Päivi Ristimäki: Miten tullaan voittajiksi?

Päivi RistimäkiKalpa Voittajaksi!-seminaari tarjosi nimensä veroista antia. Ansioituneita esiintyjiä kuunnellessa tuli selväksi, että liiketoiminnassa onnistuminen ei ole enää kovinkaan yksiselitteisesti hallittavissa oleva juttu. Liiketoimintaympäristöt ovat monimuotoistuneet ja liiketoiminnan menestystekijät ovat siirtyneet tuotantopääomasta osaamispääomaan ja toisaalta yrityksestä ulos.  Suomeksi sanottuna liiketoiminnassa onnistuminen on pitkälti kiinni henkilöstöstä sekä asiakassuhteista. Meidän on ymmärrettävä ainakin se, että asiakkaita ei voi ohjata kuin yrityksen sisäisiä tuotantotekijöitä ”ylhäältä alas”, vaan paremminkin on toimittava ”rinta rinnan”. Mitä voimmekaan oppia seminaarin esiintyjien eli Keitele Groupin Mikko Kylävainion, Liigan Kimmo Ranniston ja innovaatioguru Alf Rehnin vahvaan kokemukseen pohjautuvista sanoista ja esimerkeistä? Minulla voittajaksi tuleminen näyttäytyy siirtyminä pois perinteisistä ajattelumalleista. Niistä haluan tässä yhteydessä korostaa kahta seuraavaa.

Mekanistisesta ihmiskäsityksestä oppivaan ihmiskäsitykseen. ”Kaiken kyseenalaistaja”, professori Rehn muistutti meitä siitä, miten ihminen toimii, kokee ja motivoituu. Tärkeää olisi siis muistaa toimintaa ohjaavissa päätöksissämme, että organisaatiot muodostuvat entistä enemmän itseohjautuvista asiantuntijoista eikä yritystoimintaa voi pitää vain ”pelinkenttänä”, jota kuvittelemme pystyttävämme liikuttelevan kuin shakkilaudalla nappuloita. Motivoitunut ihminen haluaa oppia ja kykenee ratkaisevasti uudistamaan toimintaansa sekä osallistumaan uudistamista koskeviin päätöksiinkin, jos vain haluamme hyödyntää organisaatiomme parasta potentiaalia. Mekaanisesti kohdeltu ihminen vain suorittaa minimipanoksella. Asiakaskin sitoutuu pelistrategiaamme, jos se perustuu luottamukselliseen yhteispeliin. Jatkossa pelistrategian suoranaisena rakentajana on entistä enemmän se asiakas.

Pätkämuutosprojekteista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämiseen. Keitele Groupin menestystarina – siis suomalaista perusteollisuutta edustavan perheyrityksen lähihistoria – kertoo jatkuvuuteen perustuvan kehittämistoiminnan vaikutuksista. Yrityksen kehittämisessä on ollut sijaa sekä pitkäjänteisyydelle ja systemaattisuudelle että myös ketteryydelle tehdä nopeita liikkeitä sopivan tilaisuuden tullen. Keitele Groupin tyyppiset menestystarinat osoittavat, että se mikä meille näkyy nyt hyvinä tuloksina on saanut alkunsa kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. Kehitykseen tarvitaan siis muutakin kuin pelkää kvartaaliajattelua.

Miten siis tullaan voittajaksi? Edellä kuvatut siirtymät menestystekijöiden perusteissa liittyvät toisiinsa. Menestystä tekevät kaikki yhdessä ja sen tekemiseen tarvitaan tarkoittaa organisatorista oppimista ja oppimisen näkyväksi tekemistä. Oppimista syntyy jatkuvasti ja kaikkialla – erityisesti organisaation rajapinnoilla, joissa kohtaavat erilaiset osaamiset, erilaiset toimintatavat ja taustat eli toisiaan rikastavat toimijat. Miten muutosta tällaisessa toimintaympäristössä rakennetaan, kun ratkaisut eivät olekaan niin yksinkertaisia? Muutostavoitteitahan on helpompi sanoittaa, mutta vaikeampi omin voimavaroin toteuttaa. Kokemus ja tutkimukset ovatkin osoittaneet, että muutoksen edistäminen edellyttää kehittämiskumppanuutta – hyviä valmentajaresursseja, säännöllistä treenaamista ja hellittämättömän pelisilmän vaalimista. Muun muassa näillä yhteistyönaineksilla on varustettu Aducate. Meidän kalpamme* on teroitettuna sinun voittoasi ajatellen.

*Kalpahan on siis myös miekka!

 

Päivi Ristimäki, KTM, Aducate

Alf Rehn