Fysiikan alan tiedonlähteitä

Doglahteella

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu (kokotekstitietokanta). Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta: kirjaudu ensiksi sisään UEF-Primoon.

Linkit tietokantoihin ovat UEF-Primossa.

UEF-Primossa on myös mahdollisuus selata tietokantoja aiheen mukaan.


KANSAINVÄLISET LEHTIARTIKKELIT

Viitetietokannat

ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot ovat kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät sisällä. Apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (Web of Science, Scopus ja ProQuest) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

  • Scopus (monitieteinen)
  • Web of Science (monitieteinen)
  • ProQuest (monitieteinen; voit valita yksittäisen tietokanna tai kokoelmabn, esim. SciTech Premium Collection)
  • Scitation (fysiikka, American Institute of Physics, osa kokoteksteinä)
  • ERIC (kasvatustiede, myös fysiikan opetus)
  • PubMed (lääketiede, myös lääketieteellistä fysiikkaa)

 

Kokotekstitietokannat

sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin koko tekstin sisältä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Verkkoarkisto ja jakelukanava ArXiv sisältää matematiikan ja fysiikan alan artikkeleita käsikirjoituksina. Nämä eivät välttämättä ole yksi yhteen viimeisimmän, lehteen hyväksytyn version kanssa. Kuka tahansa voi julkaista tutkimuksensa ArXivissa. ArXivissa ei ole virallista vertaisarviointia, mutta kontrolli ”huonojen” artikkeleiden poistamiseksi jälkikäteen on olemassa.


KOTIMAISET LEHTIARTIKKELIT =Arto-tietokanta


KIRJAT

E-Kirjat


VÄITÖSKIRJAT JA OPINNÄYTTEET


KOKOUSJULKAISUT