Sote tulee täyttä laukkaa

Tuskin kukaan on nukkunut ruususen unta sen suhteen, mitä sote-kentässä tulee lähiaikoina tapahtumaan. Ja kun sote-uudistus vihdoin astuu voimaan, vaikuttaa se julkisiin ja yksityisiin palveluihin, järjestöjen ja kolmannen sektorin rooliin palveluissa mutta myös pieniin, erikoistuneisiin palvelun tuottajiin.

Uudistuva hevostalous-hankkeen järjestämässä seminaarissa Helsingissä 8.2.2018 puhuttiin hevospalvelujen tilasta sekä tuottajien ja palveluja ostavien tahojen yhteistyöstä. Hevosavusteisten palvelujen tuottajat joutuvat uuden soten aikaan tarjoamaan palvelujaan ostajalle, josta useimmilla ei ole vielä selvää käsitystä mikä taho se on. Seminaarissa todettiin, että hevosavusteisia palveluja tuotetaan varsin laajassa skaalassa ympäri maata. Kehitystä seuranneet ennustivat myös, että eläinavusteisten palvelujen yleensä ja erityisesti hevosavusteisten sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen kysyntä tulee kasvamaan. Nyt on siis aika terästäytyä sotea odotellessa.

elainavusteinen_sosiaalityo

Hevosavusteisten palvelujen tarjonta edellyttää tietoa toiminnan vaikuttavuudesta – tätä tarvitsevat eritoten palvelujen hankinnasta päättävät ja palveluista maksavat tahot.  Palveluun sidotun rahan tulee aikaan saada toivottu vaikutus asiakkaan kuntoutumisessa. Palvelun tulee asiakkaan kannalta olla vähintään merkityksellistä, jos ei suoraan vaikuttavaa. Näitä vaikutuksia asiakas arvioi yhdessä koulutetun, palvelun osaavan ammattilaisen kanssa.

Palvelun tarjoajan tulee pystyä vakuuttamaan ostaja siitä, että juuri tätä palvelua kannattaa ostaa; se tuottaa toivotun tuloksen. Tämän osoittamiseen pitää olla näyttää toiminnan tunnuslukuja, asiakasprofiileja mutta myös dokumentteja palvelun tuottajan ammatillisesta pohjasta. Hevosavusteinen toiminta on laadukasta silloin, kun sitä tekee ammatillisen koulutuksen saanut, kestävällä ja eettisellä pohjalla työskentelevä toimija.

Merkityksellisyyden ja herkkyyden etsiminen asiakkaan elämään lienee yksi syy sosiaalipedagogisen  hevostoiminnan suosioon. Homman ydin piilee perusasioissa: hevosten arkinen päivärytmi ja perustarpeista huolehtiminen edellyttää ihmiseltä ahterin nostamista ja ryhtymistä toimeen. Toiminta pitää vireessä ja toiminta tapahtuu usein kauniissa, puhtaassa luonnossa. Työnsä jäljen näkee konkretisoituvan puhtaaseen talliin, kiiltävään hevosen kylkeen, pilkkeeseen turpaystävän silmäkulmassa ja lopulta varauksettomana luottamuksena sen ansainneisiin. Tämän saman kokemuksen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ammattilainen voi tarjota asiakkaalleen.

Hevosala on vahva kasvuala, jonka perusta on historiassa. Suomenhevonen on tehnyt pitkän työrupeaman suomalaisten hyvinvoinnin eteen. Sodassa sen panos oli korvaamaton huoltotehtävissä ja maan jälleenrakennuksen aikana hevoset olivat apuna rakennustöissä ja asutustilojen pellonraivauksessa. Yhteiskunnan kehittyessä hevosista on yhä enemmän tullut vapaa-ajan harrastus, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana se on löytänyt paikkansa yhä enemmän myös sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa. Muutoksen tuiskeissa hevonen on onnistunut löytämään paikkansa, auttakoon se nyt siis ihmistä samaan.

Okulov Seija-10x15Kirjoittaja Seija Okulov on Aducaten suunnittelija, joka työskentelee mm. sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -koulutuksen parissa.

Haku koulutukseen on auki 1.3. saakka. Hae nyt!