Asiasanahaku

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihetta. Tietokantahauissa erityisen tehokkaita hakusanoja ovat ns. asiasanat.

Asiasana kuvaa sisältöä

Asiasana on tehokas hakusanana, koska se

  • tallennetaan tietueeseen kertomaan julkaisun sisällöstä lyhyesti
  • on aina samanmuotoinen
  • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja

Asiasanastot

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi eli tesauruksiksi. Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.

Lue lisää asiasanastoista seuraavasta luvusta.

Rajaus asiasanaan tai asiasanahaku kohdentaa hakua ja parantaa usein tuloksen aiheenmukaista osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta.

Asiasanojen käyttö tietokannoissa

Asiasanoja voi käyttää kuten tavallisia hakusanoja. Asiasanoille on myös yleensä oma hakutyyppinsä, jossa hakusanat kohdistuvat vain tietueen tiettyyn osaan.

Esimerkiksi UEF-Primossa tämä on nimeltään Aihehaku. Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Concept, Subject, Keyword, Topic tai Index term. Lisäksi tietokannoissa voi olla erityisiä kenttiä esimerkiksi kemiallista ainetta varten (Substance).

Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Useissa tietokannoissa asiasanoja voi hakea tarkennetun haun avulla (advanced search). Käytännöt kuitenkin vaihtelelevat.

Scifinder-tietokannassa asiasanaa vastaa Concept-hakurivi. Kun alat kirjoittaa hakusanaa, ohjelma antaa ehdotuksia hakusanoiksi.

Asiasanahaun ja (vapaa)sananhaun ero

Vapaasanahaku hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne. Voit käyttää hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja.

Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa, mutta vapaat sanat eivät kelpaa asiasanahakuun.

Vapaasanahaku on oletushakuna tietokannoissa, asiasanahaku pitää valita erikseen.

Kirjan tiedot UEF-Primossa.

Kumpaa hakua kannattaa käyttää

Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat aiheemukaisia.

vapaasanahaku: hydrolysis, 149 tulosta UEF-Primosta (6.4.2022)
asiasana- eli aihehaku: hydrolysis, 42 tulosta UEF-Primosta (6.4.2022)

Tulosten määrä riippuu paljon sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

vapaasanahaku: ”hiilen kiertokulku” , 29 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)
asiasana- eli aihehaku: ”hiilen kierto” , 58 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)