Leila Saramäki: Ohjaus on tärkeää myös oppimisessa

Jussi Onnismaa on kiteyttänyt kirjassaan Ohjaus- ja neuvontatyö (aikuis-)ohjauksen perusajatuksen kolmeen sanaan: aikaa, huomiota ja kunnioitusta (2011). Muun muassa näihin sanoihin ja hänen kirjansa ajatuksiin olen perustanut oman ohjauksen arvomaailmani työssäni opinto-ohjaajana Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Opintoneuvonta ja –ohjaus sekä sen kehittäminen on aina ollut tärkeä osa erityisesti Avoimen yliopiston toimintaa ja tähän on koko henkilökunta sitoutunut. Kehittämistyöhön olemme pyrkineet myös henkilöstön koulutuksella ja kouluttautumisella. Kun opiskelija tai sitä suunnitteleva on nähnyt vaivaa, että on varannut ajan ja tulee paikalle opintojensa suunnitteluun ja ohjaukseen, hän ansaitsee asiantuntevaa palvelua koko henkilökunnalta.

 Aikuisopiskelijan arki on usein hyvin hektistä. Opiskelu tulee sijoittaa työn, perhe-elämän ja muiden harrastusten lomaan. Tämä vaatii monenmoista suunnittelua sekä ajankäytön että valintojen suhteen. Usein etukäteissuunnittelu on voinut viedä jopa useamman vuoden. Opiskelija saattaa sanoa ”olen miettinyt tätä nyt kauan ja nyt olisi aikaa ja mahdollisuutta aloittaa opiskelu”. Kannattaa kuitenkin muistaa, että opiskelu ei ole koko elämä, vaan elämänvaihe ja siihen on hyvä suhtautua juuri niin.

 Opiskelu ei onnistu keneltäkään ilman kohtuullisen hyvää suunnittelua. Osa pärjää omin avuin, osa tarvitsee alkusysäystä ja osa kaipaa henkilökohtaista ohjausta. Näin koulutusorganisaation näkökulmasta ajatellen ohjausprosessi suunnitellaan aina osaksi koulutus- ja oppimisprosessia.

 

Erilaiset tieto-, neuvonta- ja ohjausprosessit kulkevat sekä suunnittelussa että toteutuksessa taustalla mukana, vaikka niitä ei jatkuvasti nostettaisi esille. Mutta ne on mietitty osaksi oppimisprosessia. Koulutuksen ja opintojen alkuvaiheessa on paljon erilaisia infoja ja johdantoluentoja, joissa johdatellaan opiskeluun, sen suunnitteluun ja sisältöihin. Usein nämä ovat ryhmäohjauksia tai tallenteita tai kirjallisia ohjeistuksia joko sähköisen opinto-, opiskeluoppaan muodossa tai ohjeistuksena verkko-oppimisympäristössä. Kaikissa koulutuksen ja opintojen vaiheessa pyrimme tuomaan esille, että aina on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta, tukea ja kannustusta opintojen alussa ja aikana sekä jatkosuunnitelmia miettiessä.

Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota opintojen alkuun. Kuten on sanottu, tuumasta toimeen voi olla se pisin matka. Aloittaminen voi olla hankalaa tai alkuun pääseminen voi olla hankalaa. Pyrimme juuri tässä vaiheessa tuomaan esille meidän monipuoliset neuvonta- ja ohjauspalvelut. Eli opiskelija ei jää yksin, eikä hänen tarvitse miettiä kaikkea yksin. Tämän vuoksi me olemme täällä. Opinto-ohjaajat, suunnittelijat, koulutussihteerit, tuutorit ja opettajat. Aina kannattaa kysyä, kun jokin mietityttää.

Itse olen iloinen kaikista yhteydenotoista ja opinto-ohjauksista. Tällöin koen, että opiskelija on löytänyt meidän palvelut ja osaa käyttää niitä oman tarpeensa mukaan. Keskustelut aikuisopiskelijan kanssa ovat työni parasta antia. Jokainen ainutkertainen henkilö, jonka kanssa opinnoista juttelen, saa varmasti ajan, huomion ja kunnioitukseni. Sen aikuisopiskelija ansaitsee. Aina.

Saramäki Leila

 

 

 

 

 

Leila Saramäki, KM // Itä-Suomen yliopisto // Aducate // Avoin yliopisto // leila.saramaki@uef.fi

Kirjoittaja on valittu Vuoden Pohjois-Savolaiseksi aikuisohjaajaksi vuosimallia 2014.