Kirjaston käyttäjäkyselyn tuloksia | Library user survey results 

(Please, scroll down to read in English.) 

Toteutimme kaikille kirjaston käyttäjille tarkoitetun asiakaskyselyn helmikuussa 2024. Saimme muutamassa viikossa reilut 200 vastausta – mikä ilo! Kyselyymme vastasivat pääasiassa UEFin tutkinto-opiskelijat (71 % vastanneista). Seuraavaksi eniten vastauksia saimme UEFin henkilökunnalta (16 %) ja UEFin vaihto-opiskelijoilta (8 %). Lisäksi tavoitimme muutamia KYSin henkilökuntaan kuuluvia asiakkaita sekä yliopiston ja KYSin ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Avoimen yliopiston opiskelijoiden mietteitä selvittelimme kohdennetusti jo vuosi sitten keväällä, joten ymmärrettävästi heiltä saimme nyt vain muutaman vastauksen. 

Vastaajista 51 % ilmoitti käyttävänsä kirjaston palveluita pääasiassa verkossa ja 48 % prosenttia paikan päällä. Koska kyselyssämme yksikään kysymys ei ollut pakollinen, vaan katsoimme, että kaikki panos ja palaute, jota käyttäjiltä saamme, on meille voitto, emme pääse tässä luvussa täyteen 100 % prosenttiin. Samaan tapaan 92 % vastanneista ilmoitti vierailleensa jossakin kirjaston toimipisteessä 7 % sanoessa, että kirjastovierailu on tekemättä. 

Mitä sitten tarkalleen ottaen kysyimme? Kyselyn teemat voidaan jakaa karkeasti kolmeen teemaan: tilat, aineistot ja tieteellisen tiedon hakeminen. Palastellaan ja pureskellaan näitä hieman. 

Tilojen käyttö ja siihen liittyvät toiveet 

Kyselystä kävi ilmi, että kirjaston tiloja käytetään selkeästi eniten yksin työskentelyyn (148 vastausta) ja painettujen kirjojen etsimiseen (146 vastausta). Tietokoneita ja tulostimia kertoi niin ikään käyttävänsä suuri joukko (114 vastausta) – joka suurenee entisestään, kun lukuun ynnätään Joensuussa saman katon alla majailevien Opparin ja Digipalveluiden palveluiden käyttäjät (36 vastausta). Hieman vähemmän on työskentelijöitä hiljaisessa lukusalissa (76 vastausta) ja ryhmätyötiloissa (50 vastausta). Ryhmätyötilojen luvuissa voi kuitenkin näkyä se, että tiloja ei kyselyn avovastausten perusteella ole tarpeeksi, ja Kuopion kampuskirjastossa ryhmätyötiloja ei ole lainkaan, vaan kirjasto sivuavat ryhmätyötilat ovat osa Snellmanian aulaa. Perinteisten käyttötapojen lisäksi kirjastoa kerrottiin käytettävän myös hengähdystilana ja ystävien tapaamiseen. 

Kampuskirjastojen tilat saivat käyttäjiltä sekä kiitosta että moitteita. Tiloja kuvattiin viihtyisiksi ja monipuolisiksi, mutta kaikkea saisi olla enemmän: pistorasioita, ryhmätyötiloja, äänieristettyjä tai muutoin rauhallisia itseopiskelutiloja, normaalin äänenkäytön tiloja, hengailutiloja, eri käyttötarkoituksiin sopivia ja ergonomisesti säädettäviä tuoleja ja pöytiä sekä istumapaikkoja ihan yleisesti toivottiin lisää kummallekin kampukselle. On mahtavaa kuulla, että tiloille on kysyntää ja kirjastoon selvästi halutaan tulla. Haasteena on moninaisten, vastakkaistenkin toiveiden toteuttaminen kirjastojen rajallisissa neliöissä. 

Kuopion kirjastossa on hyvää se, että siellä on tiloja eri tyyppiseen työskentelyyn. Mukavaa, että on sopivia huonekaluja myös rennompaan työskentelyyn. Pistorasioista on ollut joskus vähän pulaa, kun on työskennellyt Aallon puisten pöytien ääressä, mutta muuten niitä on riittävästi. Erittäin hyvä, että tietokonepöytiä ja näyttöjen asentoa pystyy säätämään helposti. 

Pieniä yksin opiskeluun tarkoitettuja tiloja, joissa ei tarvitse olla hiljaa, olisi hyvä olla Joensuussa enemmän. Jos esim. keskellä päivää läsnäololuentojen välissä on etäluento, olisi hyvä olla tiloja, joissa voi puhua ja osallistua etäopetukseen. 

Toivoisin, että ryhmätyö-tiloja olisi enemmän saatavilla. Olen tyytyväinen yksin työskentelyn tiloihin. 

Kuopion kampuskirjastoon ehdotettiin lisätilaa haukattavan lukusalista. Lukusaliin toivottiin myös pistokepaikkoja, joita siellä kyllä on, mutta hieman piilossa pöydän alla. Laitamme tilaan tiedotteita. 

Mukavia opiskelutiloja ei ole tarpeeksi. Kaikki on aina varattuna ja kirjastoon hädin tuskin mahtuu opiskelemaan ellei saavu aamulla varhaisin. Työpisteet tulisi suunnitella niin, että kannettavalle tietokoneelle olisi latauspaikka ja pöytätaso. Kirjaston perällä olevat “karsinat” ovat usein vapaana, mutta tunnelma niissä on niin ankea ettei kukaan halua mennä sinne. 

Lisäksi Kuopio sai muutamia moitteita liian viileistä tiloista. Olemme talven mittaan jonkin verran seuranneet lämpotilaa, mutta voisimme tehdä sitä tiiviimminkin. Käykäähän huikkaamassa asiakaspalvelussa, jos vielä palelee. 

Joensuusta saimme joitakin talotekniikkaan liittyviä palautteita mm. ilmanlaadusta, lämpötilasta, valaistuksesta ja langattoman verkon toimimattomuudesta. Carelia-rakennuksen ikä valitettavasti näkyy näissä asioissa. Viemme terveiset eteenpäin. 

Joensuun kirjaston täysremontointi moderniksi, viihtyisäksi ja motivoivaksi opiskelutilaksi olisi erittäin tärkeää. 

Samalla tavalla välitämme oikeaan paikkaan tiedon Joensuun kampuskirjastossa sijaitsevien ryhmätyötilojen varaamiseen liittyvistä teknisistä haasteista, joita oli ilmennyt useammalla varaajalla. Kirjaston tiloissa olevista varattavista ryhmätyöhuoneista vastaa Oppari. Kuopiossa puolestaan kirjastoa lähimmät ryhmätyötilat löytävät Toimitilapalveluiden tontilta Snellmanian aulasta, ja niitä voi varata Pepissä tai Tuudossa

Joensuun tiloista mainittaakoon vielä, että kaivatut exam-tenttitilat eivät ole kadonneet kirjastosta mihinkään, vaan ne löytyvät 1. kerroksesta, samalta käytävältä kuin hissi. 

Ylhäältä otettu yleiskuva Joensuun kampuskirjaston tietokonealueesta. | An overview of the computer area of the Joensuu Campus Library.
Joensuun kampuskirjaston tietokonealue voi olla ruuhkainen. | The computer area of the Joensuu campus library may be crowded.

Omatoimiasioinnin ilot ja haasteet 

Tuudo-mobiilisovellus sai kirjaston käyttäjiltä pelkkää kiitosta. Myös lainojen hallinta UEF-Primossa sujuu. 24/7-itseopiskelutiloja pidettiin hyvänä palveluna, mutta 24/7-käyttöön liittyy myös haasteita. Osa kyselyyn vastanneista ei ollut tietoinen palvelusta ylipäätään, saati sen yksityiskohdista. Tästä meidän tulee lisätä tiedotusta. Merkittävänä haittana näyttäytyy myös kirjaston sulkemisen jälkeinen 30 minuutin odotusaika ennen 24/7-käyttöä Joensuussa. Toive odotusajan lyhentämisestä on varsin ymmärrettävä. Muutos käytäntöön ei ole kuitenkaan yksin kirjaston tehtävissä, vaan asiaan liittyy tilapalvelumestareiden vastuu koko kampusalueesta. Monet muutkin tilat vaativat huomiota illansuussa, kun ovet sulkeutuvat. Selvitämme, mitä asialle voisi tehdä.  

UEF- primo toimii kokonaisuutena oikein hyvin. Iso plussa elektronisesta kirjastokortista Tuudossa! Myös lainausautomaatit ovat käteviä. 

Olen käyttänyt palveluja vain verkossa ja kaikki on toiminut. Joskus on harmittanut, kun jotakin kirjaa ei saa verkossa, mutta on ymmärrettävää, ettei kaikki voi olla verkossa saatavilla. Kaukolainalla toki saa, mutta en ole sitäkään tapaa käyttänyt. 

Käytän paljon Primoa tutkimuksiini liittyvän kirjallisuuden hakemiseen ja olen siihen tyytyväinen ja vinkkaan siitä myös ohjattavilleni. Työskentelen melkein täysin etänä toiselta paikkakunnalta (etäisyys 160 km). Jos olisin Kuopiossa, niin varmaankin kävisin myös kirjastossa henk.koht. Joskus joku asia ehkä selviäisi paremmin, kun voisi kysyä asiantuntijalta. Olen neuvonut ohjattaviani ottamaan yhteyttä kirjaston informaatikkoon materiaalien haun alkuvaiheessa. 

On outoa, että kirjastosta täytyy poistua puoleksi tunniksi sulkemisaikaan. Monesti työt ovat jääneet ikävästi kesken. Minulla on kulkulupa, mutta en ole vielä kertaakaan hyödyntänyt sitä. 24/7-käyttöohjetta voisi selventää käyttäjille, ja kenties tehdä tuo siirtymävaihe inhimillisemmäksi! 

Vaikka odotusaika aiheuttaa ikävän katkon työskentelyyn, saa mahdollisuus käyttää kirjastoa myös iltaisin runsaasti kiitosta, ja tilojen kerrotaan olevan rauhallisempia ilta-aikoina kuin päivällä. 

24/7-opiskelutila on ollut hedelmällinen maaperä opintojen suorittamiseen: illalla on niin paljon hiljaisempaa. 

I think the 24/7 self-study facilities are a great resource for students and all the Universities should offer something like this 

Yksi suuri haaste tilojen käytölle on työrauhan toteutuminen. Etenkin Joensuun kampuskirjasto sai asiasta runsaasti palautetta. Äänivyöhykkeiden käyttöönotto on jossakin määrin parantanut tilannetta, mutta lisätoimia kaivattaisiin. Jäämme pohtimaan, mitä ne voisivat olla. Jos sinulla on loistoidea, kerro siitä meille tämän postauksen kommenteissa tai vaikkapa palautelomakkeella

Joensuu: Hiljaiset työskentelytilat ovat rauhattomia. Uusista ja selkeistä äänenkäyttöön liittyvistä opasteista huolimatta kaikkia ei kiinnosta antaa muille työskentelyrauhaa. Ryhmätyöhuoneita käytetään asiallisen työskentelyn sijaan kaveriporukoiden tapaamiseen, mikä ilmenee usein käsittämättömän äänekkäänä naurunremakkana. Ryhmätyöhuoneisiin siirtyessä puhutaan aivan kuin mitään ohjeistusta ei olisikaan, ja osa ei vaivaudu edes etsimään itselleen ryhmätyöhuonetta vaan keskustelee ja supattelee taukoamatta hiljaisissa tiloissa. Ymmärrän, että tilojen käytön jatkuva valvominen on vaikeaa, mutta etenkin iltapäivät ovat usein kovin rauhattomia. Itselleni kirjaston tarjoamat puitteet olisivat täydelliset koulutyöskentelyyn, jos kaikki kirjaston käyttäjät vain noudattaisivat yhteisiä sääntöjä. 

