Hakukentät

Tietokannassa julkaisua kuvaava yksittäinen tietue koostuu kentistä.

Hakusanoja voi haussa kohdistaa erilaisiin kenttiin ja tällä on vaikutusta sekä tuloksen määrään että aiheenmukaisuuteen.

Mitä vähemmän kenttiä on mukana haun piirissä, sen vähemmän tulee tuloksia. Laajin tulos tulee silloin, kun mitään erityista kenttää ei valita, vaan sanan voi löytyä mistä tahansa kentästä (kaikki kentät, all fields).

Myös itse kentän ominaisuuksilla on vaikutusta tulosten määrään. Tyypillisesti asiasanat ja otsikko sisältävät vähemmän tekstiä, jolloin myös hakuosuman todennäköisyys on pienempi. Tällä on kuitenkin kääntäen positiivinen vaikutus tuloksen tarkkuuteen.

Tekstiä sekä tulosmääriä symboloivat kirjapinokuvat. Hakusanat ja niiden tulosmäärät allekkain. Vasemmalla sana: lignocellulose. Hakukenttä Title: 2 468. Hakukenttä Abstract: 8 074. Hakukenttä Subject: 10 454. Hakukenttä All fields: 56 075. Oikealla sana: ”side stream”. Hakukenttä Title: 459. Hakukenttä Subject: 699. Hakukenttä Abstract: 2 058. Hakukenttä All fields: 6 822.
Huomaa että asiasanakentästä hakuun vaikuttaa paljon se, onko sana virallinen sanaston mukainen asiasana vai ei. ’Lignocellulose ’on virallinen asiasana, ”side stream” ei ole. Tässä esimerkissä Subject-kenttä on sisältänyt muitakin aihetta kuvaavia sanoja kuin asiasanastojen sanat. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjoittajan itsensä julkaisulle antamat avainsanat.

Kirja- ja artikkelitietokannoissa kenttiä ovat:

  • otsikko = nimeke = title
  • tekijä = author
  • asiasanat = aihe = subject = keyword = concept
  • julkaisutiedot

Lisäksi tietokannasta rippuen on tallennettu esimerkiksi seuraavia kenttiä:

  • tiivistelmä = abstract
  • sisällysluettelo = contents
  • lähdeluettelo = references
  • kokoteksti = julkaisu kokonaisuudessaan = full text

Otsikko ja asiasanat kertovat olennaisimman

Otsikko- ja Asiasanakentistä hakeminen aiheenmukaisessa haussa antaa kaikista tarkimman tuloksen. Kumpikin kenttä sisältää sanoja, jotka ovat keskeisiä myös julkaisun sisällössä. Hakusanojen kohdistaminen näihin kenttiin on erityisen hyödyllistä silloin, kun haussa muutoin tulee paljon ja/tai epätarkkoja tuloksia.

Tiivistelmä täydentää

Tiivistelmässä esiintyvä sana voi olla keskeinen koko sisällön kannalta tai sitten ei – paljon riippuu hakuaiheesta. Tällöin useampien hakusanojen käyttö auttaa tarkentamaan aihetta.

Kokoteksti on todella laaja hakukohteena

Kokotekstistä tai julkaisun kaikista tiedoista hakeminen on tarpeellista ainakin silloin, kun hakuaihe (ja -termi) on hyvin harvinainen.

Hakukenttien käyttö tietokannoissa

Hakukentän pääsee valitsemaan ainakin tarkennetussa haussa (Advanced search), joskus myös perushaussa.

UEF-Primon Perushakuun on kirjoitettu hakusana cataly*. Hakurivin alla on alasvetovalikko, josta Kaikki kentät valinnan sijaan voi valita jonkin muun kentän kohteeksi.
UEF-Primossa on mahdollista rajata hakukenttää jo perushaussa.
Tarkennettuun hakuun on kirjoitettu ensimmäiselle riville hakusanaksi cataly*. Hakurivin edestä on valittu haun kohteeksi Nimeke/Otsikko. Toisella rivillä on hakusana: oxidation. Haun kohde on Kaikki kentät. Rivit on yhdistetty toisiinsa AND-operaattorilla.
Tarkennetussa haussa on mahdollista valita eri riveille eri hakukenttä.