Avoimet julkaisut

Tieteelliset julkaisut: Avoimet julkaisut

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tätä tarkoitusta varten perustetuissa lehdissä, joita hallitsevat muutamat suuret kaupalliset kustantajat. Tieteelliset lehdet ovat maksullisia ja niihin on pääsy esimerkiksi vain yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Suuri osa tieteellisestä tiedosta on siis maksumuurin takana. Tämä vaikeuttaa merkittävästi tieteellisen tiedon hyödyntämistä esim. yrityksissä.

 

Tyylitelty oranssinvärinen avoin lukko.
Open access -logo.

Tämän epäkohdan oikaisemiseksi on kehitetty avoimen julkaisemisen malli.

Open access: avoin julkaiseminen

Tieteellisten lehtien artikkeleita voidaan avata lukijoille kahdella tavalla:

  • koko lehti on vapaasti luettavissa
  • maksullisen lehden yksittäiset artikkelit ovat avoimia kaikille

Tässä on kuva Biological conservation -lehdestä, jossa on mahdollista julkaista yksittäisiä avoimia artikkeleita.

Artikkelilistalla yksittäisen artikkelin otsikon perässä lukee Open access. Tällainen artikkeli on vapaasti luettavissa. Otsikon perässä teksti Abstract only tarkoittaa, että artikkeli on vain tilaajien luettavissa.

Maksuttomuus ei tarkoita ilmaista. Lehtien julkaiseminen ja toimitustyö vaativat rahaa, myös verkossa julkaistuna. Open access -mallissa kustannukset katetaan siten, että artikkelin tekijä maksaa ns. kirjoittajamaksun. Lukijan ei siis tarvitse maksaa mitään.

Tämä ei silti tarkoita, että rahalla saisi minkä tahansa artikkelin julkaistua. Monissa OA-lehdissä on normaali vertaisarviointikäytäntö ja ne ovat tieteellisesti korkeatasoisia.

OA-julkaisujen liepeillä esiintyy kuitenkin epäeettistä liiketoimintaa. Lue lisää ns. saalistajajulkaisuista luvusta Onko lähde luotettava?

Open access -julkaisemisen ohella muita reittejä avoimiin aineistoihin ovat rinnakkaistallentaminen ja vertaisjakelu.

Rinnakkaistallentaminen

Maksumuurin takana oleva artikkeli on mahdollista tallentaa julkaisuarkistoon, josta se on vapaasti luettavissa, mahdollisesti hieman viiveellä alkuperäiseen julkaisuun verraten. UEFin julkaisuarkisto on nimeltään UEF eRepository.

Suomalaisessa tiede- ja tutkimusmaailmassa on periaatteena, että julkisin varoin rahoitettu tutkimus pitäisi olla kaikkien hyödynnettävissä avoimesti. Ks. OKM:n tiedote 13.6.2017. Jos julkaisua ei julkaista alun perin avoimesti, on se ainakin tallennettava julkaisuarkistoon.

Vertaisjakelu

Tutkija voi laittaa omia artikkeleitaan näkyville omille kotisivuilleen tai esimerkiksi akateemisten verkostoitumispalvelujen, kuten ResearchGate, kautta. Jos tämä ei tekijänoikeussyistä ole mahdollista, voi artikkelin kirjoittajalta pyytää suoraan kopiota artikkelista.

Kirjat ja opinnäytteet

Myös kirjoja voidaan julkaista Open access -formaatilla.

Opinnäytteet, erityisesti väitöskirjat ovat usein avoimia julkaisuja. Opiskelijana voit osaltasi edistää tieteen avoimuutta julkaisemalla oman gradusi avoimesti! Lue kirjaston blogista UEFin julkaisutoiminta vuonna 2020, kuinka avoin julkaiseminen on kehittynyt UEFissa, myös gradujen osalta.

Tiedonhaku avoimista lähteistä

OA-julkaisuista löytyy tietoja tuonnempana tässä materiaalissa esiteltävistä tietokannoista. Usein tietokannoissa on mahdollista rajata hakutulos vain avoimiin aineistoihin, mutta tämä ei ole tarpeen silloin kun saatavilla on maksullistakin aineistoa, kuten yliopistolla on.

Avoimia aineistoja voi hakea myös avoimen tiedon hakuun erikoistuneista hakukoneista. Lue lisää näistä kirjaston Avoimen tiedon hakuoppaasta.

Avoin julkaiseminen on osa laajempaa tieteen avoimutta

Lue lisää avoimesta tieteestä: