Ratkaisukeskeinen terapia

aineeton-pääoma-aducate-2

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on Suomessa vakiintuneen aseman saanut lyhytterapiamenetelmä, joka kehitettiin 70-luvulla USA:ssa ja joka soveltuu käytettäväksi niin yksilö- kuin pari- ja perhe- ja ryhmäterapiassa. Menetelmä soveltuu kaikenlaisten psykiatristen ja sosiaalisten ongelmien hoitoon. Sitä on käytetty menestyksellisesti mm. depression, ahdistushäiriöiden, lasten ja nuorten psykiatristen ongelmien, päihdeongelmien, syömishäiriöiden, itsetuhoisuuden ja ihmisten välisten ristiriitojen hoidossa.

Menetelmän nimi on harhaanjohtava. Termi ”ratkaisukeskeinen terapia” luo helposti mielikuvan keskustelusta, jossa terapeutti keksii ratkaisuja asiakkaansa ongelmiin. Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei kuitenkaan ole kyse siitä, vaan pikemminkin asiakkaiden voimauttamisesta, inspiroimisesta ja rohkaisemisesta löytämään itse ratkaisuja ja ulospääsyteitä ongelmiinsa.

Ratkaisukeskeinen terapia lasketaan ns. postmoderneihin terapiamenetelmiin, mikä tarkoittaa, että kielellä ja sillä miten asioita sanotetaan nähdään olevan suuri merkitys sille, miten ongelmat syntyvät ja miten ne ratkeavat tai lakkaavat olemasta ongelmia. Terapian keskeinen tavoite ei ole niinkään ymmärtää ongelmia ja niiden perimmäisiä syitä, vaan ohjata keskustelua hyödyllisten kysymysten avulla siten, että asiakkaan tulee mahdolliseksi nähdä vaikeaksi kokemansa elämäntilanne uudessa toiveikkaammassa ja ratkaisujen löytymisen kannalta hyödyllisemmässä valossa.

Terapialle asetetaan konkreettinen tavoite

Ratkaisukeskeinen terapia onkin korostetun tavoitelähtöinen terapiamuoto. Asiakkaan kanssa pyritään jo ensimmäisessä istunnossa neuvottelemaan terapialle mahdollisimman konkreettinen tavoite.

Terapeutti kysyy asiakkaalta tyypillisesti sellaisia tavoitetta kartoittavia kysymyksiä kuin ”Mikä olisi sinusta hyvä tulos tästä keskustelusta?” ”Jos tästä terapiasta olisi sinulle apua, niin mikä olisi toisin kun terapia päättyy?” Ajatuksena on, että mitä konkreettisempi tavoite terapialle voidaan asiakkaan kanssa asettaa, sitä todennäköisempää on, että tuo tavoite voidaan terapian avulla saavuttaa.

Ratkaisukeskeisen terapian painopiste on yleensä tulevaisuudessa

Monissa perinteisissä terapioissa käytetään paljon aikaa asiakkaan elämän tapahtuminen ja menneisyyden ihmissuhteiden läpikäymiseen. Ratkaisukeskeisessä työskentelytavassa keskustelun painopiste on yleensä pikemminkin tulevaisuudessa kuin menneisyydessä. On kuitenkin huomattava, ettei menneisyyden kokemuksista keskusteleminen ole ratkaisukeskeisyydessä mikään kielletty puheenaihe. Menneisyydestä puhutaan asiakkaiden kanssa joskus paljonkin, mutta menneisyyden kokemukset pyritään näkemään pikemminkin selviytymiskokemuksina kuin ongelmien perimmäisenä syynä; koettelemuksina, joista asiakas on selviytynyt ja mahdollisesti oppinut jotakin sellaista, mikä voi auttaa häntä voittamaan nykyiset ongelmansa.

Ben Furman ratkaisukeskeinen terapia

Ben Furman

Blogin kirjoittaja on psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja ratkaisukeskeisen terapian kansainvälisesti tunnettu opettaja. Hän on yksi Lyhytterapiainstituutin perustajista ja on kirjoittanut useita kirjoja ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta ja ratkaisukeskeisen psykologian laajemmasta käytöstä mm. lastenkasvatuksessa ja työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä. Hänen kirjojaan on käännetty 20 kielelle.

Haku Aducaten Ratkaisukeskeiseen psykoterapeuttikoulutukseen on käynnissä. Lisätietoja ja hakeminen täällä http://www2.uef.fi/fi/psykoterapeuttikoulutus/ajankohtaista