Kirjaston henkilökunnan luennot, esitelmät, konferenssiosallistumiset ja asiantuntijatehtävät 2023 | Library staff’s lectures, presentations, conference participation and expert activities in 2023

(Please, scroll down to read in English.)

Luennot, esitelmät ja posterit

Seitsemän Itä-Suomen yliopiston kirjaston henkilöstön jäsentä luennoi, esitelmöi tai esitteli posterin vuonna 2023 konferenssissa, seminaarissa tai koulutuksessa Suomessa tai maailmalla.

 • Melinda Talonmies-Extra: “Riittävän hyvä kuvailu” 4.5.2023, etäyhteys. Katja Hyvärinen: Melinda-kuvailu yhteistuotantoympäristössä, korkeakoulujen puheenvuoro. 
 • Kuvailun tiedotuspäivä 30.5.2023, etäyhteys. Katja Hyvärinen, Katri Riiheläinen: Teoksen kuvailusta nyt ja tulevaisuudessa. Ajatuksia käytännön toteutuksista. 
 • EAHIL 2023 (European Association for Health Information and Libaries) workshop “Radical Positive Change Agents” 12.–16.6.2023 Trondheim, Norway. Taisa Sallinen: Data Management Education for Undergraduate Students in University of Eastern Finland – Results from a Survey to Supervisors and Teachers. Oral presentation.
 • Korkeakoulututkimuksen XV kansallinen symposium “Rakenne, toiminta, toimijuus” 15.–16.8.2023. Maria Pietilä, Katri Rintamäki: Tutkimusmetriikasta laajempiin ansioihin: YUFERING-portfolio yksilötason tutkijanarvioinnissa. Esitelmä. 
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto, Systemaattisten kirjallisuuskatsausten menetelmäkoulutus 1.12.2023, etäyhteys. Heikki Laitinen: Luento systemaattisesta kirjallisuushausta
 • Tutkimuspalvelupäivät 21.–23.8.2023. Maria Pietilä, Katri Rintamäki: YUFERING portfolio in individual-level researcher assessment. Esitelmä.  
 • STI 2023 (International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators) Conference 27.–29.9.2023. Jouni Kekäle, Maria Pietilä, Katri Rintamäki: Broadening the conception of ‘what counts’ example of a narrative CV in a university alliance. Posteri. 
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma, Kokoelmien kehittäminen -kurssi 2.10.2023, etäyhteys. Juho Jussila, Mikko Meriläinen: Kokoelmatyö Itä-Suomen yliopiston kirjastossa. Luento. 
 • NWB 2023 (Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy) Conference 11.–13.10.2023. Jouni Kekäle, Maria Pietilä, Katri Rintamäki: Broadening the conception of ‘what counts’ example of a narrative CV in a university alliance. Posteri. 
 • Kirjastoverkkopäivät 2023: Askel tuntemattomaan 25.–26.10.2023, Tomi Rosti: Kohti linkitettyä dataa, standardit. Luento.

Kansainväliset konferenssit ja muut tapahtumat

Kirjastolaisia osallistui näihin kansainvälisiin konferensseihin ja muihin tapahtumiin:

 • BMF (Bibliothecarii Medicinae Fenniae) ry:n opintomatka “Visit of Finnish Library Representatives to Riga Stradiņš University Library” 14.4.2023 Riika, Latvia. Osallistujat: Taisa Sallinen, Kirsi Salmi.
 • EAHIL 2023 (European Association for Health Information and Libaries) workshop “Radical Positive Change Agents” 12.–16.6.2023 Trondheim, Norja. Osallistuja: Taisa Sallinen. Raportti
 • LIBER 2023 (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) Annual Conference 5.–7.7.2023 Budapest, Unkari. Osallistujat: Tomi Rosti, Manna Satama. Raportti
 • Eurooppa-foorumi 30.8.–1.9.2023 Turku. Osallistujat: Marika Mahlavuori, Tapani Toivanen. Raportti
 • BIBFRAME (Bibliographic Framework Initiative) Workshop in Europe 2023, 7th Annual Meeting 19.–20.9.2023, Online. Osallistuja: Katja Hyvärinen
 • IGeLU (International Group of Ex Libris Users) 2023 Conference and Developers’ Day 11.–14.9.2023, Online. Osallistujat: Harri Kalinen, Marja Kuittinen, Mikko Meriläinen
 • Erasmus–henkilövaihtovierailu, Utrecht University Library 25.–26.9.2023 Utrecht, Alankomaat. Osallistuja: Katri Rintamäki
 • STI 2023 (International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators) Conference 27.–29.9.2023 Leiden, Alankomaat. Osallistuja: Katri Rintamäki
 • BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) annual conference 30.9–4.10. Córdoba, Espanja. Osallistuja: Jussi Hyvärinen
 • NWB 2023 (Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy) Conference 11.–13.10.2023 Göteborg, Ruotsi. Osallistuja: Katri Rintamäki
 • Infodemic Management for Diverse Communities: Addressing Health Misinformation with Inclusive Social Marketing, Webinar, 27.11.2023 Online. Osallistuja: Tuulevi Ovaska
 • Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS) Online, 4.12.2023, Online. Osallistuja: Tuulevi Ovaska

Asiantuntijatehtävät

Monet kirjastolaiset toimivat aktiivisesti yliopiston erilaisissa kehittämisryhmissä, koordinointiryhmissä ja työryhmissä sekä toimikunnissa ja verkostoissa. Kirjaston henkilökuntaa kuuluu myös kansallisiin kirjastoalan, tutkimuksen tuen ja avoimen tieteen asiantuntija- ja työryhmiin. Kirjaston henkilökunnassa on myös luottamusmiehiä sekä ammattiliittojen ja yhdistysten johtokuntien ja hallitusten puheenjohtajia ja jäseniä. Lisäksi kirjaston henkilöstöä toimii kansainvälisissä organisaatioissa ja konferenssien kansainvälisissä ohjelmakomiteoissa sekä tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen vertaisarvioijina ja toimituskuntien jäseninä.

Aho Marja
Informaatioalan akateemiset (INA) ry, johtokunnan varajäsen 2022–
Itä-Suomen yliopiston kollegio, jäsen 2022–

Hartikainen, Kaisa
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: data, jäsen 2020–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: oppiminen, jäsen 2023–

Holopainen, Riitta
Itä-Suomen yliopisto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, jäsen 2021–
Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS), informaatiolukutaitotyöryhmä, jäsen 2020–

Honkanen, Paula
Itä-Suomen yliopiston turvakoordinaattori, kirjasto, Kuopion kampus, 2020–
Itä-Suomen yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden ryhmän jäsen 2020–

Hyvärinen, Jussi
Bibliothèques Européennes de Théologie (BETH), board member 2022–
Informaatioalan akateemiset (INA) ry, johtokunnan jäsen 2019–, puheenjohtaja 2022–
Tieteentekijöiden liitto ry, hallituksen jäsen 2022–
Tieteentekijöiden liitto ry, Informaatioalan ja avoimen tieteen työryhmä, puheenjohtaja 2022–
Kirjastoalan yhteistyöryhmä Minerva, jäsen 2022–

Hyvärinen, Katja
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumea) jäsen 2018–, puheenjohtaja 2020–2023

Jussila, Juho
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: julkaisemisen avoimuus, jäsen 2020–
FinELib, Exit Plan -työryhmä, jäsen 2023

Kananen, Jukka
Tieteentekijöiden liitto ry. Informaatioalan ja avoimen tieteen työryhmän jäsen 2020–
Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivät, työryhmä, jäsen 2023
Itä-Suomen kirjastopäivät, työryhmä, jäsen 2022-2023

Karhapää, Anne
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: tutkimusaineistojen avoimuus, jäsen 2018–

Kuittinen, Marja
Itä-Suomen yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry, hallituksen jäsen 2008–
Itä-Suomen yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry, taloudenhoitaja 2010–
Finn-ARMA-verkosto, julkaisumetriikkatyöryhmä, jäsen 2019–

Laurila, Antti
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä julkaisujen avoimuus, jäsen 2018–

Mahlavuori, Marika
Suomen EU-tallekirjastot, varakoordinaattori 2023–

Meriläinen, Kaarina
FinELib, Full OA –projekti, jäsen 2020–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä julkaisemisen avoimuus, jäsen 2018–

Mikkonen, Heta
Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS), Tutkijapalveluiden työryhmä 2021–, puheenjohtaja 2023–

Muhonen, Ari
ALMA-kirjastojen verkosto, jäsen 2021–
European Open Science Cloud (EOSC) Finnish Forum Coordinating Committee, jäsen 2023–
Kansallisarkisto, neuvottelukunnan jäsen 2022–
Kansalliskirjasto, FinELib-ohjausryhmä, varajäsen 2022–
Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjauksen työryhmä, jäsen 2021–
Korkeakoulujen Kopiosto-neuvotteluryhmä, jäsen 2023
Sanastokeskus ry, hallituksen puheenjohtaja 2003–
Suomen yliopistokirjastojen verkosto (FUN) työvaliokunnan jäsen 2023–2024
Suomen yliopistokirjastojen verkosto (FUN) tilastoryhmän vetäjä 2023–
Suomen yliopistokirjastojen verkosto (FUN) viestintäryhmä, jäsen 2023–
Suomen yliopistokirjastojen verkosto (FUN) strategiaryhmä, jäsen 2023–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), kotimaisten tiedelehtien rahoitusryhmä, asiantuntijajäsen 2023–
Itä-Suomen yliopisto, laajennettu johtoryhmä, jäsen 2021–
Itä-Suomen yliopisto, tutkimuksen johtoryhmä, jäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, koulutuksen johtoryhmä, jäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, infratyöryhmä, jäsen 2021–
Itä-Suomen yliopisto, avoimen tieteen työryhmä, puheenjohtaja, 2023–
Itä-Suomen yliopisto, tiedonhallintaryhmä, jäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, julkaisusarjojen toimittajien rhmä, puheenjohtaja, 2021–
Itä-Suomen yliopisto, CRIS-ohjausryhmän jäsen 2021–

Nurmi, Niina
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä, datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta, jäsen 2022–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen työryhmä, vuorovaikutus päätöksentekijöihin ja avoin hallinto, puheenjohtaja 2022–

Ovaska, Tuulevi
Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivät, työryhmä, jäsen 2023
European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 2023 workshop, international programme committee, jäsen, 2021–2023
Itä-Suomen kirjastopäivät, työryhmä, jäsen 2022–2023
Kirjakantti 2023, työryhmä, jäsen, 2023
Signum-lehti, toimitusverkosto, jäsen, 2020–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: oppimisen avoimuus, jäsen 2019–
Itä-Suomen yliopisto, Työyhteisöviestintäryhmä 2022–
Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaviestinnän koordinaatioryhmä 2022–

Parikka, Laura
Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristötyöryhmä, jäsen 2019–

Parviainen, Harri
Hansel, kausijulkaisujen välityspalveluiden asiakastyöryhmä, jäsen 2019–

Piirainen, Elli
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, 2. varatyösuojeluvaltuutettu 2022–

Porkka, Riitta
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, Filosofinen tiedekunta, jäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunna, jäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, jäsen 2022–
Young Universities for the Future of Europe (YUFE) libraries working group, jäsen 2021–

Putous, Maarit
Itä-Suomen yliopisto. Muun henkilöstön arviointiryhmä, varajäsen 2012–

Rintamäki, Katri
Itä-Suomen yliopisto, Opintoasioista vastaavien työryhmä, jäsen 2021–
Itä-Suomen yliopisto, Osaamisen kehittämisen työryhmä, jäsen 2021–
Itä-Suomen yliopisto, Yliopistopalveluiden uramallit -työryhmä, jäsen 2023–
Itä-Suomen yliopisto. Pedajohtajaverkosto, jäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, FILO, varajäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, LUMET, varajäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, YHKA, varajäsen 2022–
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, TT, varajäsen 2023–
Tieteellisten seurain valtuuskunta, avoimen tieteen asiantuntijaryhmä, Vastuullinen arviointi ja kannustimet, jäsen 2022–
Young European Research Universities Network (YERUN) Open Science ad hoc group, jäsen 2021–
Young Universities for the Future of Europe (YUFE) libraries working group, varajäsen 2021– 
YUFERING – YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer, WP5 working group, jäsen 2021–2024

Rosti, Tomi
Ammattiliitto Pro, aluejohtokunta, jäsen 2019–
Ammattiliitto Pro, aluejohtokunta, varapuheenjohtaja 2022–
Ammattiliitto Pro, edustajisto, varajäsen 2019–
Ammattiliitto Pro, yliopistojen neuvottelukunta, jäsen 2019–
Avoimen tieteen talvipäivät 2023 Kuopiossa -työryhmä, puheenjohtaja 2023
CODATA: International Data Policy Comittee, jäsen 2023–
DMP-konsortio, ohjausryhmä, jäsen, varapuheenjohtaja, 2022–
European Open Science Cloud (EOSC) Finnish Forum, jäsen 2023–
Finn-ARMA-verkosto, julkaisumetriikkatyöryhmä, jäsen 2014–
Finn-ARMA-verkosto, tutkimuksen arviointiryhmä, jäsen 2014–
Finn-ARMA-verkosto, tutkimushallinnon tietomallityöryhmä, jäsen 2014–
Finn-ARMA-verkosto, tutkimushallinnon tietomallityöryhmä, puheenjohtaja 2022–
Suomen yliopistokirjastojen verkosto (FUN), RRS-työryhmä (Rights Retention Strategy), jäsen 2023
Itä-Suomen yliopisto, avoimen tieteen työryhmä, jäsen 2022–
Itä-Suomen yliopiston hallitus, jäsen 2014–
Itä-Suomen yliopiston muun henkilöstön arviointiryhmä, jäsen 2010–
Itä-Suomen yliopisto, UEFRAE2023-työryhmä, jäsen 2022–2023
Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ry (ISYHY), puheenjohtaja 2009–
Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ry (ISYHY), varapääluottamusmies 2010–
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä, jäsen 2021–
Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tuki -säätiö, varapuheenjohtaja, 2019–2023
Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tuki -säätiö, puheenjohtaja, 2023–
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT koulutusryhmä, jäsen 2022–2025
STTK, Pohjois-Karjalan aluetoimikunta, jäsen 2022–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: julkaisujen avoimuus, jäsen 2018–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: julkaisujen avoimuus: Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjauksen työryhmä, jäsen 2021–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: julkaisujen avoimuus: Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus -työryhmä, puheenjohtaja 2022–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: tutkimusaineistojen avoimuus, jäsen 2018–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: tutkimusaineistojen avoimuus, Palvelumallikatalogitietomalli-työryhmä, jäsen 2022–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: tutkimusaineistojen avoimuus, Professionalisation of RDM experts, jäsen 2022–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: toimintakulttuurin avoimuus, jäsen 2018–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: toimintakulttuurin avoimuus: vuorovaikutus päätöksentekijöihin ja avoin hallinto, jäsen 2022–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen rahoitusryhmä: toimintakulttuurin pienryhmä, jäsen 2023–
Työttömyyskassa Pro, hallituksen 2. varajäsen, 2020–
Young European Research Universities Network (YERUN) Open Science ad hoc group, jäsen 2021–
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry, hallituksen jäsen 2009–
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry, työvaliokunnan jäsen 2009–
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry, varapuheenjohtaja 2009–

Sahlman, Taina
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä julkaisemisen avoimuus, jäsen 2018–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä: Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus (yhteistyössä julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa), jäsen 2022–

Sallinen, Taisa
Finn-ARMA työvaliokunta, avoimen tieteen asiantuntijaryhmä, datakoulutukset, jäsen 2021–
Finn-ARMA työvaliokunta, avoimen tieteen asiantuntijaryhmä, Arkaluonteisten tutkimusaineistojen hallinnan ohjepäivitys -työryhmä, sihteeri 2022–
DMP-konsortio, ohjausryhmä, varajäsen 2022–
Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) ry, johtokunta, jäsen 2022-
Finn-ARMA työvaliokunta, avoimen tieteen asiantuntijaryhmä, Datatiedonkeruun yhteistyöryhmä, jäsen 2023–
Avoimen tieteen asiantuntijaryhmän ja Suomen Akatemian yhteistyö, FIRI-haun DMPol-ohjeen päivitystyöryhmä, jäsen 2023–
European Association for Health Information and Libraries (EAHIL), Council member 2023–

Salmi, Kirsi
Itä-Suomen yliopisto, Koulutuksen kehittämisen toimikunta, Terveystieteiden tiedekunta, jäsen 2022–

Satama, Manna
Finn-ARMA verkosto, Datakoulutukset-työryhmä, jäsen 2021–
Finn-ARMA verkosto, Datakoulutukset-työryhmä/Opinnäytetyön ohjaajien infopaketti, jäsen 2022–2023
Finn-ARMA verkosto, Datakoulutukset-työryhmä/Someaineistot, kokoonkutsuja 2023–
Finn-ARMA verkosto, Datakoulutukset-työryhmä/Tutkimuksenaikaisen kuvailun ja dokumentoinnin muistilista, jäsen 2023–
Finn-ARMA verkosto, Datakoulutukset-työryhmä/ Humanistinen tutkimus, kokoonkutsuja 2023–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä/tutkimusaineistojen avoimuus/datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta, jäsen 2022–2023
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä/tutkimusaineistojen avoimuus/Tutkimusaineistojen kuvailuohje, jäsen 2023–
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), avoimen tieteen asiantuntijaryhmä, avoimen tieteen termit, jäsen 2022–
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries (LIBER) Reasearch Data Management WG, jäsen 2022–

Tiihonen, Jari
Itä-Suomen yliopiston työhyvinvoinnin kehittäjä -verkoston jäsen (TyKe-henkilö, kirjasto) 2017–

Tolvanen, Suvi
Itä-Suomen yliopiston työhyvinvoinnin kehittäjä -verkoston jäsen (TyKe-henkilö, kirjasto) 2021–

Turunen, Tarja
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä, jäsen 2016–

Ihmisiä istumassa vierekkäin kynät ja lehtiöt käsissä. People sitting side by side with pens and pads in their hands.
Kuva | Photo: difisher, Pixabay

Lectures and presentations

Seven library staff members lectured or had oral or poster presentations at national and international conferences and other events.

 • Melinda Talonmies-Extra: “Riittävän hyvä kuvailu” 4 May 2023 online. Katja Hyvärinen: Melinda-kuvailu yhteistuotantoympäristössä, korkeakoulujen puheenvuoro. Oral presentation.
 • Kuvailun tiedotuspäivä, 30 May 2023 online. Katja Hyvärinen, Katri Riiheläinen: Teoksen kuvailusta nyt ja tulevaisuudessa. Ajatuksia käytännön toteutuksista. Oral presentation.
 • EAHIL 2023 (European Association for Health Information and Libaries) workshop “Radical Positive Change Agents” 12–16 June 2023 Trondheim, Norway. Taisa Sallinen: Data Management Education for Undergraduate Students in University of Eastern Finland – Results from a Survey to Supervisors and Teachers. Oral presentation.
 • XV Symposium of the Consortium of Higher Education Researchers “Structure, Action and Agency” 15–16 August 2023. Maria Pietilä, Katri Rintamäki: Tutkimusmetriikasta laajempiin ansioihin: YUFERING-portfolio yksilötason tutkijanarvioinnissa. Oral presentation. 
 • Research Service Days 21–23 August 2023. Maria Pietilä, Katri Rintamäki: YUFERING portfolio in individual-level researcher assessment. Oral presentation.  
 • STI 2023 (International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators) Conference 27–29 September 2023. Jouni Kekäle, Maria Pietilä, Katri Rintamäki: Broadening the conception of ‘what counts’ example of a narrative CV in a university alliance. Poster. 
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma, Kokoelmien kehittäminen -kurssi 2 October 2023, online. Juho Jussila, Mikko Meriläinen: Kokoelmatyö Itä-Suomen yliopiston kirjastossa. Lecture. 
 • NWB 2023 (Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy) Conference 11–13 October 2023. Jouni Kekäle, Maria Pietilä, Katri Rintamäki: Broadening the conception of ‘what counts’ example of a narrative CV in a university alliance. Poster. 
 • Kirjastoverkkopäivät 2023: Askel tuntemattomaan 25–26 October 2023, Tomi Rosti: Kohti linkitettyä dataa, standardit. Lecture. 

International conferences and events

These library staff members participated in international conferences and other events either on-site or online.

 • BMF (Bibliothecarii Medicinae Fenniae) ry’s study visit “Visit of Finnish Library Representatives to Riga Stradiņš University Library” 14 April 2023 Riga, Latvia. Attendees: Taisa Sallinen, Kirsi Salmi.
 • EAHIL 2023 (European Association for Health Information and Libaries) workshop “Radical Positive Change Agents” 12–16 June 2023 Trondheim, Norway. Attendee: Taisa Sallinen. Report
 • LIBER 2023 (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) Annual Conference 5–7 July 2023 Budapest, Hungary. Attendees: Tomi Rosti, Manna Satama. Report
 • Eurooppa-foorumi 30 August – 1 September 2023 Turku, Finland. Attendees: Marika Mahlavuori, Tapani Toivanen. Report
 • BIBFRAME (Bibliographic Framework Initiative) Workshop in Europe 2023, 7th Annual Meeting 19–20 September 2023, Online. Attendee: Katja Hyvärinen
 • IGeLU (International Group of Ex Libris Users) 2023 Conference and Developers’ Day 11–14 September 2023, Online. Attendees: Harri Kalinen, Marja Kuittinen, Mikko Meriläinen
 • Erasmus Staff Exchange Visit to Utrecht University Library 25–26 September 2023 Utrecht, The Netherlands. Attendee: Katri Rintamäki
 • STI 2023 (International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators) Conference 27–29 September 2023 Leiden, The Netherlands. Attendee: Katri Rintamäki
 • BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) annual conference 30 September – 4 October Córdoba, Spain. Attendee: Jussi Hyvärinen
 • NWB 2023 (Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy) Conference 11–13 October 2023 Göteborg, Sweden. Attendee: Katri Rintamäki
 • Infodemic Management for Diverse Communities: Addressing Health Misinformation with Inclusive Social Marketing 27 November 2023 Online. Attendee: Tuulevi Ovaska
 • Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS) 4 Decemeber 2023, Online. Attendee: Tuulevi Ovaska

Expert activities

Many library staff members are active in the university’s various development, coordination and working groups, committees and networks. The library staff also participates in many expert and working groups related to the library field, to research support and to open science on national level. There are library staff members who are employees’ representatives, chairpersons and board members of trade unions and associations. Some staff members are also active in international organizations and members of the international programme committees of conferences as well peer reviewers for scientific and professional publications, and members of editorial boards. (See the list of these expert activities above the picture.)

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Asiakaspalvelut | Customer services