Tulosten tallentaminen

Hakutulokset: Tallentaminen

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset hakuhistorian (Search history) kautta. Tämä voi vaatia oman käyttäjätunnuksen luomista. Hakuja ja tuloksia voi myös tulostaa ja lähettää sähköpostilla itselleen tai muille.

Viitteidenhallinta

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelma RefWorks on tällainen tallennusalusta, vastaavia palveluita ovat mm. EndNote ja Mendeley.

Ohjelmaan siirretään varsinaisesti vain viitteen tiedot, mutta artikkelin voi liittää tiedostona mukaan jälkeenpäin. Refworksin tietueissa näkyy myös ’Full text availability at UEF ’ -teksti, jota klikkaamalla voi artikkelin päästä lukemaan verkosta.

Monissa tietokannoissa on suora linkki RefWorks-siirtoon. Useimmiten lähdetään liikkeelle Export-linkin kautta.

Kuvakaappaus Scopus-tietokannasta. Korostettuna sivun otsikko: Export document settings. Sivulla tekstiä, muun muassa Select your method of export, josta valittuna ja korostettuna kohta RefWorks.

RefWorksiin luodaan itselle oma käyttäjätunnus. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää sinne tietueita aina kun tekee hakuja, tietokannasta riippumatta. Myös ”suoraan” netistä haettua aineistoa voidaan siirtää Refworksiin, mutta tietojen siirtyminen oikein ei ole yhtä varmaa kuin tietokantasiirroissa.

Refworksin avulla on kätevä tarkistaa, onko kyseinen tietue jo ennestään tallennettuna omiin viitteisiin.

Lähdeluettelot ja viittaukset

Paitsi säilyttää hakujen tuloksia, Refworksin avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan.

Vielä pidemmälle voidaan mennä, jos käytetään RefWorkisin apuohjelmaa Write’n’Citeä. Tämän avulla saadaan siirrettyä viittaukset suoraan kirjoitettavan tekstin joukkoon. Apuohjelma toimii yhdessä Word-tekstinkäsittelyohjelman kanssa.

Lisätietoja RefWorksista.