Opinnäytetöitä rakennusterveydestä – tutkivaa tiedonrakentelua

Sisäilmaongelmiin ja rakennusterveyden haasteisiin on paneuduttu Kuopiossa yliopistollisen täydennyskoulutuksen opinnäytetöissä jo lähes 20 vuoden ajan. Rakennusterveysasiantuntija -koulutuksessa on julkaistu yli 100 opinnäytetyötä, joista viime vuosien työt ovat myös sähköisenä ladattavissa Aducaten verkkopalvelusta.

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA

Opinnäytetyö toimii sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan näyttönä siitä, että tekijä ymmärtää rakennusterveyden eri osa-alueiden merkityksen. Aikaisempien opinnäytetöiden aiheiden ja näkökulmien kirjo kertoo rakennusterveysasiantuntijoiden monipuolisesta taustasta ja osaamisesta, jonka syventämisessä ja päivittämisessä kannattaa jatkossakin soveltaa tutkivaa oppimista ja jatkuvan kehittämisen asennetta.

Tyypillinen opinnäytetyö on luonteeltaan rakennuksen sisäilmaongelmien syihin, seurauksiin tai ratkaisuvaihtoehtoihin liittyvä selvitys, esimerkkitapauksen kuvaus tai kirjallisuuteen perustuva opas. Silloin siinä tulee konkreettisesti esiin niin epäiltyjen vaurioiden tutkiminen, kosteusvaurioiden fysikaalisten ja kemiallisten mekanismien ymmärtäminen, ilmanvaihdon ja painesuhteiden merkitys, altistumisen arviointi sekä terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja mahdollisesti myös oireilun kartoittaminen. Toisinaan opinnäytetyössä keskitytään johonkin osa-alueeseen, mutta kytketään johdannossa ja pohdinnassa työn merkitys rakennusterveyden kokonaisuuteen. Töiden joukossa on myös laajoihin aineistoihin perustuvia tieteellisestikin korkeatasoisia tutkimuksia, joiden aineistona on ollut laaja kokeellinen mittausaineisto tai kattavasti tehty kysely. Töiden tuloksia on hyödynnetty käytännön sisäilmaongelmia tutkittaessa ja ratkaistaessa, tutkimuksessa ja jopa lainsäädännön valmistelussakin.

Opinnäytetyö ja sen esittäminen päätösseminaarissa on myös varsin edustava näyte tekijän kyvyistä ratkaista ongelmia, soveltaa aikaisempaa tutkimustietoa, tehdä perusteltuja johtopäätöksiä sekä kertoa myös rohkeasti epävarmuudesta ja tutkimustiedon puutteista. Joskus opinnäytetyön tärkein anti onkin uuden ja merkittävän tutkimusidean löytyminen. Kirjallisen ja suullisen viestinnän jatkuva kehittäminen on myös kova haaste rakennusterveysalan asiantuntijatehtävissä, joissa kysymys usein taloudellisesti isoista ongelmista ja ihmisten terveydestä. Opinnäytetöissä on usein sovellettu opiskelijan työnantajan tai oman yrityksen dataa ja työ on nivoutunut mielekkäästi omaan työhön. Tekijän työpaikalta on usein ollut ainakin yksi ohjaaja, minkä lisäksi asiantuntijoita on saatu kiitettävästi mukaan haastavien aiheiden ohjaukseen. Tästä suuri kiitos ohjaajille ja toivottavasti ohjauksellinen yhteistyö jatkuu myös tulevissa opinnäytetöissä.

Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen (RTA) mielenkiintoisia opinnäytetöiden tuloksia esitellään jälleen marraskuun seminaarissa 10.-11.11.2016 Kuopiossa. Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan keskusteluun paremman sisäympäristön puolesta.
Lisätietoa ja ohjelma julkaistaan Aducaten sivuilla; http://www.uef.fi/fi/web/aducate/rakennusterveys

Pasanen Kari-10x15Kari Pasanen
MMM, suunnittelija
Itä-Suomen yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate