Uutiskirje, maaliskuu 2023

Helmi- ja maaliskuissa elvytyshankkeessa ollaan toden teolla syvennetty tulevan toiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen. Suunnittelytyön vuoksi esimerkiksi elvytyshankkeen blogi on saattanut vaikuttaa hiljaiselta, mutta on matkan varrelle mahtunut joitakin julkaisujakin.

 

Elvytyshankkeen kyselyn tulokset

Edellisessä uutiskirjeessä ilmoitimme keräävämme kieliyhteisön jäseniltä elvytyshankkeen toimintaa koskevia kokemuksia Webropol-kyselylomakkeella. Saimme kyselyyn 45 vastausta – kiitos niistä! Vastauksista saimme sekä arvokasta aiempaa toimintaamme koskevaa tietoa että käsityksen siitä, millaisia toiveita kieliyhteisöllä on tulevien vuosien varalle. Kyselyssä annettiin elvytyshankkeelle myös jonkin verran palautetta ja kehitysehdotuksia, mistä olemme erityisen kiitollisia.

Elvytyshankkeen blogissa on julkaistu kyselyn tuloksia purkava kirjoitus. Kirjoituksessa vastataan myös joihinkin kyselypalautteessa esitettyihin kysymyksiin.

Linkki elvytyshankkeen kyselyä käsittelevään kirjoitukseen.

 

Elvytyshankkeen kieliperiaatteet

Elvytyshankkeen kokemuskyselyn vastauksissa korostuivat kieliaiheiset pohdinnat ja kysymykset. Kieli- ja murreasioista kysytään elvytyshankkeelta muutenkin usein, minkä vuoksi elvytyshankkeen blogissa on nyt julkaistu kieliperiaatteet.

Kieliperiaatteisiin on kerätty vastauksia elvytyshankkeen useimmin saamiin kieliaiheisiin kysymyksiin. Periaatteissa kerrotaan esimerkiksi, millä perustein elvytyshankkeen viestinnässä käytetään eri kieliä ja murteita ja mitä nimityksiä elvytyshanke eri kielimuodoista käyttää. Kieliperiaatteissa kuitenkin täsmennetään, että elvytyshanke kunnioittaa kaikkien kieliyhteisön jäsenten oikeutta määritellä itse, millä nimellä käyttämäänsä kielimuotoa kutsuvat. Myös tämän periaatteen ilmenemisestä elvytyshankkeen toiminnassa kerrotaan tarkemmin kieliperiaatteissa.

Kieliperiaatteissa kerrotaan, millaista kieliapua elvytyshankkeen työntekijät voivat kieliyhteisön jäsenille tarjota. Lisäksi kirjoituksessa ohjeistetaan, millaisia kielimateriaaleja elvytyshankkeen blogiin voi lähettää julkaistaviksi.

Linkki kieliperiaatteisiin.

 

Suvikarjalan opastujat kirjutetah -sivu

Elvytyshankkeen blogiin on avattu uusi Suvikarjalan opastujat kirjutetah -sivu, jolla julkaistaan eteläkarjalan opiskelijoiden kirjoituksia. Tähän mennessä sivulla on julkaistu eteläkarjalan puhekurssin opiskelijoiden kirjoittamia tekstejä. Jatkossa sivua tullaan päivittämään ajoittain samaan tapaan kuin Vienankarjalaisen pakinaklubin ja Livvinkarjalaisen paginkluuban sivuja.

Linkki sivulle.

 

Vienankarjalainen pakinaklupi

Elvytyshanke järjestää kevän ajan Vienankarjalaini pakinaklupi -keskustelukerhoa. Ensimmäistä kertaa keskustelukerho kokoontuu Zoomissa 28.3. kello 17–18. Kerhoa vetää Olga Karlova, jolta myös Zoom-linkkiä voi pyytää sähköpostitse (olga.karlova@uef.fi).

Tapaamisiin voi osallistua oman kielitaidon puitteissa ja paikalle voi tulla myös vain kuuntelemaan. Lisätietoja keskustelukerhosta ja kevään aikataulut löydät pakinaklupin omalta sivulta.

Linkki pakinaklupin sivulle elvytyshankkeen blogissa.

 

Kevään Paginpertit

Myös Paginpertti-keskustelukerho jatkaa toimintaansa keväällä. Tapahtumiin voi osallistua joko Zoomin välityksellä tai paikan päällä Joensuussa.

Seuraavan kerran Paginperttiä pidetään sunnuntaina 16.3. kello 16–18. Tapahtuman vetää Risto Salmela. Zoom-linkin voi pyytää Natalia Giloevalta sähköpostitse (natalia.giloeva@uef.fi).

Linkki Paginpertin sivulle elvytyshankkeen blogissa.

 

Uutta Opastajan čupussa

Blogin Opastajan čuppu -osiossa on julkaistu Eeva Mannin laatima pieni opetuskokonaisuus. Kokonaisuus koostuu monisteista, joissa esitellään muun muassa lastenlauluja ja karjalankielistä eläin- ja ruokasanastoa. Kokonaisuutta on aiemmin käytetty alakouluikäisten lasten kanssa.

Monisteet on ladattu Opastajan čuppuun PDF-muodossa, joten niiden tulostaminen tai lataaminen omaan käyttöön on helppoa.

Linkki opetuskokonaisuuteen.

Opastajan čuppuun on lisätty myös linkki Tarton yliopiston kehittelemään konekääntimeen, jossa on mahdollista valita kieleksi myös karjala. Kääntimellä voi kääntää tekstiä vienan- tai livvinkarjalaksi. Käännin on vielä varsin kesken, ja tällä hetkellä kääntimen kehittäjät toivovat kieliyhteisön jäseniltä kommentteja ja korjausehdotuksia.

Linkki konekääntimeen.

Linkki konekäännintä koskevaan kirjoitukseen elvytyshankkeen blogissa. Tämä kirjoitus sisältää lisää tietoa muun muassa käännösehdotuksen kommentoimisesta ja korjaamisesta.

 

Lauri Luukkosen runoja

Elvytyshankkeen blogissa on helmi- ja maaliskuissa julkaistu Lauri Luukkosen kirjoittamia runoja. Runot ovat jatkoa blogiin jo aiemmin lisätyille runoille.

Runot löytyvät elvytyshankkeen blogin Karjalazet kirjutetah -osiosta. Tahtoisimme muistuttaa myös, että kuka tahansa voi lähettää kieliaineistoja Karjalazet kirjutetah -osiossa julkaistavaksi.

Linkki Lauri Luukkosen runoihin.

Linkki Karjalazet kirjutetah -osioon.

 

Muistutus: Opetushallituksen valtionavustushaku kaksikielisen opetuksen laajentamiseen

Tiedotimme aiemmin sekä elvytyshankkeen blogissa että sähköpostilistalla mahdollisuudesta hakea Opetushallitukselta valtionavustusta kaksikielisen opetuksen laajentamiseen. Haku on auki 13.4.2023 saakka. Vaikka hakijana täytyy olla opetuksen järjestämisestä kiinnostuneen oppilaitoksen, voi elvytyshanke avustaa hakuprosessissa ja opetuksen konkreettisessa toteuttamisessa.

Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen elvytyshankkeen blogissa. Tässä tekstissä kerrotaan tarkemmin, miten avustusta voidaan hakea ja millaisissa asioissa elvytyshanke voi olla avuksi.