Hakulogiikka käyttöliittymissä

Käyttöliittymiä eli hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja tarkemmat toimintatavat ovat tietokantakohtaisia. Perusidea on kuitenkin lähes kaikissa samanlainen.

  • SciFinder-tietokanta, joka on tärkein hakukone kemian alalla, toimii eri tavoin kuin muut tietokannat! Siksi alla olevat periaatteet eivät sovellu siihen. Katso tarkemmat ohjeet SciFinderin käytöstä luvusta Artikkelien haku.

Tärkeitä seikkoja hakulogiikan kannalta:

  • hakulogiikka pitää osua kohdilleen: OR-operaatiot pitää suorittaa ensin
  • hakusanat pitää sijoittaa hakulomakkeelle siten, että em. sääntö toteutuu

Pika- eli perushaku ei aina ole helpoin

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Se muistuttaa ulkoisesti Google-hakua, mutta on kuitenkin erilainen!

Pikahaku haku sopii kokeilevaan tiedonhakuun yhdellä tai kahdella sanalla. Monimuotoisempiakin hakuja voi tehdä, mutta se vaatii huolellisuutta

Älä käytä luonnollista kieltä, vaan yksittäisiä termejä, jotka yhdistetään operaattorein.

Jotta OR-operaatio toeutuisi ensin, pitää se kertoa hakujärjestelmälle sijoittamalla OR-operaatio sulkujen sisään. Operaattorit ja sulut OR-operaation ympärille pitää kirjoittaa itse. Muista myös katkaisumerkin käyttö sekä fraasin ympärille lainausmerkit.

Kuvakaappaus. Hakuriville on kirjoitettu hakulause: (pollut* OR contamin*) AND "wood preservation" AND chemicals. OR-operaation ympärillä on sulut. Fraasi on lainausmerkeissä.

Jos sanojen väliin ei kirjoita operaattoria tai käytä lainausmerkkejä, on kyseessä automaattisesti AND-operaatio.

  • ”wood preservation” ≠ wood preservation
  • wood preservation = wood AND preservation

Tarkennettu haku ohjaa kirjoittamaan haun oikein

Vaikka tarkennetun haun hakulomake saattaa näyttää työläämmältä, se on itse asiassa näppärä apuväline.

Ohjaaville/tarkentaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville. Sanojen väliin kirjoitetaan itse OR-sana. Rivien välillä on AND-operaattori.

Kuvakaappaus hakulomakkeesta. Ylimmällä rivillä lukee hakusana: chemicals. Seuraavalla rivillä lukee hakusanat: pollut* OR contamin*. Sitä seuraavalla hakurivillä lukee: ”wood preservation”, joka on kirjoitettu lainausmerkkien sisään. Rivien välillä on valittuna operaattori AND.

Yhteinen malli sopii kaikkiin tietokantoihin

Perusidea on aina sama palvelusta riippumatta (poislukien Scifinder). Kukin käsite kirjoitetaan omalle rivilleen, rivejä tarvitaan yhtä monta kuin haussa on käsitteitä. OR-operaattori sijoitetaan saman käsitteen eri vaihtoehtoisten ilmaisujen välille. Rivien välillä säilyy AND-operaattori.

Yleinen kuva tarkennetun haun mallista. Ylimmällä rivillä lukee: air OR atmospheric OR hygroscopic. Perässä selitys: 1. käsite. Toisella rivillä lukee: moisture OR humidity. Perässä selitys: 2. käsite. Kolmannella rivillä ei hakusanoja, mutta OR kirjoitettu osoittamaan tapaa esittää mahdollisten sanojen yhdistäminen. Perässä selite: n. käsite.