Lainatuimmat kirjat 2021 | The most borrowed books 2021

Seuraavassa Itä-Suomen yliopiston käytetyimmät nimekkeet muutamasta keskeisestä e-kirjapalvelusta sekä lainatuimmat painetut kirjat vuonna 2021.

Huomaa että painettujen ja e-kirjojen käyttöluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, eivät myöskään eri e-kirjapalvelujen käyttöluvut.

Vasemmalta oikealle: Nimeke / Julkaisuvuosi / Lataukset ja verkkokatselut taikka lainauskerrat.

Here are the lists of the most used titles on a couple of major ebook platforms, as well as the most borrowed printed books in the University of Eastern Finland in 2021.

Please note that the usage data of printed and ebooks is not directly comparable, nor is it comparable between different ebook platforms.

From left to right: Title / Publishing year / Downloads and online views, or loans.

Ebook Central

1. Religions in the Modern World (3. edition) (2016) 1167
2. Adolescence and Emerging Adulthood (5. edition) (2013) 1120
3. Assessment in Social Work (4. edition) (2015) 1098
4. Exploring Strategy (11. edition) (2016) 933
5. Social Work and Social Development (2010) 866
6. Adult Education and Lifelong Learning (4. edition) (2010) 815
7. Engaging Troubling Students (2005) 813
8. Disability Studies: Educating for Inclusion (2015) 796
9. An Introduction to Contemporary Work Psychology (2014) 787
10. International Business: The New Realities (4. edition) (2016) 721

EBSCO eBooks

1. Introduction to Personality and Intelligence (2007) 2898
2. Health Psychology: A Textbook (5. edition) (2012) 1865
3. The Oxford Handbook of Clinical Psychology: Updated Edition (2014) 1411
4. Computer Science: An Overview, Global Edition (12. edition) (2015) 1333
5. Occupational Psychology (2013) 730
6. Introduction to Addictive Behaviors (4. edition) (2013) 726
7. Essentials of Human Nutrition (4. edition) (2012) 557
8. Quantum Leadership: Creating Sustainable Value in Health Care (5. edition) (2018) 535
9. Aulton’s Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines (5. edition) (2018) 504
10. Implementing the Evidence-Based Practice (EBP) Competencies in Healthcare (2016) 469

Ellibs

1. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uudistettu laitos) (2018) 1606
2. Ihmisen psykologinen kehitys (5., uudistettu painos) (2014) 1324
3. Laadullinen tutkimus 2.0 (4., uudistettu painos) (2011) 1245
4. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena (2017) 1166
5. Sosiaali- ja terveysjohtaminen (3., uudistettu painos) (2017) 1138
6. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät (2020) 1100
7. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 (5., uudistettu ja täydennetty painos) (2018) 838
8. Positiivisen psykologian voima (2014) 835
9. Johdatus sosiaalipsykologiaan (11., uudistettu painos) (2020) 833
10. Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (2021) 717

Verkkokirjahylly

1. Sopimusoikeuden perusteet (8., uudistettu painos) (2018) 72621
2. Rikosoikeuden yleinen osa: vastuuoppi (3., uudistettu painos) (2019) 67365
3. Lapsioikeuden perusteet (2018) 67009
4. Perhevarallisuusoikeus (3., uudistettu painos) (2018) 56699
5. Kauppalain pääkohdat (5., uudistettu painos) (2006) 54032
6. Prosessioikeuden oppikirja (2., uudistettu painos) (2019) 40810
7. Tuomion perusteleminen (2010) 40268
8. Vuokraoikeus – yleiset periaatteet ja erityissääntely (2006) 40238
9. Sosiaalioikeus (5., uudistettu painos) (2016) 38659
10. Hallintomenettelyn perusteet (10., uudistettu painos) (2018) 36998

Painetut kirjat / Printed books

1. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uudistettu laitos) (2018) 242
2. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (uudistettu laitos) (2009) 223
3. Ihmisen psykologinen kehitys (uudistettu painos) (2014) 187
4. Tutkimuksen voimasanat (2013) 179
5. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (2004) 122
6. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (1998) 108
7. Lapset kieltä käyttämässä (2011) 102
8. Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä (2004) 100
9. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 (uudistettu ja täydennetty painos) (2018) 92
10. Kasvatuspsykologia (uudistettu painos) (2016) 91
10. Valtiosääntöoikeus (2012) 91

Mikko Meriläinen
Tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Share