Rakennusterveysasiantuntijan pätevyydelle on todella kysyntää

Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskeviin pykäliin on tulossa muutoksia. Sen mukaisesti asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvontaa tulisi parantaa. Lisäksi ongelmiin tulee puuttua nopeammin terveyshaittojen ehkäisemiseksi, kohdentaa korjaamistoimenpiteet oikein sekä vähentää kustannuksia. Asuntojen terveysvaikutusten arvioijan tulee olla pätevä ja asiantuntijoille säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset pätevyysvaatimukset. Jatkossa asiantuntijana toimiminen edellyttää henkilösertifiointia ja osaamistestin sisältävän koulutuksen suorittamista. Olemme toteuttaneet tätä rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaattiin valmentavaa koulutusta Kuopiossa jo pitkään. Lisäksi uudistimme tätä koulutusta Ympäristöministeriön kehittämishankkeen suosituksien mukaisesti.

Uudistetusta koulutuksesta on valmistumassa 35 uutta asiantuntijaa työelämän tarpeisiin ja seuraavaa koulutusta suunnitellaan jo keväälle 2015. Tarvitsemme kentälle osaavia asiantuntijoita, jotta sisäilmaongelmien terveydellisten haittojen arviointi, mittaaminen, näytteenotto, tulosten tulkinta ja toimenpide-ehdotukset ymmärretään kokonaisvaltaisesti ja niitä osataan ratkaista tehokkaasti moniammatillisena yhteistyönä. Rakennusten terveellisyyteen liittyvä täydennyskoulutus sopii erityisesti kunnan valvontaviranomaisille, rakennusalan ammattilaisille, konsulteille kuin kiinteistön omistajillekin.

”Rakennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin liittyvien ulkopuolisten asiantuntijoiden tulisi ymmärtää sekä rakennusten toimintaa että ihmisen terveyteen vaikuttavia tekijöitä”.

Laaja-alainen koulutus käsittää rakennusfysiikan, kuntotutkimusmenetelmien, rakennus- ja tuotantotekniikan, ilmanvaihdon ja ilmastointitekniikan sekä sisäympäristön epäpuhtauksien ja olosuhteiden, terveysvaikutuksien tutkimisen ja torjunnan osa-alueet. Koulutukseen sisältyy myös opinnäytetyö, joiden ohjaamiseen olemme panostaneet. RTA-opinnäytteiden ohjauksesta meillä vastaa Kari Pasanen. Täten varmistamme niiden laadun ja mielekkään loppuun saattamisen. Aiemmin hankittua osaamista ja työkokemusta voidaan myös huomioida joustavasti.

tiina