EAHIL2014 Roomassa, osa 1

EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) on eurooppalaisten, terveysalojen kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijoiden järjestö. Jokin alan toimijoista — kirjasto, järjestö tai muu toimija — järjestää vuorovuosin konferenssin tai workshopin, johon kokoontuu yleensä 250-450 osallistujaa. Tämänvuotisen konferenssin Roomassa 11.-13.6. järjestää Istituto Superiore di Sànita (ISS).

Ennen konferenssia pidetään kokouksia ja järjestetään täydennyskoulutuskursseja. Tänään kokoontui toiseen vuotuisista kokouksistaan hallitus (board), jonka varsinainen jäsen olen nyt toista vuotta. Tätä nelivuotiskautta, jolla toimin myös varapuheenjohtajana (vice president) edelsi kaksivuotiskausi varajäsenenä ja sitä ennen olin valtuuston (council) jäsen.

Kokopäiväinen kokous oli täynnä kiinnostavia asioita, joista jäsenistölle näkyvimpänä järjestön Internet-sivujen täydellinen uudistaminen. Muita asioita olivat muiden muassa vaaliasiat, 25-vuotistutkimusapurahojen raportit, mahdolliset yhteistyökuviot muiden alan maanosajärjestöjen kanssa, vuotuisten matka-apurahojen myöntämiskriteerit, hallituksen vuosikello ja saadut ehdotukset lähivuosien konferensseiksi tai workshopeiksi.

Puheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä vaihtuvat joka toinen vuosi vuoden alkupuoliskolla pidettävissä jäsenistön vaaleissa. Saimme juuri päättyneen sähköisen äänestyksen tulokset, jotka julkaistaan perjantaina pidettävässä yleiskokouksessa (general assembly).

 

20140609-152259-55379577.jpg

Kuvassa past president Peter Morgan, Anna Kågedal, Maurella Della Seta, president Marshall Dozier, honorary secretary Karen Buset, supervisor of the secretariat, observer Suzanne Bakker ja assistant editor of the Journal of EAHIL Federica Napolitani.

Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto