Käyttöoikeudet

Tekijänoikeuksien  lisäksi aineistojen käyttöä säätelevät kustantajien ja aineiston tarjoajien oikeudet. Nämä liittyvät käyttötarkoitukseen, tallentamiseen ja aineistojen jakamiseen edelleen.

Verkkoaineistojen käyttö

Kirjaston hankkimien elektronisen julkaisujen (e-kirjojen, e-lehtien, hakuteoksien, sanakirjojen) sekä tietokantojen käyttöä säätelevät erilliset sopimusehdot:

Hankittujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Mitä saa tehdä?Mitä ei saa tehdä?
– käyttää opiskeluun ja tutkimukseen– käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
– kohtuullisessa määrin tulostaa paperille ja tallentaa tiedostoon hakutuloksia ja artikkeleita– tallentaa hakutuloksia suuria määriä järjestelmällisesti
– tulostaa tai tallentaa osia e-kirjoista– tallentaa tai tulostaa kokonaista e-kirjaa
– lähettää yksittäisiä tiedostoja sähköisesti kollegalle hänen omaan tutkimuskäyttöönsä, ”tieteellisen kommunikaation nimissä”– jakaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille
– tehdä oppimisympäristöön tai verkkosivuille linkin artikkeliin, e-kirjaan tms.– tallentaa alkuperäistä artikkelia (esim. pdf) ja muita vastaavia e-aineistoja oppimisympäristöön tai verkkosivuille

Kuka saa käyttää?

  • Ostetut elektroniset aineistot ovat Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoiden sekä henkilökunnan käytettävissä yliopiston verkossa sekä etäyhteydellä muualtakin.
  • Ulkopuoliset asiakkaat saavat käyttää aineistoja kampuskirjaston asiakaskoneilla.