Vertaisarviointi

Tieteelliset julkaisut: Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnissa varmistetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla, että tutkimusartikkeli on kelvollinen julkaistavaksi. Asiantuntijat ovat alan (tunnustettuja) tutkijoita. Arvioijia on yleensä ainakin kaksi. Artikkelin kirjoittaja ei saa tietää heidän henkilöllisyyttään.

Asiantuntijat antavat julkaisuluvan arvioituaan tutkimuksen

 • oikeellisuutta
 • merkittävyyttä
 • alkuperäisyyttä

Arviointiprosessissa tarkistetaan myös, että tekstin rakenne vastaa alan ja lehden tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä. On tavallista, että käsikirjoitukseen tehdään pieniä muutoksia arvioijien ehdotusten mukaan.

Arvioinnissa käydään läpi tutkimuksen (Korpilahti Eeva, 2010):

 • toistettavuus
 • objektiivisuus
 • koejärjestelyn oikeellisuus
 • aineiston edustavuus
 • analyysimenetelmän pätevyys
 • tulosten oikeellisuus ja johdonmukaisuus
 • johtopäätösten loogisuus
 • tulosten uutuusarvo

Vertaisarviointi ei ole täydellisen aukoton systeemi. Julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten määrä on valtava ja aika ajoin puutteellinenkin artikkeli saattaa läpäistä seulan.

Mistä saa tietoa vertaisarvioinnista?

Lehdet

Tiedon lehtien vertaisarvioinnista voi tarkistaa:

 • lehden omalta (julkaisijan) kotisivulta / lehdestä itsestään
  • tarjolla on tosin runsaasti huijarilehtiä, joiden kotisivuilla annetaan väärää tai harhaanjohtavaa tietoa
 • onko lehdellä Impact Factor -tunnusluku (Journal citation reports -tietokannasta)
 • joissakin tietokannoissa mainitaan, onko lehti ”peer reviewed” tai “refereed”
 • tietokannoissa hakua voi rajata vain tieteellisiin lehtiin

Kotimaisilla julkaisuilla on oma vertaisarvioinnista kertova tunnus, jonka myöntää Tieteellisten seurain valtuuskunta:

Graafinen mustavalkoinen kuvio sekä teksti vertaisarvioitu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Vertaisarvioidun julkaisun logo.

Kirjat

Kirjojen laaduntarkkailu on kustantajien, kustannustoimittajien ja näiden käyttämien asiantuntijoiden vastuulla.

Tieteellisiä kustantajia ovat mm.:

 • tieteelliset kaupalliset kustantajat
 • yliopistot
 • kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset seurat
 • tietyt tutkimuslaitokset yms. (ks. Suomen tiedekustantajat)