Istuminen tappaa – ERGGI ehkäisee

Petteri, istuminen tappaa

Päätetyöskentely sitoo ihmisen paikoilleen, ja valitettavan usein vielä istuma-asentoon. Jo aiemminkin on oltu tietoisia päätetyön staattisen luonteen ja yksipuolisten liikkeiden aiheuttamista rasitusvaivoista, jopa –vammoista, mutta uusimpien tutkimusten mukaan istuminen itsessään heikentää terveyttämme ja tappaa ennen aikojaan!

Enää ei siis riitä, että vapaa-ajalla juostaan tai liikutaan muuten, ja pyritään sillä kompensoimaan työn yksipuolisuus. Toki vapaa-ajan kuntoilu on tärkeää, mutta se ei yksin riitä istuma-työn haittoja vähentämääni. Arkiliikunta ja kevytkin istumisen katkaiseva liikkuminen lisää terveyshyötyjä.

Ergonomialla on perinteisesti pyritty keventäminen työtä, mikä usein on käytännössä tarkoittanut sitä, että työssä liikkuminen on vähennetty minimiin.  Kaikki tarvittava välineistö on tuotu käden ulottuville ja moni ajelee pyörillä varusteluilla tuoleilla pienetkin välimatkat työtilassa.

Ihminen on luotu liikkumaan ja toimimaan, sillä evoluutiomme aikana se on ollut hengissä säilymisen edellytys. Vikkelät jalat ja vahvat kädet ovat taanneet ruoan saannin ja pääsyn vihollista karkuun. Koko elimistömme on rakentunut niin, että pysyäkseen toimintakykyisenä se tarvitsee liikettä ja liikuntaa. Eikä vain lihasten ja luiden, vaan myös aivotoiminnan kannalta liikunnalla on suuri merkitys. Liikkuminen edistää oppimista.

Meidän on omaksuttava uusi tapa ajatella ja uusi tapa toimia. Terveytemme ei tule kestämään päätteen jatkuvaa tuijottamista yhtäjaksoisesti päivästä ja vuodesta toiseen. Varsinkin, jos sama jatkuu vielä työpäivän jälkeenkin. Työtä tulee rikastaa vaihtoehtoisilla, aktiivisilla työtehtävillä. Mikäli se ei ole mahdollista, on päätetyötä tauotettava. Työympäristöä ja työpistettä on hyvä muokata sellaiseksi, että se itsessään aktivoi työntekijää liikkumaan. Esim. tulostimen ja materiaalien sijoittaminen toiseen huoneeseen voi suoda muutaman terveyttä edistävän askeleen työpäivään. Yksin jo se, että osa työstä tehdään seisten, vaikuttaa aineenvaihduntaan ja vaikuttaa positiivisesti.  Sähköisesti säädettävien päätepöytien hinnat ovat alentuneet huomattavasti viime vuosina, joten sellaisen hankkiminen on pieni satsaus työkykyyn.  Aina ei tarvita edes säädettävää työpöytää, vaan on mahdollista rakentaa erillinen seisomatyöpiste, jota käytetään vuoroin istumatyöpisteen kanssa.

Jokaisen työpaikan ergonomia rakentuu yksilöllisesti työtehtävät, -tilat ja välineet huomioiden. Paras asiantuntija oman työnsä kehittämiseen on motivoinut, omasta hyvinvoinnistaan kiinnostunut työntekijä itse. (Toki hän tarvitsee ohjausta ja neuvoja siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota.) ERGGI-toiminta on Itä-Suomen yliopiston kehittämä uudenlainen toimintamuoto, jolla edistetään työhyvinvointia näyttöpäätetyössä.  ERGGI on työntekijä, joka tunnistaa tyypilliset kuormittavat työasennot ja yksipuoliset työtehtävät ja osaa ohjata työkavereitaan muuttamaan ne ergonomisimmiksi. ERGGI muistuttaa arjessa liikkeen tärkeydestä ja on itse kävelevä esimerkki sanan varsinaisessa merkityksessä! ERGGI on saanut Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkin jo vuonna 2009. ERGGI-toiminnan vaikutuksia on tutkittu yliopistolla ja tulokset ovat olleet lupaavia: mm.henkilöstön niska-hartiaseudun kivut ja oireilu vähenivät. ERGGI-toiminta soveltuu erityisesti ehkäiseväksi ja taloudelliseksi hyvinvointitoiminnaksi, sillä ERGGI on työpaikalla aina tarvittaessa ja vähentää työterveyshuollon asiantuntijoiden palveluiden tarvetta.

Mäkitalo Merja-Aducate ergonomia

Suunnittelija
Merja Mäkitalo,
Avoin yliopisto,
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate