Eläin- ja laulumonisteet lapsille

Tältä sivulta voit ladata Eeva Mannin tekemiä eläin-, ruoka- ja laulumonisteita. Monisteita on tähän asti käytetty alakouluikäisten kanssa.

Monisteet ovat pdf-muodossa. Osassa niistä on annettu yhden eläimen kuva, nimi ja joissain tapauksissa esimerkkilause, osassa eläimiä ja esimerkkejä on mukana enemmän.


Kaikki eläimet ja ruoat yhdessä -moniste

Laulut

Hebo

Harakka

Rebo

Kazi

Kondie

Mado

Lehmä

Jäiččä

Kartohka

Löttö

Siga

Hukka

Juablokka