Tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä Leanin avulla

Aducate_lean_filosofia

Lean-­filosofia on vielä monille suomalaisille tuntematon käsite. Jotkut ovat sen nimeltä kuulleet, mutta vain harvat tietoisia, mistä siinä on oikeasti kysymys. Ne, jotka ovat Lean­-sanan kuulleet,ovat mieltäneet sen jonkinlaiseksi kustannustehokkuus-ohjelmaksi, jossa yritys tehdään ”slimmiksi”. Termi on ilmeisesti jotenkin harhaanjohtava, koska siitähän siinä ei ole kysymys. Lean siis ei ole kustannusten karsimisohjelma, vaikka oikein johdettuna se saakin aikaiseksi tehokkuutta ja tuottavuuden parantumista. Kun asian tiimoilta käydyissä keskusteluissa avaan Lean­-ajattelua, lähes poikkeuksetta huomaan, että ihmisten kiinnostuu alkaa heräämään, he haluavat kuulla lisää ja alkavat aidosti kiinnostua asiasta.

Ajattelumalli kaikille aloille ja kaikkiin toimintamalleihin

Kiinnostus Leaniin, yhteen maailman levinneimpään johtamisfilosofiaan, on tällä hetkellä Suomessakin hyvässä kasvussa. Vaikka Lean on alun perin peräisin Japanin autoteollisuudesta, Toyotan tavasta toimia, on sen leviämisen suosion salaisuus siinä, että Lean­-ajattelua voidaan hyödyntää kaikilla aloilla ja kaikissa toiminnoissa. Tällä hetkellä esim. sosiaali-­ ja terveydenhuollossa on lähdetty innolla hyödyntämään Lean­-oppeja.

Yksi hidaste Leanin leviämiseen Suomessa on ollut, että meiltä puuttuu kokemusta ja tarinoita onnistumisista. Yritysten ja yhteisöjen johdon oivalluksen herättäminen tähän asiaan ja sitä kautta innostaminen ennakkoluulottomaan uuden kokeiluun onkin ensiarvoisen tärkeää. Suomalainen johtaja ei helposti usko ennen kuin itse näkee ja kokee. Itsekin olin aluksi epäileväinen, mitä tämä on, kun vuonna 2002 aloitimme Lean­-taipaleemme Toyotan omistamassa rahoitusyhtiössä. Ilman sitä kokemusta ja tulosten näkemistä en olisi tätä blogia nyt kirjoittamassa.

Tervettä järkeä ja perusarvoja

Yritykset, jotka ovat aidosti ottaneet Leanin mukaan strategiaansa, ovat havainneet sen myönteiset vaikutukset niin tuottavuuteen kuin henkilöstön tyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Lean-­johtamisessa keskitytään asiakasarvoon ja pyritään poistamaan kaikkea hukkaa, joka ei asiakasarvoa lisää. Tähän työhön käytetään erilaisia menetelmiä ja työkaluja ja niitä käyttämään tarvitaan ihmisiä.

On hyvä tiedostaa, ettei Lean ole mitään rakettitiedettä vaan perustuu terveen järjen käyttöön. Lean­-filosofiassa tämä terve järki on vaan paketoitu kokonaisuudeksi, jolla on omat arvonsa ja periaatteensa. Leanin perusarvoina ovat ihmisten arvostaminen ja jatkuva parantaminen ja tämän tulee näkyä myös siinä, kuinka työntekijöitä johdetaan. Työntekijöitä kannustetaan oman työnsä analysointiin ja heille annetaan mahdollisuus ja tilaa oman työnsä jatkuvaan parantamiseen. Tämä on perusta työntekijöiden tyytyväisyydelle, tunteelle olla tärkeä ja tunteelle siitä, että heidän tekemällään työllä on merkitystä. Tästä hyötyvät asiakkaat ja sitä kautta työnantaja itsekin.

Heikki Pori Lean-ajattelijaHeikki Pöri, CEO, Coach

Lean Culture Oy

Kirjoittaja on Lean Culture Oy:n perustaja ja valmentaja. Hänellä on yli 27 vuoden kokemus toiminnasta Toyotan parissa. Tänä aikana hän on saanut Lean­oppinsa ja kokemuksensa niin lukuisissa Toyotan koulutusohjelmissa kuin käytännön operatiivisessa työssä Toyotan rahoitusyhtiön toimitusjohtajana ja Toyotan maahantuonnin varatoimitusjohtajana. Vuodesta 2010 hän on ollut Suomen Lean-yhdistyksen aktiivijäsen ja luennoinut useissa eri tilaisuuksissa.

Aducate järjestää aiheeseen liittyvän kaksipäiväisen seminaarin Joensuussa 2.-3.9.2015. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä.