Tiedonhallintaa opetustyössä

Tiedonhallintataidot ovat tulevaisuuden avaintaitoja. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan taitoa hakea tietoa, käsitellä, lukea kriittisesti, arvioida, ja käyttää tietoa eettisesti. Myös koulussa tiedonhallintataitoja tulisi kehittää monipuolisesti. Viime aikoina julkisuuteen on noussut valeprofiileita, valheellisia tai vahvoja äärimielipiteitä herättäviä kirjoituksia. On tärkeää että oppilaat saavat hyvät valmiudet lukea kriittisesti verkossa eteen tulevia erilaisia tekstejä ja ymmärtävät, kuinka kirjoituksissa usein pyritään vaikuttamaan lukijoiden mielipiteisiin, joskus jopa valheellisin keinoin.

Tiedonhaku tekee aivoille hyvää. Verkko tulvii informaatiota ja haemme sitä jatkuvasti. Google-haku oli kolmannella sijalla 2015 vuoden Top tools for learning kansainvälisessä kyselytutkimuksessa. Ennen kaikkea haluamme löytää tarvitsemamme tiedon nopeasti. Nopea Google-haku voi usein tuottaa tarvittavan tuloksen, mutta syvällisempi tiedonhaku ja sen käsittely on laajempi prosessi. Se vaatii erilaisia taitoja, joita tulee kehittää koko elämän ajan. Erilaisten sanahakupalveluiden lisäksi myös tiedonvälittäjäorganisaatioilla, eli museoilla, arkistoilla sekä kirjastoilla on merkittävä rooli internetissä. Tiedonhaun eri menetelmissä on käsillämme useita erilaisia vaihtoehtoja, jotka ennemmin tukevat toisiaan, kuin sulkevat toisiaan pois.

lettersMitä tiedämme hakukoneista ja mitä ne tietävät meistä? Kun tiedonhaussa käytetään Googlea tai mitä tahansa sanahakupalvelua, on terveellistä tietää, mihin saatu hakutulos perustuu. Hakukoneet profiloivat käyttäjiään ja tarjoavat tietoa, jonka olettavat kiinnostavan käyttäjää. Kun hakupalvelu tarjoaa tulokseksi satoja eri linkkejä, miten löydämme juuri ne relevantit tulokset epärelevanttien seasta, kuinka siis tarkennamme hakuamme? Menetelmien ja periaatteiden lisäksi on hyvä hallita myös tiedonhakuun liittyvät termit ja käsitteet: mitä oikeastaan tarkoittaa relevantti hakutulos tai vaikkapa tiedontarve? Mikä on tietokanta?

Kun verkon tietotulvasta löytyy juuri omaan tarpeeseen vastaavaa tietoa, on hyödyllistä että osaa tallentaa itselleen tiedon niin että se on myöhemminkin löydettävissä. Verkkolinkkejä ei enää kannata tallentaa lähettämällä niitä itselleen sähköpostilla, koska siihen tarkoitukseen on olemassa paremmin toimivia, ilmaisia sovelluksia. Voit organisoida linkkisi haluamallasi tavalla, ja myös jakaa vaikka oppilaidesi tai koko työyhteisön käyttöön. Uudistuva opetussuunnitelma korostaa yhä voimakkaammin yhteisöllistä oppimista, mikä edellyttää yhteisöllistä tiedonhallintaa.

Verkosta löytyy paljon valmista materiaalia opetukseen, ja sitä kannattaa myös hyödyntää. Tekijänoikeudet on oleellista tuntea ja huomioida kun käyttää verkosta löytyviä resursseja opetuksessa tai tuottaa verkkoon omaa materiaalia.

Tiedon- ja medianhallintaa luovasti ja pedagogisesti on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jonka koulutuksissa tutustumme näihin teemoihin. Tämä blogikirjoitus teki katsauksen sisältöihin, joita käsittelemme marraskuussa 2015 alkavassa koulutuksessa Tiedonhallinta opetustyössä 3 op. Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kirjoituksen takana ovat kirjastonhoitaja Timo Torvinen Joensuun seutukirjastosta ja  suunnittelija Anne Karhapää Aducatesta.