UEF EMBA:sta johtamisen ammattilaiseksi

johtaminen uef emba

Johtamisessa on kysymys siitä, miten saada ihmiset toimimaan tehokkaammin yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Johtajalta edellytetään kokonaisuuksien hallintaa, vuorovaikutustaitoja, talouden ymmärrystä ja tulevan ennakointia. Moni johtaja on tilanteessa, jossa työelämä on vienyt mukanaan ja vastuut ovat vaan kasvaneet uran edetessä. Työssä tarvitaan yhä enemmän johtamisosaamista ja esimiestaitoja. Opiskeluajoista on saattanut vierähtää aikaa ja tarvitaan tietojen uudistamista. Uusille työkaluille olisi käyttöä. Halua ja tarvetta on

  •         oppia uusia tapoja ajatella sekä kehittyä johtajana
  •         välineille laajempaan ajatteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen
  •         kehittyä työssä ja tarjota näin yritykselle paremman mahdollisuuden menestyä
  •         syvällisemmälle asioiden tutkimiselle
  •         uusia ajatuksia ja oppeja vietäväksi organisaation käyttöön

Näitä asioita johtotehtävissä työskentelevät kysyvät hakeutuessaan EMBA-opintoihin ja näihin opinnoissa vastataan.

Executive Master of Business Administration nimikin kertoo, että opinnoissa painotetaan liike-elämässä tarvittavia taitoja. Johtajana kehittyminen kulkee punaisena lankana kaikissa sisällöissä, olipa käsiteltävinä talouteen, markkinointiin, viestintään, rahoitukseen tai myyntiin liittyvät teemat.

EMBA ja MBA?

EMBA ja MBA -ohjelmat ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja johdon ja asiantuntijoiden koulutusohjelmia, joita järjestävät yliopistot ja korkeakoulut.  Erona MBA- ja EMBA-ohjelmalla on, että MBA:ssa opiskelu on yleensä päätoimista, kun taas EMBA on jo urallaan edenneiden ammattilaisten ohjelma. E-kirjain kertoo, että on kysymys täydennyskoulutuksesta. EMBA:n osallistujilla on soveltuva pohjakoulutus ja useamman vuoden työkokemus johtamisesta. Opinnoista haetaan uutta tietoa ja välineitä johtamiseen sekä oman itsensä että työn kehittämiseen.  Opintoihin osallistuvat jatkavat työtään normaalisti, sovittavat lähikoulutuspäivät ja etäopiskelun työn ja muun elämän kanssa.  Opinnot kestävät 2 ½ -3 vuotta ja useille se muutaman vuoden puristus on ollut palkitsevaa: työ ja ura ovat lähteneet uuteen nousuun.

Innostavia keskusteluja ja tiukkaa asiaa

EMBA:n koulutuspäivissä eri ammateissa työskentelevät asiantuntijat tuovat ryhmään oman osaamisensa ja ajatuksensa. Koulutuspäivien hersyvät keskustelut ja kokemusten vaihto ovatkin parasta antia, ajanhermolla olevia sisältöjä ja taitavia kouluttajia unohtamatta. Opitaan ja oivalletaan yhdessä ja yksin, opitut asiat viedään suoraan käytäntöön ja oman työn kehittämiseen.

Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -ohjelmassa ovat mukana yliopiston vahvat osaamisalat, kauppatieteet ja sosiaali-, terveys- ja lääkealan johtaminen. Opiskelijan aiempia johtamisen opintoja huomioidaan, muun muassa PD-, HHJ- ja JET-/YET- opintojen suorittamisesta saa korvaavuuksia EMBA opintoihin.

2015 on juhlavuosi. Iso joukko asiantuntijoita on vuosien aikana päivittänyt osaamistaan EMBA:ssa. Ohjelma käynnistyi Kuopiossa vuosituhannen vaihtuessa ja nyt on 15. vuosi kun Itä-Suomessa jaetaan EMBA-todistuksia.

Lisätietoja

www.aducate.fi/emba

Kinnunen Arja-AducateKirjoittaja

Arja Kinnunen

EMBA-ohjelmasta vastaava suunnittelija Aducatessa