Asiasana- vs. sanahaku

SANAHAKU JA ASIASANAHAKU, MIKÄ ON ERO?

SANAHAKU (vapaateksti, keyword, free text..)

asiasana

  • hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, sisällysluettelosta jne.
  •  on oletushakuna tietokannoissa yleensä
  •  mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja voi käyttää.
  • synonyymit pitää miettiä ja hakea erikseen.
  • homonyymit tulevat mukaan – tietokone ei erota merkityksiä

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.


ASIASANAHAKU (AIHE, SUBJECT TERMS/HEADINGS, DESCRIPTORS)

Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantoihin käytetään ennalta määrättyjä asiasanoja kuvailemaan niiden aihetta/sisältöä, jotta tieto löytyisi paremmin.
Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään. UEF-Finnassa asiasanahaku on nimeltään Aihe[haku]

  • Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetun haun (advanced search) puolelta (ja siellä yleensä valitaan pudotusvalikosta hakukentäksi esim. subject terms tai asiasana tai aihe)
  • Hakusanoiksi pitää tällöin valita ao. tietokannan käyttämän asiasanaston tai tesauruksen termejä, asiasanoja.
  • Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.
  • Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat aiheemukaisia.

Tulosten määrä riippuu paljon sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

vapaasanahaku: vuosirenkaat, 2 tulosta UEF-Finnasta (27.6.18)
asiasanahaku: vuosilustot ,17 tulosta UEF-Finnasta

Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta.