toteamalla, että myyjäksi synnytään? Puheissa todetaan toistuvasti, ettei ole myyjän vika, jos geenien tuki puuttuu ja työ sakkaa. Miksi hyväksymme toistuvan epäammattimaisuuden, huonon tilannetajun ja jopa tiedon puutteen myyjän työssä? Näin ei tarvitse olla, sillä myynnistä on kasvamassa vuosi vuodelta yhä tutkitumpi, arvostetumpi ja ammattimaisempi osaamisen laji – onneksemme.

Myynti – sinnikkäiden kestävyyslaji

Itse asiassa pääosa nykypäivän onnistuneista myyjistä kertoo opiskelleensa myyntiä – yksin, yhdessä, jossakin julkisessa tai yksityisessä opinahjossa, ryhmässä tai työnantajan kannustamana. Joku on tarjonnut heille tilaisuuden tietoon ja osaamisen kehittämiseen taidoiksi, ilman oletusarvoa tai vaatimusta synnynnäisestä lahjakkuudesta, yllättävästä myötäsyntyisestä talentista. Siitä se on sitten lähtenyt, joillakin nopeasti ja toisilla hitaammin, mutta aina myynnin perusoppeja hyödyntäen. Kaikki tapaamani ykkösluokan myyjät alleviivaavat, että ennen muuta myynti on kestävyyslaji, jossa sinnikkäät palkitaan ja kovalla työllä voi menestyä. Ahkeruus tarkoittaa vahvaa sitoutumista – yrityksen strategiaan, henkilökohtaiseen oppimiseen, kritiikin sietoon ja luottamukseen omasta osaamisesta sekä sen kehittymisestä. Tämän rinnalla myyjän työstä voi tehdä itsensä näköistä ja nauttia työn tuomista arkipäivän kohtaamisista. Kuulostaa helpolta, mutta vaatii pitkäjännitteistä asennetta ja periksi antamatonta luontoa.

Myynti liiketoiminnan keskiössä

Nykypäivän liiketoiminnassa myynnin ammattilaisten tehtävät kasvavat yhä vaativimmiksi, sillä tekniikka kehittyy, asiakkaiden vaatimukset monimutkaistuvat ja kilpailu kovenee. Jyrki Sahala (SSG Sahalan hallituksen puheenjohtaja) sanoo jopa: ”Myyntiosaaminen on yksi kaikkein oleellisimmista asioista yrityksen olemassaolon kannalta.” Hän on monien muiden yritysjohtajien tavoin oikeassa siinä, että myynnin paikka on liiketoiminnan keskiössä – ilman onnistuneita kauppoja ei business pyöri ja hyvältäkin tuotteelta puuttuu tulevaisuus. Tulevaisuudessa jokaiselta myyjältä odotetaan siis entistä suurempaa valppautta, kilpailuedun kirkasta ymmärtämystä ja avoimuutta oma osaamisen hyödyntämiseen. Sillä tavalla taataan asiakkaan kokemus hyvästä myyjästä ja ymmärrys onnistuneesta myynnistä sekä kasvatetaan kipeästi lisäpotkun tarpeessa olevaa kansantaloutta. Haluaisitko olla yksi onnistujista?

saarajulkunenSaara Julkunen, varajohtaja, yliopistonlehtori
International Business and Sales Management
Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos

Nyt on oiva mahdollisuus päästä onnistujien joukkoon. Kuopiossa 23.9.2015 järjestettävässä Myynti!-seminaaripäivässä keskitytään myynnin kehitystrendeihin ja liiketoimintamallien muutokseen professori Petri Parvisen johdolla. Seminaarissa saat kokonaisnäkemyksen myyntityön kehityksestä ja sen moninaisuudesta erilaisissa liiketoiminnan ympäristöissä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä. Myynti! -seminaari toimii myös aloitusjaksona uudelle UEF EMBA -ryhmälle – hae mukaan jo tänään!