Väitöskirjojen ja gradujen hakeminen

Väitöskirjat ja lisensiaattityöt

Väitöskirjaa pidetään ensimmäisenä tutkijan itsenäisenä tutkimuksena ja lisensiaattityötä ensimmäisenä siteerauksen kestävänä tutkimuksena.
Nykyisin lisensiaattitöitä julkaistaan melko vähän, yleensä tehdään suoraan väitöskirja.

Luonnontieteelliset väitöskirjat ovat nykyään lähes aina nippuväitöskirjoja. Nippuväitös tarkoittaa, että tutkimuksen keskeisen sisällön väittelijä on jo julkaissut tieteellisissä lehdissä artikkeleina. Väitöskirja sisältää tällöin englanninkielisen tiivistelmäosan ja artikkelit.

Gradut

Pro gradu –tutkielmat ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joten niitä ei käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa.
Tarkista suhtautuminen ainelaitokseltasi, opettajalta/ohjaajalta.
Kuitenkin hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi olla hyötyä ja voit katsoa graduista mallia muotoseikkoihin.

Kotimaisia opinnäytteitä: väitöskirjat, lisensiaatintyöt, gradut ja ammattikorkeakoulujen lopputyöt, voi hakea helposti kansallisesta Finnasta.

UEF:in väitöskirjat sekä gradut (vuodesta 2012) julkaistaan UEF Electronic publicationsjulkaisuarkistossa. Julkaisuja voi hakea aiheen mukaan.

Fysiikan graduja (Joensuu)
Sovelletun fysiikan graduja.

Väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä sisältäviä verkkopalveluita voit hakea lisää UEF-Finnasta (Selaa – Tietokannat – Lajityyppi – Julkaisuarkistot):

FYSarkistot

Hakeminen UEF-Finnasta

Tiedot vanhemmista opinnäytetöistä löytyvät yliopistokirjastojen kokoelmatietokannoista. UEF-Finnassa haku onnistuu helposti rajauksen avulla. Tee ensin haku jollakin (yleisen tason) hakusanalla, esim. fysiikka ja rajaa hakutulos:

FYSgradu

Väitöskirja julkaistaan usein ko. yliopiston omassa julkaisusarjassa. Muitakin vaihtoehtoja on: jos väittelijä työskentelee jonkin muun julkisorganisaation palveluksessa, väitöskirja voidaan julkaista tämän organisaation sarjassa. Väitöskirja on mahdollista julkaista myös kaupallisen kustantajan kautta.

Joensuun yliopiston fysiikan väitöksiä on mm. sarjassa:

University of Joensuu, Department of physics. Dissertations.

Kuopion yliopiston väitöskirjoja mm. sarjassa:

Kuopion yliopiston julkaisuja. C, Luonnontieteet ja ympäristötieteet.

Itä-Suomen yliopistossa sarja on:

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and Natural Sciences.