Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnon- ja lääketieteet edustavat kaikista aloista yhtä ääripäätä, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan lehtiartikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat – mitä paksumpi sen parempi- sekä kotimainen julkaisukanava ovat tavallisempia.

Yhteiskuntatieteet ja tekniikka ovat edellisten väliltä.
Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Tekniikassa puolestaan on muiden julkaisujen rinnalla mahdollista julkaista patentteja. Konferenssijulkaisut ovat keskeinen julkaisukanava tekniikan alalla.

Luonnontieteissä julkaistaan paljon usean tekijän artikkeleita; humanistissa tieteissä työskennellään enemmän itsekseen.

EROT TIETEENALOILLA TASOITTUVAT

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

KUINKA PALJON MAAILMALLA JULKAISTAAN?

Lähteenä on käytetty Scopus-tietokantaa

Julkaistujen artikkelien määrä on kasvanut lähes 50% kymmenessä vuodessa (2006-2016). Kasvu on kovinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo puolet kaikista julkaisuista.

Suomen osuus julkaisuista on 0,5 % (yli 10 500 artikkelia v. 2016). Vaikka artikkeleiden lukumäärä nouseekin koko ajan, osuus kaikista julkaisuista on hieman laskenut aikaisempiin vuosiin verraten. Suomen ”listasijoitus” v. 2016 oli 35:s.

(lähde: Science and engineering indicators 2018)

 

Klikkaa kuvaa: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org)