Ikä3.0 -hanke kouluttaa

Ikä3.0 -hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate sekä Karelia-ammattikorkeakoulu.

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää syksyllä Ikätietoisuutta työhyvinvoinnin johtamiseen -koulutuksen. Koulutus on suunnattu kaikille työhyvinvoinnista ja ikäjohtamisesta kiinnostuneille. Erinomaisesti se sopii mm. työterveyshuoltohenkilöstölle, työsuojeluorganisaation jäsenille, esimiehille ja työntekijöille. Tavoitteena on, että osallistuja saa tietoja ja käytännön taitoja sekä valmiuksia sisällyttää eri-ikäisiin kohdistuva työhyvinvointityö kiinteäksi osaksi arkipäivän toimintaa.

Ikä3.0 -hanketta rahoittavat mm. Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

logopalkki_vari_pieni