Kirjaston opetusavustaja esittäytyy | New library teaching assistant

(Please, scroll down to read in English.)

Hei vain, arvon lukija. Nimeni on Simo Koskinen ja olen Itä-Suomen yliopiston kirjaston uusi opetusavustaja. Toimin pääsääntöisesti Joensuun kampuskirjastossa, jossa autan tietopalveluneuvojia opetukseen liittyvissä ongelmissa ja tuen heitä opetuksen aikana esimerkiksi hybridiopetuksen etä- ja lähityöskentelyn koordinoijana luennoilla.

Koulutukseltani olen miltei valmis filosofian maisteri matemaattisten aineiden aineenopettajana, joskin olen myöhemmissä opinnoissani keskittynyt nimenomaisesti matematiikkaan. Tavoitteenani on vielä jatkaa matematiikan opintoja ja valmistua lopulta filosofian tohtoriksi.

Harrastan vapaa-ajalla kuvankäsittelyä, digitaalista piirtämistä, videopelien pelaamista ja pianon, shinobuen ja shakuhachin (1,8 shaku) soittamista – joskin kaksi viimeksi mainittua aloitin vasta hiljattain.


Dear valued reader. My name is Simo Koskinen and I am the new teaching assistant at the University of Eastern Finland Library. I am situated at the Joensuu campus library where I assist the teachers in Training and information services regarding pedagogical and technical questions. For example, I have coordinated the interface in hybrid teaching lectures between remote and on site students.

My education is in mathematical and pedagogic sciences and I have almost completed my Master’s degree in Mathematics. My focus has recently been solely in mathematics and I aspire to graduate as a Doctor of Philosophy in Mathematics one day.

As a hobby I manipulate and work on images, draw digitally, play video games, and play piano, shinobue and shakuhachi (1,8 shaku) – though the latter two I only started recently.

Simo Koskinen, opetusavustaja | teaching assistant
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Share