Joensuu) I have seen the notice on the door about noise. I have the same concerns. The library is too noisy. Even in the silent zone, noise can be clearly heard. 

Kuopiossa saimme äänenkäytöstä vain yksittäisen palautteen, joten työrauhan voisi tulkita olevan kohtuullinen. Avonaisessa tilassa ääni kantaa yllättävästikin, joten on selvää, että puhetta ei Kuopion kampuskirjastoon paljoa mahdu, ja ryhmätyöt on paras tehdä muissa yliopiston tiloissa. 

Kuopion kirjaston hiljaisen lukusalin ja ryhmäpöytätilojen väliin joku ääntä eristävä seinä tms., sillä ryhmätyöskentelystä aiheutuvat supinat ja kikatukset häiritsevät hiljaista opiskelua. 

Työrauhassa on lopulta kyse siitä, että kaikki me kirjastotiloissa eri tavoin työskentelevät osaisimme suhtautua toisiimme kunnioittavasti ja huomaavaisesti. Silloin mahdumme kaikki kirjastoon, jossa niin hyvin viihdymme! 

Ylhältä otettu yleiskuva Kuopion kampuskirjaston lukupaikoista. | Taken from above, an overview of the reading places of the Kuopio Campus Library.
Kuopion kampuskirjastossa kaikki tapahtuu samassa tilassa. | In the Kuopio campus library, everything takes place in the same space.

Aineistojen saatavuus ja paikantaminen 

Halusimme kuulla, mistä kirjaston käyttäjät hankkivat tarvitsemansa aineistot käyttöönsä. Valtaosa käyttäjistä (196 vastausta) vastasi hankkivansa painetut tai sähköiset aineistot meiltä kirjastosta. Myös kurssin opettajat ovat kunnostautuneet materiaalin tarjoamisessa (121 vastausta). Googlen, tai muun hakukoneen kautta aineistoon pääsi käsiksi lähes yhtä suuri joukko vastaajista (117 vastausta) kuin kurssimateriaalien kautta.  Toiset kirjastot, kollegat / kaverit ja kirjaston kaukopalvelu olivat myös runsaasti käytettyjä väyliä aineiston äärelle. 

Aineistojen saatavuudesta saimme sekä kehuja että moitteita. Kyselystä kävi ilmi, että käyttäjämme jakautuvat niihin, jotka mieluummin lukisivat painettuja kirjoja ja niihin, jotka suosivat e-kirjoja. Painettujen kirjojen osalta saimme jonkin verran palautetta (kurssi)kirjojen riittämättömyydestä, kun taas e-kirjojen kohdalla haasteena oli pikemminkin kustantajien asettamat rajoitteet kirjojen käytölle, kuten tulostamiselle, tai tekniset ongelmat palveluissa tai verkkoyhteyksissä. Vaihtelevissa vastauksissa näkynee se, että kyselyn perusteella palveluitamme käytetään suurin piirtein yhtä paljon paikan päällä kuin verkossa. 

Riippuen kurssista fyysisiä kurssikirjoja on toisinaan liian vähän saatavilla. Nettiversioita on onneksi yleensä useampia kappaleita, mutta itse valitsisin mieluummin fyysisen kirjan. 

Olisi hienoa, jos kaikki kirjat löytyisivät sähköisinä. 

Jonkin verran saimme palautetta vanhentuneista kirjoista, ja toisaalta kiitosta siitä, että kaikkea vanhaa ei ole poistettu. Saimme myös toivomuksia tiettyjen tieteenalojen kirjallisuuden hankkimisesta. Jos tältä osin jäi vielä jotain hampaankoloon, voit tehdä meille hankintaesityksen tarvitsemastasi aineistosta, ja katsomme, mitä voimme tehdä. 

Olisi kiva, jos kirjastolta löytyisi enemmän tuoreita teoksia. Hyllyissä on erittäin paljon vanhoja teoksia ja osittain myös vanhentunutta tietoa. 

Silti, puutteineenkin, kirjaston kokoelmat vaikuttavat palvelen käyttäjiä varsin kohtalaisesti. 

Mielestäni kirjastojen tarjoama valikoima on erittäin kattava ja ajantasainen. Digitaalisen aineiston osuus on mielestäni suuri, mikä helpottaa sen saatavuutta ja käytettävyyttä. 

The access to various journals has been of great help to me specially while doing research. It saves so much time as well as money. 

Kyselyn perusteella sekä kirjojen paikantaminen kirjastossa että niiden saaminen käsiinsä ylipäätään oli tuottanut kirjaston käyttäjille jonkin verran päänvaivaa. Kummassakin harmissa suosittelemme kääntymään rohkeasti asiakaspalvelun puoleen. Voimme auttaa paitsi hyllyjen välissä, myös puuttuvan kirjallisuuden hankkimisessa. Muistutamme, että kirjat matkustavat veloituksetta Itä-Suomen yliopiston kirjaston toimipisteiden (Joensuun kampuskirjasto, Kuopion kampuskirjasto ja KYSin tieteellinen kirjasto) välillä ja ne saa käyttöönsä tekemällä varauksen UEF-Primossa. Lisäksi kaukopalvelumme hankkii maksusta kirjoja ja artikkeleita käyttöönne muista kirjastoista, ja tämän vuoden loppuun saakka jatkuvassa pilottihankkeessa kansallisesta Varastokirjastosta saa artikkelit veloituksetta sähköpostiin. Kummassakin tapauksessa aineiston tilaaminen onnistuu tällä lomakkeella. Kaiken kukkuraksi, kuten jo aiemmin totesimme, meille voi myös tehdä hankintaesityksen, ja hankimme tarvitun aineiston kokoelmiimme, jos vain suinkin mahdollista. 

Hyvin toimii, kun rohkaistuu kysymään. Virkailijalta ovat ihmisystävällisiä jokaisessa asiointitilanteessa. 

In general, I am able to find materials related to my area through UEF Primo. Sometimes, however, the books or articles can’t be reached through Primo, because they’re not available. 

Aineistot ovat erittäin kattavat ja suhteellisen helposti saatavilla. Olen saanut myös hyvin apua niiden aineistojen tilaamiseen, joita ei löydy avoimista tai ilmaisista aineistoista. Tarvitsemiani kirjoja on myös tilattu sekä painettuina kirjoina että e-kirjoina ja tässä kirjasto on ollut suurena apuna. Kiitokset siitä! 

Kun tilasimme hankintaesityksen kautta kirjan, joka ei ollut saatavilla, se tuli kirjastoon ja meille luettavaksi samana päivänä. Toimi todella hyvin, nopeammin kuin uskalsin toivoa. 

Henkilö kirjaston Primo-päätteellä. | Person at the library's Primo computer.
UEFin kirjaston aineistot löytyvät UEF-Primosta. | UEF Library’s materials can be found on UEF Primo.

Tiedonhaun tulokset 

Kysyttäessä “Mistä yleensä haet tieteellistä tietoa?” vastasi valtaosa käyttäjistä kääntyvänsä kirjaston hakupalvelu UEF-Primon puoleen (184 vastausta) avoimen verkon hakukoneiden yltäessä kakkossijalle (157 vastausta). Hieman vähemmän tietoa haettiin kansainvälisistä tietokannoista (107 vastausta). Myös toiset kirjastot (67 vastausta) olivat tulleet tutuiksi. 

Miten tiedonhaku sitten sujuu? Useissa vastauksissa todettiin, että tiedonhaku ei aina suju – tai vähintäänkin, että se on työlästä. Tätä ei käy kiistäminen. Vaikka UEF-Primon todettiinkin vastauksissa olevan vaikeakäyttöisempi kuin Googlen, ovat monet saaneet tieteellisen tiedon hakuun apua kirjaston tiedonhaun kursseilta.  

En osaa tiedonhakua vielä kovinkaan paljoa joten se on haastavaa itseni takia. 

Before I had the course of informational retrieval in health sciences, I had difficulties in retrieving information. After the course, i learned the techniques and availabilities, so I don’t have too much problem now. 

Aina se on työlästä mutta siitä selviää kun osaa etsiä. 

En ole juurikaan kohdannut ongelmia. Tiedonhakukurssilla on opetettu hakukoneiden ja -kriteerien käyttöä riittävästi 

Tiedon äärelle päästessä epäselvyyksiä vaikuttaisi aiheuttavan hakutulosten ja aineistojen moninaisuus. UEF-Primosta saattaa löytyä vain viitetiedot, eikä pääsyä aineiston kokotekstiin ole. Aina ei siis ole helppoa erottaa aineistoja, joihin kirjasto on hankkinut pääsyn, niistä, joihin ei pitäisikään päästä. Maksumuurit valitettavasti rajoittavat kiinnostavien artikkelien käyttöä. 

Välillä ei ole oikein kartalla mihin on lukuoikeutta ja jos on, niin mitä kautta. Sitten kun kirjautuneena hakee tietoa, niin seuraavan kerran koneen avaamisen jälkeen pitääkin taas aloittaa alusta, kun on kirjautunut ulos lukuoikeuden tuottavasta palvelusta. 

Jotkin tieteelliset julkaisut löytyvät primosta lisätiedolla, että ne eivät ole käytettävissä, koska uefilta puuttuu jokin oikeus. Toisinaan ne löytyvät tästä huolimatta googlen avulla ilmaiseksi. 

Vaikka UEF:n kautta on pääsy moniin tieteellisiin lehteihin, aina joskus käy niin, ettei pääse lukemaan haluamiaan artikkeleita. 

Ajoittain hyvät artikkelit ovat maksumuurin takana. 

Tiedonhaun tueksi kyselyn vastaajat kertoivat kaipaavansa ohjausta, opastusta ja harjoitusta. 

Voisiko kirjaston verkkosivuilla olla lyhyitä ohjevideoita siitä kuinka tietokantahakuja tehdään. 

Tietokannat ovat muuttuneet 10 vuoden aikana, mutta omat tiedonhaku taidot ovat jämähtäneet opiskeluaikoihin. Tarvitsisin kertausta/uudestaan opettelua 

I wish to be guided on the use and access of the electronic resources from various databases 

Opastuksen toivottiin tapahtuvan mieluiten opasvideoina ja tutoriaaleina tai kirjallisena itseopiskelumateriaalina. Toisaalta monet kertoivat jo löytäneensä opasmateriaalit tai pärjäävänsä nykyisten tiedonhakutaitojensa avulla.  

Jos ohjeemme ja oppaamme ovat vielä vieraita, tutustu ainakin UEF-Primon käyttöohjeisiin ja Tiedonhakijan oppaaseen. Löydät verkkosivuiltamme myös runsaasti muuta hyödyllistä materiaalia, kuten kirjaston tarjoamat opinnot ja ajankohtaiset koulutukset

Lopuksi 

Saimme asiakaskyselystä hyödyllistä palautetta palveluidemme kehittämiseen. Kiitos jokaiselle vastanneelle! Joissakin esiin nostamissanne kehityskohteissa olemme jo tarttuneet toimeen. Toisaalta kyselyssä nousi esiin myös joitakin kestoaiheita, mikä kertoo siitä, että välillä joudumme tuumimaan ja valmistelemaan asioita pitkäänkin, ja joihinkin seikkoihin emme juuri pysty vaikuttamaan. Silti, laittakaa ihmeessä meille palautetta, jos jokin mättää. Ilahdumme aina, kun joku teistä lähestyy meitä, ja makustelemme saamamme palautteen tarkasti. Nähdään ja kuullaan siis jatkossakin! 

Jälkiruoaksi vielä muutama ilahduttava palaute, jota kyselyssä saimme: 

Teillä on ihan mahtavat työntekijät. Olen aina saanut tosi mukavasti apua ja neuvoja. Kaikki kurssit/infot, joihin olen osallistunut, ovat olleet täyttä priimaa. 

Hyvä kirjasto kaikkine palveluineen on yliopiston sydän. 

Kiitos kirjastoille. En pärjäisi ilman teitä tai ainakin tutkimustyöni olisi lopahtanut ja ohjauskuviot niin hankalia, että olisin vaihtanut jo alaa! Upeeta kevättä!

Asiakasta palvellaan Kuopion kampuskirjaston asiakaspalvelupisteellä. | The customer is served at the customer service desk of the Kuopio Campus Library.
Asiakaspalvelua Kuopion kampuskirjastossa. | Customer service at the Kuopio campus library.

We carried out a customer survey for all library users in February 2024. We received over 200 responses in just a few weeks – what a pleasure! Our survey was answered mainly by UEF degree students (71% of the respondents). The next most responses were received from UEF staff (16%) and UEF exchange students (8%). In addition, we reached a few customers belonging to KUH staff as well as customers from outside the university and KUH. We had already studied the thoughts of the Open University students in a targeted manner a year ago in the spring, so understandably we now received only a few answers from them. 

51% of respondents said they use library services mainly online and 48% on-site. Since no questions were mandatory in our survey, we do not reach a complete 100% in this figure. Still, we included it as we felt that all the input and feedback from users is a win for us. Similarly, 92% of respondents stated that they had visited the library office, with 7% saying that they had not. 

So what exactly did we ask? The survey’s themes can be roughly divided into three: facilities, materials and information retrieval. Let’s review and analyze these themes a bit.

Use of facilities and related wishes 

The survey showed that the library’s facilities are clearly mostly used for working alone (148 responses) and searching for printed books (146 responses). Computers and printers were also reported to be used by a large number of visitors (114 responses) – which is even larger when the customers of Oppari and Digital services (36 responses), located in the same facilities as library in Joensuu, are added to the figure. There are slightly fewer customers using the silent reading room (76 responses) and group study rooms (50 responses). However, the figures for the group study rooms together with the open answers of the survey may imply that there are not enough spaces, and there are no such facilities at the Kuopio campus library, as the group study rooms next to the library are part of the Snellmania lobby. In addition to traditional uses, the library was also reported to be used for relaxing and for meeting friends. 

The campus libraries’ facilities received both praise and criticism from users. The facilities were described as comfortable and versatile, but there should be more of the following: sockets, group study rooms, soundproofed or otherwise peaceful self-study spaces, spaces for normal voice use and hanging out, chairs and tables that are ergonomically adjustable and suitable for different purposes, as well as seating places in general were desired for both campuses. It is great to hear that there is a demand for the premises and a clear desire to visit the library. The challenge is to fulfil the multiple, even opposing wishes in the limited squares of libraries.  

Kuopion kirjastossa on hyvää se, että siellä on tiloja eri tyyppiseen työskentelyyn. Mukavaa, että on sopivia huonekaluja myös rennompaan työskentelyyn. Pistorasioista on ollut joskus vähän pulaa, kun on työskennellyt Aallon puisten pöytien ääressä, mutta muuten niitä on riittävästi. Erittäin hyvä, että tietokonepöytiä ja näyttöjen asentoa pystyy säätämään helposti. [The good thing about the Kuopio library is that there are spaces for different types of work. It is nice to have suitable furniture for more relaxed work as well. There has sometimes been a shortage of sockets when working at Aalto’s wooden tables, but otherwise there are enough of them. It is very good that the computer tables and the position of the displays can be easily adjusted.] 

Pieniä yksin opiskeluun tarkoitettuja tiloja, joissa ei tarvitse olla hiljaa, olisi hyvä olla Joensuussa enemmän. Jos esim. keskellä päivää läsnäololuentojen välissä on etäluento, olisi hyvä olla tiloja, joissa voi puhua ja osallistua etäopetukseen. [It would be good to have more small spaces for studying alone, where there is no need to be quiet, in Joensuu. If, for example, in the middle of the day there is a remote lecture between the face-to-face lectures, it would be good to have spaces where you can talk and participate in remote teaching.] 

Toivoisin, että ryhmätyö-tiloja olisi enemmän saatavilla. Olen tyytyväinen yksin työskentelyn tiloihin. [I wish there were more group study rooms available. I am happy with the facilities for working alone.] 

Additional space was proposed for the Kuopio campus library to be hawked from the reading room. The reading room was also to be equipped with plugs, which there are, but a little hidden under the table. We are putting bulletins in the space. 

Mukavia opiskelutiloja ei ole tarpeeksi. Kaikki on aina varattuna ja kirjastoon hädin tuskin mahtuu opiskelemaan ellei saavu aamulla varhaisin. Työpisteet tulisi suunnitella niin, että kannettavalle tietokoneelle olisi latauspaikka ja pöytätaso. Kirjaston perällä olevat “karsinat” ovat usein vapaana, mutta tunnelma niissä on niin ankea ettei kukaan halua mennä sinne. [There are not enough comfortable study spaces. Everything is always reserved, and the library barely has room to study unless you arrive early in the morning. The workstations should be designed so that there is a charging possibility and a table for the laptop. The “stalls” at the back of the library are often free, but the atmosphere in them is so dreary that no one wants to go there.] 

In addition, Kuopio received some feedback for being too cool. We have been keeping an eye on the temperature over the winter, but we could do it more closely. Please let our customer service know if you continue to feel chilly. 

Regarding Joensuu, we received some feedback related to the building’s technology, such as air quality, temperature, lighting and the inoperability of Wi-Fi. Unfortunately, the age of the Carelia building is reflected in these matters. We will send this message forward to the Facility Services. 

Joensuun kirjaston täysremontointi moderniksi, viihtyisäksi ja motivoivaksi opiskelutilaksi olisi erittäin tärkeää. [Fully renovating the Joensuu library into a modern, comfortable and motivating study space would be very important.] 

In the same way, we will inform the right people about the technical challenges related to reserving group study rooms in the Joensuu campus library, which had occurred with more than one reservation. The reservable group study rooms in the library premises are the responsibility of Oppari. In Kuopio, on the other hand, the group study facilities closest to the library can be found in the Snellmania lobby, and they can be booked in Peppi or Tuudo

In addition, it is worth mentioning that the much-needed exam facilities have not disappeared from the Joensuu campus library, but can be found on the 1st floor, in the same hallway as the elevator. 

Henkilö lukee ikkunan ääressä korkealla jakkaralla. | A person reading by a window on a high stool.
A quiet corner in the Joensuu campus library. | Hiljainen nurkka Joensuun kampuskirjastossa.

The joys and challenges of self-service 

The Tuudo mobile app received nothing but praise from library users. The management of loans at UEF Primo was also deemed effortless. 24/7 self-study facilities were considered a good service, but there are also some challenges. Some of the survey respondents were not aware of the service at all, let alone its details. It is obvious that we need to market the 24/7 use better. A significant disadvantage also appears in the 30-minute waiting time after the closing of the library before the opening of the 24/7 access in Joensuu. The desire to reduce the waiting time is quite understandable. However, the change in practice is not solely in the hands of the library but involves the facility service managers’ responsibility for the entire campus area. Many other facilities also require attention in the evening when the doors close. We will find out what we can do to solve the issue. 

UEF- primo toimii kokonaisuutena oikein hyvin. Iso plussa elektronisesta kirjastokortista Tuudossa! Myös lainausautomaatit ovat käteviä. [UEF Primo works very well as a whole. Big plus for the electronic library card in Tuudo! The lending machines are also convenient.] 

Olen käyttänyt palveluja vain verkossa ja kaikki on toiminut. Joskus on harmittanut, kun jotakin kirjaa ei saa verkossa, mutta on ymmärrettävää, ettei kaikki voi olla verkossa saatavilla. Kaukolainalla toki saa, mutta en ole sitäkään tapaa käyttänyt. [I have only used the services online and everything has worked. Sometimes it’s annoying when you can’t get a book online, but it’s understandable that not everything can be available online. Of course you can get an interlibrary loan, but I haven’t used that method either.] 

Käytän paljon Primoa tutkimuksiini liittyvän kirjallisuuden hakemiseen ja olen siihen tyytyväinen ja vinkkaan siitä myös ohjattavilleni. Työskentelen melkein täysin etänä toiselta paikkakunnalta (etäisyys 160 km). Jos olisin Kuopiossa, niin varmaankin kävisin myös kirjastossa henk.koht. Joskus joku asia ehkä selviäisi paremmin, kun voisi kysyä asiantuntijalta. Olen neuvonut ohjattaviani ottamaan yhteyttä kirjaston informaatikkoon materiaalien haun alkuvaiheessa. [I use Primo a lot to search for literature related to my studies and am happy with it, and I also tip my tutors about it. I work almost completely remotely from another location (160 km distance). If I were in Kuopio, I would probably also visit the library. Sometimes it might be better to ask an expert’s opinion. I have advised my students to contact an information specialist from the library in the early stages of searching for materials.] 

On outoa, että kirjastosta täytyy poistua puoleksi tunniksi sulkemisaikaan. Monesti työt ovat jääneet ikävästi kesken. Minulla on kulkulupa, mutta en ole vielä kertaakaan hyödyntänyt sitä. 24/7 -käyttöohjetta voisi selventää käyttäjille, ja kenties tehdä tuo siirtymävaihe inhimillisemmäksi! [It’s weird that you must leave the library for half an hour at closing time. Many times, my work has been left halfway done. I have an access badge, but I haven’t taken advantage of it yet. The 24/7 instructions could be clarified for users, and perhaps make that transition more human!] 

Although the waiting time causes an unpleasant break in the work, we also got plenty of praise for the opportunity to use the library facilities in the evenings when they are reported to be calmer than in the daytime. 

24/7-opiskelutila on ollut hedelmällinen maaperä opintojen suorittamiseen: illalla on niin paljon hiljaisempaa. [The 24/7 study space has been a fertile ground for completing studies: it is so much quieter in the evening.] 

I think the 24/7 self-study facilities are a great resource for students and all the Universities should offer something like this 

One major challenge to the use of the facilities is ensuring peaceful working conditions. The Joensuu Campus Library, in particular, received a lot of feedback on the matter. The introduction of sound zones has improved the situation, but more action is needed. We are left to ponder what they might be. If you have a great idea, let us know in the comments on this post or on the feedback form

Joensuu: Hiljaiset työskentelytilat ovat rauhattomia. Uusista ja selkeistä äänenkäyttöön liittyvistä opasteista huolimatta kaikkia ei kiinnosta antaa muille työskentelyrauhaa. Ryhmätyöhuoneita käytetään asiallisen työskentelyn sijaan kaveriporukoiden tapaamiseen, mikä ilmenee usein käsittämättömän äänekkäänä naurunremakkana. Ryhmätyöhuoneisiin siirtyessä puhutaan aivan kuin mitään ohjeistusta ei olisikaan, ja osa ei vaivaudu edes etsimään itselleen ryhmätyöhuonetta vaan keskustelee ja supattelee taukoamatta hiljaisissa tiloissa. Ymmärrän, että tilojen käytön jatkuva valvominen on vaikeaa, mutta etenkin iltapäivät ovat usein kovin rauhattomia. Itselleni kirjaston tarjoamat puitteet olisivat täydelliset koulutyöskentelyyn, jos kaikki kirjaston käyttäjät vain noudattaisivat yhteisiä sääntöjä. [Joensuu: the quiet working spaces are restless. Despite the new and clear signs related to the use of sound, not everyone is interested in giving others peace of work. Group study rooms are used for meeting friends instead of working, which often manifests as inconceivably loud laughing. When moving into the group study spaces, people talk as if there were no instructions, and some don’t even bother to find a group study room for themselves but instead discuss and whisper in the quiet spaces nonstop. I understand that it is difficult to constantly monitor the use of the premises, but especially the afternoons are often very restless. For me, the facilities provided by the library would be perfect for work if all library users simply followed common rules.] 

Joensuu) I have seen the notice on the door about noise. I have the same concerns. The library is too noisy. Even in the silent zone, noise can be clearly heard. 

In Kuopio, we only received individual feedback on the use of sound, so the working conditions could be interpreted to be reasonably peaceful. Sound is carried surprisingly well in an open space, so there is not much room for speech in the Kuopio campus library, and group work is best done in other university facilities. 

Kuopion kirjaston hiljaisen lukusalin ja ryhmäpöytätilojen väliin joku ääntä eristävä seinä tms., sillä ryhmätyöskentelystä aiheutuvat supinat ja kikatukset häiritsevät hiljaista opiskelua. [There should be some sound-insulating walls, etc., between the silent reading room and the tables of the Kuopio Library, because the whispers and giggles caused by group work interfere with quiet studying.] 

In the end, peace at work is about all of us being able to treat each other with respect and consideration while working in the library facilities. This ensures that all of us with all our different chores will fit in the library! 

Kolme henkilöä työskentelee keskittyneesti omilla tietokoneillaan, mutta istuu ryhmänä. | Three people work on their own computers, but sit as a group.
Working alone in a group in Joensuu campus library. | Työskentelyä yksin yhdessä Joensuun kampuskirjastossa.

Accessing and locating materials 

We wanted to know where library users got the materials they needed. Most users (196 responses) replied that they would obtain printed or electronic materials from UEF library. The course teachers also excelled in providing the material (121 responses). Material was accessed by almost as many respondents (117 responses) through Google, or another search engine, as through course materials. Other libraries, colleagues /friends, and the library’s interlibrary services were also pathways to the material. 

We received both praise and criticism for the availability of the materials. The survey showed that our users are divided into those who would rather read printed books and those who preferred e-books. In the case of printed books, we received some feedback on the inadequacy of (course) books, while in the case of e-books, the challenge was rather the constraints imposed by publishers on their use, such as printing, or technical problems with services or internet connections. The varying responses on this matter are consistent with the discovery that our services are used roughly as much on-site as online. 

Riippuen kurssista fyysisiä kurssikirjoja on toisinaan liian vähän saatavilla. Nettiversioita on onneksi yleensä useampia kappaleita, mutta itse valitsisin mieluummin fyysisen kirjan. [Depending on the course, there are sometimes too few physical course books available. Fortunately, there are usually more online versions, but I would prefer a physical book.] 

Olisi hienoa, jos kaikki kirjat löytyisivät sähköisinä. [It would be great if all books were available as electronic.] 

We received some feedback on outdated books, and on the other hand, praise for not having removed all the old ones. We also received wishes for the acquisition of literature in certain disciplines. If there is still something left to be desired in this regard, you can make us an acquisition request of the material you need, and we will see what we can do. 

Olisi kiva, jos kirjastolta löytyisi enemmän tuoreita teoksia. Hyllyissä on erittäin paljon vanhoja teoksia ja osittain myös vanhentunutta tietoa. [It would be nice to have more fresh works in the library. There are a lot of old books on the shelves and partly outdated information as well.] 

Still, even with their flaws, the library’s collections seem to serve the users reasonably well. 

Mielestäni kirjastojen tarjoama valikoima on erittäin kattava ja ajantasainen. Digitaalisen aineiston osuus on mielestäni suuri, mikä helpottaa sen saatavuutta ja käytettävyyttä. [In my opinion, the selection provided by libraries is very comprehensive and up-to-date. The proportion of digital material is in my opinion high, which makes it easier to access and use.] 

The access to various journals has been of great help to me specially while doing research. It saves so much time as well as money. 

Based on the survey, both locating books in the library and getting one’s hands on them had caused some headaches for library users. In both cases, we recommend that you turn to customer service. We can help not only between the shelves, but also in acquiring the missing literature. Please remember that the books travel free of charge between the University of Eastern Finland Library offices (Joensuu Campus Library, Kuopio Campus Library and KUH Medical Library) and you can have them at your disposal by making a reservation on UEF Primo. In addition, our interlibrary services will provide you with books and articles from other libraries for a fee, and in a pilot project that will continue until the end of this year, articles from the National Repository Library will be sent to you by e-mail free of charge. In both cases, the material can be ordered using this form. To top it all off, as we said before, you can also make us an acquisition request, and we will procure the material needed for our collections, if possible. 

In general, I am able to find materials related to my area through UEF Primo. Sometimes, however, the books or articles can’t be reached through Primo, because they’re not available. 

Hyvin toimii, kun rohkaistuu kysymään. Virkailijalta ovat ihmisystävällisiä jokaisessa asiointitilanteessa. [It works well when you feel encouraged to ask. The staff is human-friendly in every situation.] 

Aineistot ovat erittäin kattavat ja suhteellisen helposti saatavilla. Olen saanut myös hyvin apua niiden aineistojen tilaamiseen, joita ei löydy avoimista tai ilmaisista aineistoista. Tarvitsemiani kirjoja on myös tilattu sekä painettuina kirjoina että e-kirjoina ja tässä kirjasto on ollut suurena apuna. Kiitokset siitä! [The materials are very comprehensive and relatively accessible. I have also received good help with ordering materials that are not found in open access or free materials. The books I have needed have also been ordered as both printed books and e-books, with which the library has been a great help. Thank you for that!] 

Kun tilasimme hankintaesityksen kautta kirjan, joka ei ollut saatavilla, se tuli kirjastoon ja meille luettavaksi samana päivänä. Toimi todella hyvin, nopeammin kuin uskalsin toivoa [When we ordered a book that was not available through the aquisition request, it arrived at the library and for us to read on the same day. Worked really well, faster than I dared to hope.] 

