Opetushallituksen valtionavustushaku kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2023

Opetushallituksella on 13.4.2023 saakka avoinna haku ”Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2023”.

Linkki hakuilmoitukseen.

Haussa mainitaan nyt toista kertaa myös karjalan kieli. Valtionavustukset kohdennetaan hakuilmoituksen mukaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen hankkeisiin, joissa laajennetaan ja kehitetään kaksikielistä opetusta sekä elvytetään kotoperäisiä kieliä ja lisätään niiden osaamista. Rahoitusta on mahdollista hakea myös kokeiluluonteiseen toimintaan paikkakunnilla, joilla vastaavaa toimintaa ei vielä ole, ja myös kotoperäisten kielten elvyttäminen mainitaan. Mahdollisesti tuettavien hankkeiden kriteerejä ja hakuohjeita avataan tarkemmin hakuilmoituksessa.

Rahoitusta voitaisiin hakea muun muassa pienimuotoiseen karjalan kielen opetuskokeiluun esiopetuksen ja perusopetuksen piirissä oleville oppilaille. Kyseessä voisi olla yksi pienryhmä, jossa voisi olla eri-ikäisiäkin lapsia, ehkä jopa eri kouluista. Ryhmään voisi tulla myös ilman olemassa olevaa karjalan kielen taitoa, sillä läheistä sukukieltä on helppo ymmärtää ja oppia. Opetus olisi muodoltaan hakemuksessa mainittua kielirikasteista opetusta, jolloin sen raamit näyttäisivät olevan väljät. Hakemustekstin mukaan ohjenuora on, että opetuksesta tai toiminnasta alle 25 % järjestettäisiin tässä mallissa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti karjalaksi.

Hakijana täytyy olla opetuksen järjestäjän, mutta elvytyshanke voisi avustaa suunnittelussa ja esimerkiksi järjestää opettajalle täydentävää koulutusta ja tuottaa opetusmateriaaleja.

Toivoisimme, että tietoa tästä hausta levitettäisiin mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi karjalan kielestä kiinnostuneet vanhemmat voivat jakaa Opetushallituksen hakuilmoitusta ja tätä tekstiä lastensa kouluille. Jos tämä haku herättää jossain koulussa kiinnostusta ja halua keskustella mahdollisuudesta tarkemmin, ottakaa elvytyshankkeeseen yhteyttä sähköpostitse (karjalanelvytys@uef.fi). Opetushallituksessa lisätietoja antaa Susanna Rajala (susanna.rajala@oph.fi, puh. 029 533 1129).