Tulosten tallentaminen

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset hakuhistorian (Search history) kautta. Tämä voi vaatia oman käyttäjätunnuksen luomista.

Hakujen tuloksia voi myös tulostaa, lähettää sähköpostilla itselleen tai muille, tai siirtää toiseen ohjelmaan, esimerkiksi viitteidenhallintaohjelmaan tai Exceliin. Tämä ei vaadi erillistä käyttäjätunnusta.

Viitteidenhallintaohjelma säilyttää löytämäsi julkaisut

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelmat on tällaisia tallennusalustoja.

Käytettäviä viitteidenhallintaohjelmia on useita, esimerkiksi Zotero ja Mendeley. UEFilla on käytössä lisäksi RefWorks-ohjelma vuoden 2022 loppuun saakka.

Tietojen siirto tietokannoista

Joissakin tietokannoissa on suora linkki viitteiden siirtämiseksi tiettyyn viitteidenhallintaohjelmaan. Jos sellaista ei ole, voidaan käyttää tallennusta .ris -formaattiin tiedostoksi. Useimmiten lähdetään liikkeelle Export-linkin kautta.

Tiedosto voidaan sitten tuoda viitteidenhallintaohjelmaan Import-toiminnolla. Ohjelmaan siirretään varsinaisesti vain julkaisun viitetiedot, mutta artikkelin voi liittää tiedostona mukaan jälkeenpäin.

Kuvakaappaus. Osa Publishing -tietokanta. Näkyvillä hakutulokset. Tulosten yllä kohdassa Actions mahdollisuus valita Export citation as Bibtex.
OSA-tietokannassa viitteet tallennetaan tiedostoksi (BibTex), joka ladataan Refworksiin.

Viitteidenhallintaohjelman avulla on myös kätevää tarkistaa, onko kyseinen viite jo ennestään tallennessa – näin sinun ei tarvitse miettiä asiaa, kun valitset tuloksia siirrettäväksi tietokannassa.

Lue kirjaston kotisivulta lisää RefWorks-, Zotero- ja Mendeley-ohjelmista.

Tee lähdeluettelo viitteidenhallintaohjelmassa

Paitsi säilöä hakujen tuloksia, viitteidenhallintaohjelman avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan, myös Latexiin.