Kemian alan tiedonlähteitä

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista.

Tietokantaan on tallennettu joko

 • tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta) tai
 • itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Linkit tietokantoihin ovat UEF-Primossa. Etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla ensiksi sisään UEF-Primoon.

Alla on kootusti linkit tärkeimpiin tietokantoihin. Linkki vie UEF-Primoon, jos aineisto ei ole Open Access eli vapaasti käytettävä. Kaikki linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Samantyyppisen listauksen, täydennettynä muilla lähteillä, saat kirjaston kotisivulta: Kemian tiedonlähteet.

Hae kansainvälisiä artikkeleita näistä tietokannoista

Viitetietokannat

Viitetietokannat ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Viitetietokannat (reference database)

 • sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu
 • kattavat eri maita ja kustantajia
 • artikkeleita itsessään ne eivät välttämättä sisällä, joskin suoria linkkejä voi olla
 • apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteisiä (Web of Science, Scopus ja ProQuest) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

 • SciFinder (kemian alan oma tietokanta)
 • Scopus (monitieteinen)
 • Web of Science (monitieteinen)
 • ProQuest (monitieteinen; voit valita yksittäisen tietokannan tai kokoelman, esim. SciTech Premium Collection)
 • ERIC (yksi ProQuestin alatietokannoista) (kasvatustiede, myös kemian opetus)
 • PubMed (lääketiede, myös esimerkiksi farmasiaa)

Kokotekstitietokannat (full text database)

Kokotekstitietokannat

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin kokotekstin sisältä.

Kokotekstitietokannat sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Verkkoarkisto

Verkkoarkisto ja jakelukanava ChemRxiv sisältää kemian alan artikkeleita käsikirjoituksina. Nämä eivät välttämättä ole yksi yhteen viimeisimmän, lehteen hyväksytyn version kanssa. Kuka tahansa voi julkaista tutkimuksensa ChemRxivissa. Siellä ei siis ole virallista vertaisarviointia, mutta kontrolli ”huonojen” artikkeleiden poistamiseksi jälkikäteen on olemassa.

Kotimaiset artikkelit = Arto-tietokanta

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Siellä voi olla mm. kemian opetukseen liittyviä aineistoja. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä.

Kirjastotietokannat

Kirjastotietokannat ovat ensisijaisia hakupalveluita kirjojen hakemiseen.

E-kirjoille on myös omat hakupalvelut, joskin e-kirjat löytyvät myös UEF-Primosta:

Väitöskirjat ja opinnäytteet

Kokousjulkaisut