Painettujen kurssikirjojen 10 lainatuinta vuonna 2017 | Most borrowed course books in 2017

(Please, scroll down to read in English.)

Vuoden 2017 lainatuimmat suomenkieliset kurssikirjat Itä-Suomen yliopiston kirjastossa olivat pääasiassa menetelmäoppaita. Lukuihin sisältyvät sekä lainat että lainojen uusinnat:

 • Tutki ja kirjoita / 2 392 (4 eri painosta)
 • Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi / 2 318 (2 eri painosta)
 • Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät / 1 986 (2 eri painosta)
 • Johdatus laadulliseen tutkimukseen / 1 672
 • Ihmisen psykologinen kehitys / 1 308 (2 eri painosta)
 • Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 / 1 167 (3 eri painosta)
 • Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus / 1 096
 • Laadullinen tutkimus / 1 087 (2 eri painosta)
 • Haastattelun analyysi / 1 005
 • Yritysrahoitus / 898 (2 eri painosta)

UEF Library’s five most borrowed course books in English in 2017:

 • Managing & organizations : an introduction to theory and practice / Stewart R. Clegg, Martin Kornberger, Tyrone S. Pitsis.
 • Modern social theory : an introduction / edited by Austin Harrington.
 • Exploring corporate strategy : text & cases / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington.
 • International organizations : politics, law, practice / Ian Hurd.
 • Engaging troubling students : a constructivist approach / Scot Danforth, Terry Jo Smith.

Tapio Lehtinen, tietopalveluneuvoja | information services advisor
Tietoaineistopalvelut | Collection services