Uusi OPS – uusi arviointikulttuuri

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on rakentaa oppijan itsetuntoa ja käsitystä itsestään oppijana. Toisaalta arvioinnin tehtävänä on antaa tietoa myös koulutusjärjestelmämme tehokkuudesta, mutta yksittäisen oppijan kannalta tieto oppimisprosessista – miten minä opin, on paljon tärkeämpi. Uusi OPS nostaakin oppimisprosessin aikaisen palautteen tärkeään osaan oppimista tukevassa arvioinnissa.

smileys

Arviointi on läsnä jatkuvasti

Oppimisen arviointi on osaamisen näkyväksi tekemistä. Arviointi ei ole irrallinen asia, jota toteutetaan vain kurssin tai lukuvuoden päättyessä. Oppimista tukevan arvioinnin tulee olla läsnä kaikissa oppimistilanteissa – tavoitteiden asettelussa, työskentelytapojen valinnassa, työskentelyssä ja etenkin keskusteluissa, jotka avaavat oppijalle omaa oppimisprosessia. Oppimistilanteissa saatu palaute onkin ensiarvoisen tärkeä elementti oppimisprosessin konkretisoimiseksi – sen avulla oppija saa tietoa omasta oppimistavoistaan, mikä toimii, etenenkö tavoitteiden suuntaan, missä tarvitaan vielä harjoitusta ja mihin arvosanaan työni on suuntautumassa. Samalla opettaja pääsee entistä tiiviimmin oppijan oppimisprosessiin kiinni ja ohjaamaan sitä oikeaan suuntaan.

Oppimista tukevan palauteen tulee olla osa oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa. Opettajan ohjaus, vertaistuki, TVT ja oppimista yleisesti reflektoivat menetelmät ovat läsnä jatkuvasti oppimistilanteissa. Oppimista edistävä positiivinen palaute voi olla pienimmillään peukun nosto ja silmiin katsominen – Hienosti menee! Se voi olla ryhmäkeskustelu – mihin pääsimme tällä tunnilla ja mitä teemme seuraavaksi. Se voi olla myös opettajan kanssa kahdenkeskinen rupattelu. Pääasia on, että jokainen opetustilanne sisältää paikkoja joustavalle monipuoliselle palautteelle.

Arvioinnin työkalut haltuun

Arviointi on yksi tärkeimmistä opettajan työkaluista. Opettajan onkin huolehdittava, että hänellä on viimeisi tieto arvioinnin perusteista ja kriteereistä halussa. Arviointiin vaikuttavat myös emootiot, asenteet, temperamentti ja persoonallisuuden piirteet, jotka ovat aina läsnä kun ihminen arvioin toista ihmistä- myös näiden “arviointihäiriköiden” tiedostaminen on tärkeää oikeudenmukaisen arvioinnin toteutumisessa.

Aducate toteuttaa erilaisia oppimisen arviointiin liittyviä koulutuksia yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaan kanssa (1.8.2015 alkaen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri). Koulutuksissa tarkastellaan muun muassa mitä uutta uudistuva ops tuo oppimisen arviointiin, paneudutaan arvioinnin perusteisiin sekä jaetaan monipuolisen arvioinnin ja palautteen toteuttamismalleja. Syksyllä 2015 alkaa verkkokoulutuksena Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen arvioinnissa 2op. Koulutuksessa uudistetaan arviontiajattelua ja otetaan haltuun uusia välineitä arvioinnin avuksi. Lisätietoa koulutuksesta http://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/5-10-2015-29-1-2016-tieto-ja-viestintatekniikka-oppimisen-arvioinnissa-2-op-

Karhapää AnneRäätälöimme tilauksesta oppimisen arvioinnista myös lyhyempiä koulutuksia.

Lisätietoa anne.karhapaa (at)uef.fi.


Kirjoittajat: ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas ja suunnittelija Anne Karhapää Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.