Henkilö kirjaston Primo-päätteellä. | Person at the library's Primo computer.
UEF Primo computers are useful for searching and locating material. | UEF-Primo-päätteistä on apua materiaalin hakemisessa ja paikallistamisessa.

Searching for scientific information 

When asked “Where do you usually search for scientific or scholarly information?” the majority of users answered that they would turn to the library’s search service UEF Primo (184 responses) or open search engines (157 responses). Slightly less information was retrieved from international databases (107 responses). Other libraries (67 responses) had also become familiar. 

So how’s the information retrieval going? Several responses stated that information retrieval does not always go smoothly or that it is at the very least laborious. There is no denying this. Although UEF Primo was found to be more difficult to use than Google, many have been helped by the library’s information retrieval courses. 

En osaa tiedonhakua vielä kovinkaan paljoa joten se on haastavaa itseni takia. [I don’t know much about information retrieval yet so it’s challenging for me.] 

Before I had the course of informational retrieval in health sciences, I had difficulties in retrieving information. After the course, i learned the techniques and availabilities, so I don’t have too much problem now. 

Aina se on työlästä mutta siitä selviää kun osaa etsiä. [It’s always laborious, but you will pull through when you know how to search.] 

En ole juurikaan kohdannut ongelmia. Tiedonhakukurssilla on opetettu hakukoneiden ja -kriteerien käyttöä riittävästi [I haven’t had much of a problem. The use of search engines and search criteria have been sufficiently taught on the information retrieval course.] 

When accessing information, confusion seems to be caused by the diversity of search results and materials. Occasionally, UEF Primo may only provide reference information without access to the full text of the material. Thus, it is not always easy to distinguish materials that the library has acquired access to from those that the library has not. Paywalls also limit the use of interesting articles. 

Välillä ei ole oikein kartalla mihin on lukuoikeutta ja jos on, niin mitä kautta. Sitten kun kirjautuneena hakee tietoa, niin seuraavan kerran koneen avaamisen jälkeen pitääkin taas aloittaa alusta, kun on kirjautunut ulos lukuoikeuden tuottavasta palvelusta. [Sometimes it’s hard to be on the map on whether there is a right to read (or not), and if there is, through which way it occurs. Then, when you are logged in to search for information, the next time you open the computer, you have to start again from the beginning because you are logged out of the service providing the reading right.] 

Jotkin tieteelliset julkaisut löytyvät primosta lisätiedolla, että ne eivät ole käytettävissä, koska uefilta puuttuu jokin oikeus. Toisinaan ne löytyvät tästä huolimatta googlen avulla ilmaiseksi. [Some scientific publications can be found in Primo with the additional information that they are not available because the UEF lacks some right. Sometimes, however, they can be found for free through Google.] 

Vaikka UEF:n kautta on pääsy moniin tieteellisiin lehteihin, aina joskus käy niin, ettei pääse lukemaan haluamiaan artikkeleita. [Although UEF provides access to many scientific journals, sometimes it happens that you are not able to read the articles you want.] 

Ajoittain hyvät artikkelit ovat maksumuurin takana. [Sometimes good articles are behind a paywall.] 

The survey respondents said they needed guidance and practice to support information retrieval. 

Voisiko kirjaston verkkosivuilla olla lyhyitä ohjevideoita siitä kuinka tietokantahakuja tehdään. [Could the library’s website contain short instructional videos on how to conduct database searches.] 

Tietokannat ovat muuttuneet 10 vuoden aikana, mutta omat tiedonhaku taidot ovat jämähtäneet opiskeluaikoihin. Tarvitsisin kertausta/uudestaan opettelua [Databases have changed over the past 10 years, but my own information retrieval skills have stagnated to my time of studying. I would need to revise /re-learn] 

I wish to be guided on the use and access of the electronic resources from various databases 

It was hoped that the guidance would preferably take the form of videos/tutorials or written self-study material. On the other hand, many reported that they had already found guides and instructions, or were able to cope with their current information retrieval skills. 

If our instructions and guides are still unfamiliar, please see at least the User’s guide to UEF Primo and the Guide to information retrieval. You can also find plenty of other useful material on our website, such as education offered by the library and current trainings. 

Finally 

We received plenty of useful feedback from the customer survey for the developing of our services. Thank you to everyone who answered! We have already taken action on some of the areas of development you have highlighted. On the other hand, the survey also highlighted some recurrent topics, which indicates that we sometimes have to consider and prepare things over a long period, and that some matters we have a little control over. Still, please give us feedback if something isn’t right. We are always delighted when any of you approach us, and we carefully analyse the feedback we receive. We look forward to seeing you and hearing from you in the future as well! 

For dessert, here is a bit more of delightful feedback we received in the survey: 

Teillä on ihan mahtavat työntekijät. Olen aina saanut tosi mukavasti apua ja neuvoja. Kaikki kurssit/infot, joihin olen osallistunut, ovat olleet täyttä priimaa. [You have great employees. I have always received a great deal of help and advice. All the courses/infos I have attended have been top notch.] 

Hyvä kirjasto kaikkine palveluineen on yliopiston sydän. [A good library with all its services is the heart of the university.] 

Kiitos kirjastoille. En pärjäisi ilman teitä tai ainakin tutkimustyöni olisi lopahtanut ja ohjauskuviot niin hankalia, että olisin vaihtanut jo alaa! Upeeta kevättä! [Thanks to libraries. I couldn’t do it without you or at least my research would have stopped, and guidance practices would have been so difficult that I would have changed fields already! Have a wonderful spring!] 

Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | information services advisor  
Asiakaspalvelut | Customer services  

Riitta Holopainen, tietoasiantuntija | information specialist  
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantintija | senior information specialist  
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services  

Suvi Tolvanen, tietopalveluneuvoja | information services advisor
Tarja Turunen, tietoasiantuntija | information specialist  
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Special thanks to Niko Niskanen for the English proofreading.